Pracownicy są współcześnie uważani za jeden z najważniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego pracodawca powinien zapewniać swoim podwładnym jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju.

co to jest rada pracownicza i jak ją założyć?

Rada pracownicza to organ, którego zadania, obowiązki i uprawnienia zostały uregulowane ustawowo w 2006 roku. Zwykle w nomenklaturze mówi się o radzie pracowniczej w odniesieniu do firm państwowych oraz o radzie pracowniczej w kontekście firm prywatnych. W skład takiej rady mogą wchodzić osoby, które przepracowały w firmie minimum rok i nie reprezentują dodatkowo interesów pracodawcy. Oznacza to, że nie powinny się w niej znajdować osoby na stanowiskach kierowniczych. Wielkość rady jest uzależniona od tego, ilu ludzi jest zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Jeśli jest to 50–250 pracowników, to w skład rady mogą wchodzić 3 osoby. Z kolei gdy w firmie pracuje między 251 a 500 osób, to w radzie może być 5 pracowników. W największych firmach, gdzie zatrudnionych jest powyżej 500 osób, w skład rady wchodzi 7 osób. Jednocześnie pracownicy mogą ustalić z pracodawcą, że w radzie znajdzie się mniejsza lub większa liczba osób. W praktyce jednak nie może być ona mniejsza niż 3. Kadencja danej rady pracowniczej trwa 4 lata, a pierwsze spotkanie powinno odbyć się po nie więcej niż 30 dniach od wyboru jej członków. Należy także uchwalić regulamin i wybrać przewodniczącego, a także ustalić harmonogram dalszych spotkań.

Heart in hand (e.g. sustainability, kindness, social awareness) in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

dowiedz się szczegółów o outsourcingu kadr i płac

pobierz
kobiety w biurze na przerwie
kobiety w biurze na przerwie

jakie uprawnienia i obowiązki ma rada pracownicza?

Rada pracownicza ma zarówno uprawnienia, jak i obowiązki. Przede wszystkim osoby będące członkami tego organu są objęte ochroną przed wypowiedzeniem, a także rozwiązaniem umowy o pracę. Dodatkowo do uprawnień rady pracowniczej należą:

  • możliwość wyrażenia zgody na zbycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,
  • podejmowanie decyzji w sprawie łączenia działów lub części firmy,
  • powoływanie na stanowisko lub odwoływanie osoby ze stanowiska dyrektora,
  • zatwierdzanie rocznego bilansu,
  • uzyskiwanie wszystkich informacji na temat funkcjonowania danego przedsiębiorstwa,
  • pośredniczenie między zatrudnionymi pracownikami a pracodawcą.

W praktyce rada pracownicza jest więc organem, który reprezentuje pracowników w danej organizacji. Nie ma jednak zawsze podstaw do funkcjonowania, ponieważ najbardziej przydaje się w czasach zmian w danej firmie, a więc na przykład gdy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa zmienia się, potrzebne są nowe stanowiska lub następuje redukcja etatów. 

rada pracownicza a związek zawodowy

Nie należy mylić pojęcia rady pracowniczej ze związkiem zawodowym. Ten pierwszy organ reprezentuje pracowników, ale przede wszystkim koncentruje się na aspektach prawnych i finansowych. Z kolei związek zawodowy chroni prawa pracowników w danym zakładzie. Zrzesza więc osoby w miejscu zatrudnienia. Oczywiście organ ten może powstać u każdego pracodawcy, zarówno w firmie państwowej, jak i prywatnej. Przynależność do takiego związku chroni dodatkowo pracowników przed nagłym zwolnieniem. Dotyczy to jednak tylko osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Właśnie wtedy związki zawodowe są szczególnie istotne. Warto wiedzieć o tym, że do rady pracowniczej przynależy zwykle kilka osób, a do związku zawodowego kilkadziesiąt, kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Różnice są więc tutaj znaczące i pojęć tych nie można stosować zamiennie. 

Heart in hand (e.g. sustainability, kindness, social awareness) in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

porozmawiaj z nami o outsourcingu kadr i płac

skontaktuj się z nami
o autorze
Katarzyna Plucińska
Katarzyna Plucińska

Katarzyna Plucińska

dyrektor zarządzający randstad payroll solutions

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem kadr i płac w Randstad Payroll Solutions. Odpowiada za współpracę w Klientami oraz wysoką jakość świadczonych usług. Od 20 lat związana z obszarem twardego HR początkowo jako specjalista, a następnie osoba zarządzającą kilkuset osobowym zespołem. Od kilku lat efektywnie wdraża usprawnianie procesów w podległym zespole.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się