kim jest spawacz?

 

Praca jako spawacz to przyszłościowe zajęcie. Rynek pracy boryka się z niedoborem pracowników z tego obszaru, dlatego nietrudno o znalezienie zatrudnienia na takim stanowisku – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Gwarantuje ono m.in. dobre zarobki i szansę na rozwój zawodowy. Warto więc wiedzieć, co zrobić, aby zostać spawaczem – profesja ta wymaga bowiem posiadania konkretnych kwalifikacji.

Spawacz jest specjalistą, który posiada odpowiednie kwalifikacje i zdobył wymagane uprawnienia. Jego zadaniem jest realizacja obowiązków dotyczących całokształtu procesu spawania. Taki pracownik zajmuje się zatem łączeniem metalowych (w tym nieżelaznych), stalowych czy żeliwnych elementów i przedmiotów poprzez stopienie ich przy pomocy ciepła. Może ono pochodzić z różnych źródeł, takich jak np. łuk elektryczny czy płomień gazowy. Wszystko zależy od wybranego sposobu spawania i tego, do którego z nich ma dany spawacz uprawnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że istnieje wiele metod spawalniczych. Podstawowe z nich to spawanie elektryczne, gazowe, termitowe, hybrydowe i laserowe. Najpopularniejsze jest pierwsze z wymienionych. W ramach spawania elektrycznego wykorzystuje się przede wszystkim metodę MIG/MAG (polega na spawaniu przy pomocy elektrody topliwej w gazowej osłonie). Oprócz tego dostępne są takie rozwiązania, jak m.in. TIG, MMA czy spawanie łukiem krytym.

Tym samym wyróżnia się rozmaite typy tego zawodu. Pod względem posiadanych uprawnień istnieją przede wszystkim takie profesje, jak spawacz elektryczny, spawacz gazowy, spawacz elektryczno-gazowy, spawacz orbitalny i spawacz termitowy. W ofertach zatrudnienia można także znaleźć nazwy profesji odnoszące się do miejsca i charakteru wykonywanych obowiązków. Funkcjonują więc takie zawody, jak m.in. spawacz samochodowy, spawacz stoczniowy, spawacz na platformie wiertniczej, spawacz wysokościowy, spawacz okrętowy czy spawacz podwodny.

Bez względu na typ zawodu i posiadanie kwalifikacje spawacz zajmuje się całokształtem procesów spawania, a więc przygotowaniem stosownych elementów, wykonaniem prac spawalniczych oraz dbałością o zachowanie odpowiednich parametrów. Oprócz tego odpowiada m.in. za ocenianie jakości zrobionych spoin i poprawianie ewentualnych błędów. Warto poznać jego bardziej szczegółowy zakres obowiązków, ponieważ jest on dość szeroki.

sprawdź oferty pracy
1

jakie obowiązki ma spawacz?

Spawacz ma przed sobą szereg różnorodnych zadań związanych z łączeniem elementów przy zastosowaniu wybranej metody spawania. Ich liczba i zakres zależą oczywiście od potrzeb danego stanowiska, charakteru pracy oraz oczekiwań danego przedsiębiorstwa. Podstawowe obowiązki spawacza wyglądają jednak zazwyczaj podobnie. Wśród nich znajdują się takie zadania, jak m.in.:

 • odpowiednia organizacja stanowiska pracy,
 • dobór właściwego sprzętu i narzędzi do spawania, a także stosownych materiałów,
 • stosowanie się do instrukcji zawartych w dokumentacji technicznej,
 • przygotowywanie przedmiotów i elementów do procesów spawalniczych, a także takich prac, jak lutowanie, zgrzewanie czy przecinanie,
 • wybranie odpowiedniej metody spawalniczej i wykonanie przy jej użyciu spawania,
 • dbałość o przestrzeganie właściwej kolejności działań dotyczących spawania,
 • obsługiwanie narzędzi stosowanych w procesie spawania,
 • monitorowanie i kontrolowanie jakości przeprowadzonych prac oraz finalnego stanu wykonanego spawu,
 • usuwanie ewentualnych wad i błędów powstałych w procesie spawania,
 • regularne sprawdzanie stanu stosowanych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • czyszczenie i konserwowanie sprzętu stosowanego w trakcie spawania,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP,
 • dbałość o porządek na stanowisku wykonywania obowiązków zawodowych.

Podczas codziennej pracy spawacz może być też zobowiązany do znakowania poszczególnych elementów. Ułatwia to ich identyfikację podczas montowania.

Warto przy tym pamiętać, że konkretny zakres obowiązków zależy też od doświadczenia pracownika. Początkujący spawacz, który cały czas się uczy, będzie miał przed sobą zazwyczaj nieco mniej zadań niż doświadczony fachowiec.

Sprawdź aktualne oferty pracy w kategorii Spawacz

Male blue-collar worker in tech environment. Wearing protective ear covers, safety gloves. and safety goggles. Caucasian man. Groomed beard and mustache. Factory. Primary color blue. Secondary color cream.
Male blue-collar worker in tech environment. Wearing protective ear covers, safety gloves. and safety goggles. Caucasian man. Groomed beard and mustache. Factory. Primary color blue. Secondary color cream.
2

jak wygląda praca jako spawacz?

To, jak wygląda praca spawacza, zależy od tego, gdzie się ona odbywa. Zawód ten wykonuje się oczywiście stacjonarnie. Miejscem wypełniania obowiązków zawodowych często są zamknięte pomieszczenia, takie jak chociażby hala produkcyjna funkcjonująca przy danym przedsiębiorstwie, warsztat, pochylnia działająca w ramach stoczni itp. Czasami spawacze pracują też na otwartej przestrzeni, np. na różnego typu placach budowlanych. Wówczas wykonują swoje codzienne zadania w różnych warunkach atmosferycznych.

To mimo wszystko nie są jedyne miejsca pracy. Spawacz może też wypełniać swoje zadania służbowe w kopalni, w komorze statku, w kanałach i zbiornikach czy w środku urządzenia technicznego. Często pracuje na wysokości na specjalnych rusztowaniach czy podnośnikach, wykorzystując przy tym odpowiedni sprzęt alpinistyczny. Takie warunki pracy mogą być związane m.in. z budową statków czy mostów.

Przedstawiciele tego zawodu czasami zajmują się też zadaniami związanymi z budowaniem rurociągów, które biegną pod wodą. Taki spawacz-nurek pracuje wówczas w wyjątkowo nietypowych warunkach. Korzysta ze specjalnego sprzętu nurkowego i musi znać procedury schodzenia pod wodę. Taka specjalizacja zawodowa wymaga też od niego dodatkowych uprawnień.

Jak widać, spawacz może pracować w bardzo wielu miejscach. Często wykonuje codzienne zadania zawodowe samodzielnie. Sam przygotowuje swoje stanowisko, wybiera metodę spawania, a na koniec sprawdza jakość spawów. W niewielkich firmach jest podporządkowany bezpośrednio ich właścicielom. Z kolei w dużych przedsiębiorstwach, które mają złożoną strukturę organizacyjną, może być częścią większego zespołu. Zarządza nim wówczas mistrz lub brygadzista stojący na czele wszystkich fachowców. Spawacz może wówczas współpracować także z działem kontroli jakości.

Przeczytaj także: Jaki zawód wybrać, by czerpać satysfakcję z życia zawodowego?

3

ile zarabia spawacz?

To, ile zarabia spawacz, zależy m.in. od specyfiki jego pracy oraz posiadanych przez niego uprawnień, a także wielkości i profilu przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Ważny jest także poziom doświadczenia pracownika – początkujący spawacz zarobi oczywiście mniej niż wykwalifikowany fachowiec z wieloletnim stażem pracy.

Dostępne dane uśredniają jednak wynagrodzenia na stanowisku spawacza. Według nich rynkowa mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 4750 zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacani fachowcy otrzymują pensje rzędu 5650 zł brutto i więcej.

Zarobki spawaczy w Polsce mogą być satysfakcjonujące, jednak lepsze perspektywy w tym względzie dają kraje zachodnie. Częstym kierunkiem emigracji zarobkowej takich specjalistów są chociażby Niemcy czy Holandia. Wiele osób zastanawia się więc, ile zarabia spawacz za granicą. Wszystko zależy oczywiście od danego przedsiębiorstwa. Pensje mogą jednak przekraczać 2000 euro miesięcznie.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak zostać spawaczem?

Aby zostać spawaczem, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Chcąc podjąć pracę w tym zawodzie, trzeba mieć ukończone 18 lat i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Współcześnie wiele firm wymaga jednak dyplomu szkoły zawodowej lub średniej o profilu technicznym.

Dążąc do wykonywania profesji spawacza, należy także odbyć stosowny kurs zawodowy, który daje uprawnienia do stosowania wybranej metody spawania. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Podczas niego można więc zdobyć szeroką wiedzę, a także konkretne umiejętności potrzebne do poprawnego i efektywnego wykonywania pracy. Taki kurs kończy się egzaminem. Jeśli zda się go z pozytywnym wynikiem, dostaje się tzw. książeczkę spawacza, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu. W toku kariery można oczywiście się doszkalać i odbywać kolejne kursy. Wówczas otrzymuje się kolejne wpisy do książeczki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że kursy są płatne. Ich koszt i czas trwania zależy od tego, jakie uprawnienia chce się zdobyć.

Warto jednak pamiętać, że niektóre przedsiębiorstwa poszukują spawaczy do przyuczenia. Wówczas to one zapewniają stosowny kurs przyszłym fachowcom – pracownicy nie muszą ponosić żadnych kosztów. Dzięki temu firmy mają możliwość wykształcić spawacza zgodnie ze swoimi potrzebami.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.