zadowolonych z pracy jest w kraju nieco mniej, ale nie rośnie liczba poszukujących zatrudnienia

Co piąty Polak jest bardzo zadowolony ze swojej obecnej pracy, ponad połowa twierdzi, że jest raczej zadowolona. Takie wyniki przynosi najnowsze badania „Monitor Rynku Pracy” realizowane przez Randstad. Odsetek 72% respondentów, którzy deklarują zadowolenie z aktualnego miejsca pracy, nie odbiega znacząco od poprzednich edycji badania, choć w stosunku do wyniki sprzed kwartału zanotowaliśmy  niewielki spadek (o 3 p.p.).

poznaj pełne wyniki badania »

Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są uczestnicy badania z południowych województw Polski (76%). Ponad krajową średnią satysfakcję z wykonywanej profesji deklarują też mieszkańcy północy (74%) i wschodu Polski (74%). Najmniej zadowoleni są natomiast ankietowani z centralnych województw (68%).

Najczęściej zawodową satysfakcję odczuwają pracownicy mieszkający we wsiach w obrębie dużych aglomeracji miejskich – tam zadowolenie z pracy deklaruje 8 na 10 osób. Ten odsetek najmniejszy jest natomiast w miastach od 50 do 200 tysięcy mieszkańców i wynosi 67%.

Zadowoleni z obecnej pracy częściej są mężczyźni (74%) niż kobiety (70%), ludzie w wieku od 30 do 39 lat (79%), osoby z wyższym wykształceniem (76%), wykonujące pracę w oparciu o własną działalność gospodarczą (80%).

Największą satysfakcję odczuwają członkowie kadry zarządzającej przedsiębiorstw (93%), inżynierowie (86%) oraz kierownicy (76%) i specjaliści (76%). Po przeciwległej stronie są natomiast robotnicy wykwalifikowani (68%), mistrzowie i brygadziści (58%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (55%).

mniejsza satysfakcja nie oznacza szturmu na oferty pracy

Choć w porównaniu do poprzedniego badania nieco spadła liczba polskich pracowników, którzy czują się zadowoleni w pracy, to nie wpłynęło to w żaden sposób od odsetek osób, które zdecydowały się w związku z tym szukać nowej pracy.

Podobnie jak przed kwartałem, zaledwie 1 na 10 respondentów aktywnie poszukuje zatrudnienia. 45% ankietowanych rozgląda się za ofertami, podobna liczba w ogóle pracy nie szuka. Nieco bardziej aktywni w poszukiwaniach są ankietowani ze wschodu (12%) i centrum (11%) Polski. Dla porównania: w województwach pomorskim i zachodniopomorskim aktywnie szuka pracy jedynie 6% badanych. Poszukiwanie zatrudnienia jest raczej domeną mieszkańców największych metropolii – 13% z nich prowadzi aktywne działania zmierzające do zmiany pracodawcy.

czujesz, że to czas na zmiany? sprawdź nasze oferty pracy »

Aktywnie poszukują pracy częściej kobiety (12%), ludzie młodzi w wieku od 18 do 29 lat (14%), osoby z wykształceniem średnim (10%) lub wyższym (10%), respondenci zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas określony (15%) lub cywilno-prawną (15%).
Odsetek osób aktywnie poszukujących nowego zatrudnienia największy jest wśród robotników niewykwalifikowany (12%), kadry kierowniczej średniego szczebla (11%) oraz pracowników biurowych i administracyjnych (11%).

wyniki najnowszej edycji badania są już do pobrania »

< powrót do poprzedniej strony