Od efektywności pracowników produkcji zależy to, czy wywiążesz się ze swoich zobowiązań względem kontrahentów. Pamiętając o 3 prostych krokach możesz zwiększyć szanse na utrzymanie ich zaangażowania na odpowiednim poziomie.

friends

główne czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników.

pobierz materiał

zadbaj o onboarding

Pracownik powinien mieć poczucie, że jest integralną częścią organizacji. Niezależnie od tego czy mówimy o pracownikach zatrudnionych bezpośrednio przez firmę, czy o pracownikach tymczasowych, onboarding to element budujący pozytywne nastawienie do organizacji. To z kolei przekłada się na większą efektywność i motywację pracowników.

Co więcej, gdy zadbasz o onboarding pracowników tymczasowych prawdopodobieństwo ich powrotu do firmy przy kolejnym szczycie produkcyjnym znacznie wzrasta. Takich działań, które możesz podjąć, by zwiększyć szanse na powrót pracownika tymczasowego jest jednak więcej.

Odpowiednie wdrożenie nowych osób to element budowy marki pracodawcy. W przyszłości możesz dzięki temu zyskać ambasadorów marki, którzy będą polecać Twoją firmę jako miejsce atrakcyjne do pracy. Warto zatem unikać błędów w onboardingu pracowników - niezależnie od formy zatrudnienia.

komunikuj zmiany z wyprzedzeniem

Zmiany są nieodzownym elementem każdej firmy. Aby jednak usprawniały pracę, warto dowiedzieć się, czy są one faktycznie potrzebne i skonsultować je z pracownikami. Nie narzucaj zmian bez uprzedniej informacji z góry, w ten sposób możesz odnieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Tymczasem rozmawiając o planach, biorąc pod uwagę zdanie pracowników, pokazujesz im, że mają wpływ na procesy zachodzące w organizacji. Nie są tylko i wyłącznie jednym z trybików w maszynie. Zamiast tego mają świadomość, że ich praca ma sens. W ten sposób wspierasz ich w dążeniach do spełnienia zawodowego

utrzymanie zaangazowania pracownikow
utrzymanie zaangazowania pracownikow

Zadbaj o to, by na każdym szczeblu pozostawić przestrzeń do rozmowy. Warto wykorzystać do tego cykliczne spotkania, na których przedyskutujecie newralgiczne kwestie.

Niezależnie od sytuacji, bądź szczery. Jeśli zmiany zachodzące na rynku wymuszają na Tobie podjęcie pewnych kroków, by pozostać konkurencyjnym, powiedz to pracownikom. W ten sposób unikniesz domysłów. Sama komunikacja powinna być przygotowana w sposób jasny i klarowny. Poza spotkaniami z pracownikami warto zamieścić dodatkowe źródło informacji w postaci komunikatów na tablicach informacyjnych w miejscu pracy.

doceniaj i rozwijaj pracowników

Doceniając pracowników pokazujesz im, że ich praca jest widoczna i ważna dla organizacji. Gdy pracownicy realizują plan lub przekraczają pierwotne założenia, wynagrodź ich wysiłek np. dodatkową premią. Ich zaangażowanie przecież przekłada się na realizację planów produkcyjnych i wywiązywanie się ze zobowiązań względem kontrahentów. 

Kolejnym elementem, który odgrywa bardzo dużą rolę w zakładach produkcyjnych jest dyspozycyjność pracowników. Gdy widzisz, że osoba jest otwarta na pracę, w pełni deklaruje swoją dyspozycyjność, także na zastępstwo, warto indywidualnie docenić jej proaktywną postawę.

Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto pamiętać. To zapewnienie warunków do rozwoju. Jeśli pracownik wykazuje szerszą wiedzę w innym zakresie to pozwól mu rosnąć także w innym obszarze. Projektując indywidualne ścieżki karier pokazujesz, że Twoja firma to świetne miejsce do rozwoju. To może przekładać się na większe zaangażowanie także innych pracowników.

Każdy sukces jest wynikiem wysiłku i współpracy wielu osób. To nie produkt, ale człowiek, który go tworzy powinien być na pierwszym miejscu. Warto zadbać o to, aby pracownicy mieli poczucie, że uczestniczą w rozwoju organizacji.

Autor: Wioletta Bronatek

friends

główne czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników.

pobierz materiał
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się