Coraz więcej przedsiębiorców poszukuje dziś innowacyjnych rozwiązań i technologii pomagających skuteczniej zarządzać przedsiębiorstwem i stać się nowoczesnym pracodawcą. Ale co właściwie znaczy bycie nowoczesnym pracodawcą?

To pojęcie nie jest tak łatwe do zdefiniowania jak mogłoby się wydawać, ponieważ w dzisiejszych czasach ta koncepcja nieustannie ewoluuje i adaptuje się do zmiennego środowiska pracy, oczekiwań pracowników oraz rynkowych trendów. Jak wobec tego polskie i zagraniczne firmy pojmują dziś koncepcję nowoczesnego pracodawcy? Jak widzą to pojęcie różne działy w organizacji? Po odpowiedzi zapraszam do lektury artykułu.

focus

sprawdź naszą ofertę nowoczesnego outsourcingu

sprawdź

i technologia, i dobra atmosfera

Z rozmów, które prowadzimy z klientami Randstad wynika, że nowoczesność w zarządzaniu firmą coraz częściej wiąże się dziś z inwestycjami w najnowsze technologie pomagające m.in. digitalizować dokumentację, automatyzować procesy czy skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi. Poniżej zebraliśmy kilka przykładów tego rodzaju działań:

automatyzacja, innowacyjność i integracja systemów

Współczesne firmy nie tylko poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swoich biznesowych wyzwań, ale dzięki rozwojowi nowych technologii coraz chętniej dążą do automatyzacji powtarzalnych zadań, która pozwala pracownikom skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych działaniach. Ważna staje się również pełna integracja pomiędzy poszczególnymi systemami funkcjonującymi w organizacji – np. między narzędziami do zarządzania personelem a systemami księgowymi czy CRM. Dzięki temu firmy mogą bardziej spójnie i efektywnie zarządzać relacjami zarówno z klientami, jak i pracownikami.

elastyczność i dopasowanie do potrzeb pracowników

Zwłaszcza w ostatnich latach pracodawcy chętniej stawiają na elastyczność w zakresie miejsca i czasu pracy. Pracownicy dzięki temu mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie lub w elastycznym systemie godzinowym. Na znaczeniu zyskuje także dopasowywanie benefitów do indywidualnych potrzeb pracowników.

inwestowanie w rozwój pracowników

Inwestowanie w rozwój pracowników to inwestycja w przyszłość firmy. Dlatego wiele firm oferuje szkolenia i kursy, które pozwalają pracownikom poszerzać swoje umiejętności i zdobywać nowe kwalifikacje, pomagające nadążyć za rozwojem technologii i dynamicznie zmieniającym się środowiskiem pracy.

zrównoważony rozwój

Nowoczesność w zarządzaniu organizacją coraz częściej rozumiana jest również jako troska o środowisko i zaangażowanie biznesu w działania na rzecz lokalnych społeczności.

dobra atmosfera i budowanie relacji

Ważną rolę w nowoczesnych organizacjach pełni dziś dobra atmosfera i pozytywne relacje pomiędzy pracodawcami i pracownikami, budowane na otwartej komunikacji, szacunku i zaufaniu.

focus

sprawdź naszą ofertę nowoczesnego outsourcingu

sprawdź

„punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”

Postrzeganie nowoczesności może jednak różnić się w zależności od działu i roli w firmie. Dyrektor działu HR bądź HR Manager będzie w tym przypadku skupiać się w dużej mierze na narzędziach ułatwiających zarządzanie personelem. Takich jak systemy do kalkulacji wynagrodzeń i zliczania czasu pracy bądź portale pracownicze, za pomocą których pracownicy mogą rejestrować wnioski urlopowe, uzyskać elektroniczne paski wynagrodzeń i deklaracje PIT. Co więcej, wybierając systemy płacowe, działy HR szczególną uwagę zwracają na możliwość zintegrowania ich z innymi systemami funkcjonującymi w firmie oraz na możliwość wykorzystania ich do automatyzacji procesów, np. poprzez wczytywanie do nich danych z plików Excel.

W zależności od strategii firmy, osoby decyzyjne w obszarze HR decydują się na zakup tego rodzaju nowoczesnych technologii lub na współpracę w zakresie twardego HR z zewnętrznym dostawcą, który takie narzędzia oferuje i rozwija. Przykładem tego typu dostawcy jest Randstad.

jakie narzędzia HR wspierają budowę nowoczesnej organizacji?

Jak wspomnieliśmy wyżej, działy HR coraz chętniej sięgają po nowoczesne narzędzia informatyczne, które usprawniają procesy rekrutacyjne, kadrowe i płacowe. Oto przykłady rozwiązań, które cieszą się obecnie największą popularnością w nowoczesnych organizacjach:

outsoutcing
outsoutcing

portale pracownicze

Portal pracowniczy to platforma, z pomocą której pracownicy mogą łatwo wnioskować o urlopy, aktualizować swoje dane osobowe, przeglądać paski wynagrodzeń czy najważniejsze dokumenty dotyczące ich zatrudnienia (deklaracje PIT, umowy).

elektroniczna dokumentacja

Organizacje coraz częściej sięgają także po systemy, dzięki którym firma może zastąpić papierowe akta osobowe pracowników ich elektroniczną formą. To łatwe do wdrożenia i obsługi rozwiązanie, dzięki któremu wyszukiwanie i katalogowanie dokumentacji pracowniczej staje się znacznie prostsze niż prowadzenie tradycyjnych kartotek, które jest zazwyczaj uciążliwe i nieefektywne. Przykładem takiego narzędzia jest e-teczka, którą Randstad oferuje swoim klientom.

systemy do ewidencjonowania, kwalifikacji i rozliczania czasu pracy

Ewidencja godzin pracy stanowi podstawę do wyliczenia należnego pracownikom wynagrodzenia oraz innych świadczeń (np. dodatków za pracę w nadgodzinach). Cyfrowe systemy do ewidencji przepracowanych godzin znacznie ułatwiają i upraszczają ten proces, a nierzadko w pełni go automatyzują – tak działa m.in. moduł ewidencji czasu pracy myRandstad WorkTime.

zintegrowane systemy do zarządzania płacami

Nowoczesne systemy do naliczania płac są zaprojektowane tak, by mogły łatwo współpracować z innymi narzędziami HR. Pozwalają na generowanie kompleksowych raportów, które mogą być wykorzystane nie tylko dla potrzeb księgowości, ale i do analizy danych kadrowych, płacowych i księgowych.

 wyzwania na drodze do nowoczesnego miejsca pracy

Warto pamiętać, że przejście od tradycyjnych do nowoczesnych modeli zarządzania organizacją, oprócz wymienionych wcześniej korzyści wiąże się także z wyzwaniami, z którymi muszą zmierzyć się firmy. Mogą to być m.in. wysokie koszty wdrożenia nowych technologii i nowoczesnych systemów, konieczność zmiany nastawienia pracowników, a także potrzeba nabycia odpowiednich kompetencji zarówno przez zespoły, jak i kadrę zarządzającą. O tym, z jakimi jeszcze wyzwaniami w tym zakresie mierzą się przedsiębiorstwa oraz jak na nowoczesność w zarządzaniu patrzą inne działy i osoby w firmie, opowiemy w kolejnych artykułach. Zapraszamy do lektury!

focus

sprawdź naszą ofertę nowoczesnego outsourcingu

sprawdź
o autorze
Sylwia Krajewska
Sylwia Krajewska

Sylwia Witkowska

senior sales manager w randstad payroll solutions

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się