Aby firma była w stanie pozyskać, przyciągnąć i zatrzymać najbardziej utalentowanych kandydatów, musi stale się rozwijać. To właściwy moment na ocenę praktyk rekrutacyjnych i wprowadzenie koniecznych korekt strategii w tym zakresie.

Zespół Randstad rozumie zmiany zachodzące w branży produkcyjnej, w tym niedobór wykwalifikowanych pracowników i zwiększone oczekiwania zatrudnionych. Aby pomóc Ci w orientacji w tych zmianach i opracowaniu skutecznych praktyk zatrudniania, zidentyfikowaliśmy kilka istotnych kroków, jakie Twoja firma powinna podjąć, aby zapewnić sobie możliwości zatrudniania odpowiednich kandydatów na obecnym rynku pracy.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak przyciągać pracowników produkcyjnych? Pobierz nasz materiał.

pobierz materiał

oceń swoją markę pracodawcy

Według badań  72% osób poszukujących pracy zbiera wiedzę na temat potencjalnych pracodawców zanim jeszcze zaczną się starać o pracę. Dzięki mediom społecznościowym i forom internetowym takie sprawdzanie jest prostsze, niż w przeszłości. Jeśli potrzebujesz więcej dowodów tego, jak ważna jest dla Ciebie marka pracodawcy, dodatkowe badania pokazują, że niemal połowa kandydatów w  Stanach Zjednoczonych oraz  Wielkiej Brytanii przyznaje, że nie chcieliby pracować dla firmy, która ma złą renomę. Niestety zwiększające się problemy wizerunkowe produkcji również przyczyniają się do zwiększenia wagi tej kwestii dla pracowników produkcji.

Bez silnej marki pracodawcy dosłownie zmniejszasz o połowę skuteczność pozyskania potencjalnych utalentowanych pracowników. Dotyczy to szczególnie producentów, z uwagi na błędne wyobrażenia pracowników  na temat tej branży. Zatem nie tylko musisz podjąć działania zmierzające do poprawy wyjątkowej marki pracodawcy Twojej firmy, ale należałoby także działać na rzecz poprawy marki branży.

Na szczęście są rzeczy, które możesz zrobić od razu, aby poprawić odbiór marki pracodawcy i zachęcić odpowiednich kandydatów.

przeprowadź audyt marki pracodawcy

Poprawa marki pracodawcy jest niemożliwa bez wcześniejszej oceny Twojego aktualnego wizerunku jako pracodawcy. Przeprowadź audyt marki pracodawcy w celu stwierdzenia, co Twoi obecni i potencjalni pracownicy myślą o organizacji jako pracodawcy. Audyt ten zwróci uwagę na mocne strony Twojej firmy, jak również rzuci światło na niektóre obszary wymagające doskonalenia. Co najważniejsze, te istotne dane pozwolą Twojej firmie zmierzać w kierunku zbudowania na nowo silnej marki pracodawcy.

stwórz atmosferę bezpieczeństwa w pracy

Niepokój pracowników związany z powrotem do pracy po pandemii wciąż jest duży, mimo że na całym świecie miejsca pracy otwierają się ponownie bez ograniczeń. Co ważne, według niedawnego badania z odziałem ponad 4500 pracowników z pięciu różnych państw, 100% z nich odczuwa pewien niepokój związany z powrotem do pracy. Możesz rozwiać część tych obaw i jednocześnie poprawić swoją reputację jako pracodawcy poprzez postawienie na pierwszym miejscu kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Stosowane po pandemii praktyki, takie jak szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy stanowiskami pracy, elastyczna organizacja czasu pracy oraz punkty mycia rąk mogą znacząco przyczynić się do poprawy wizerunku pracodawcy i pokazać Twoim pracownikom i potencjalnym kandydatom, że dbasz o ich bezpieczeństwo.

przeprowadzenie oceny umiejętności

Wystarczy szybko rozejrzeć się po zakładzie produkcyjnym, aby zobaczyć jak zmienił się przemysł w ciągu zaledwie ostatnich pięciu lat. Nie da się zaprzeczyć, że automatyzacja i technologie cyfrowe zadomowiły się w nim na dobre. Ponieważ technologie te stają się coraz bardziej zaawansowane, będziemy potrzebowali stopniowo coraz bardziej zaawansowanych umiejętności.

Przewiduje się, że niedobór wykwalifikowanych pracowników produkcji stale będzie narastał, dlatego producenci powinni właśnie teraz podjąć działania. Warto zacząć planować już teraz, aby szybko się przygotować na obecne i przyszłe potrzeby w zakresie zatrudniania.

oceń bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności

Przy prowadzeniu oceny umiejętności ważne jest określenie, jakich umiejętności potrzebuje firma obecnie oraz jakich będzie najprawdopodobniej potrzebowała w przyszłości. Uwzględniając obecne widmo niedoboru umiejętności, działanie to jest konieczne dla umożliwienia pracodawcom przygotowania ich pracowników na przyszłe warunki.

Ponadto należy upewnić się, że zidentyfikowano zarówno twarde jak i miękkie umiejętności, takie jak zwinność, komunikatywność, krytyczne myślenie i zdolność do przystosowywania się. Ważne jest przeprowadzenie oceny umiejętności na rozmaite stanowiska w firmie, szczególnie te stanowiska, na które nabór jest najtrudniejszy.

089.jpg
089.jpg

aktualizacja opisów stanowisk

Po określeniu rodzajów umiejętności, których potrzebuje Twoja firma na różnych stanowiskach, należy zaktualizować opisy stanowisk. Przy aktualizacji opisu stanowisk warto myśleć o nich z punktu widzenia potencjalnych kandydatów i upewnić się, że opis jasno określa, na czym polega praca na stanowisku, jakie są oczekiwania firmy oraz jaki zestaw kwalifikacji jest konieczny do skutecznego wykonywania pracy. Dzięki dokładnym opisom stanowisk na wszystkich poziomach organizacji będzie bardziej prawdopodobne pozyskiwać kandydatów, którzy posiadają już wymagane kwalifikacje albo są w stanie uzyskać je w drodze zdobywania doświadczeń i przyuczenia stanowiskowego.

Przeczytaj: jak przedstawić ofertę pracy, aby pozyskać pracownika produkcji?

szkolenia w procesie wdrażania nowych pracowników

Dzięki określeniu rodzajów umiejętności, jakie mają posiadać Twoi pracownicy, prostsze będzie dostosowanie szkolenia Twoich nowych pracowników do określonych celów. Należy koniecznie uwzględnić w swoim procesie wdrażania nowych pracowników ustrukturyzowany program szkoleniowy mający zapewnić, że nowi pracownicy posiadają odpowiedni zestaw kwalifikacji na dane stanowisko i mogą w związku z tym skutecznie wykonywać pracę.

określ optymalny pakiet wynagrodzeń

Według naszego badania Randstad Employer Brand Research 2021 wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe są głównym czynnikiem dla pracowników szukających nowej pracy. Zorientowani w sytuacji rynkowej kandydaci wiedzą, ile są warci, dlatego będą gotowi czekać na odpowiednią pracę i odpowiednie wynagrodzenie.

Bez konkurencyjnych wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych Twoja firma będzie miała trudności w przyciąganiu wykwalifikowanych kandydatów (o ile w ogóle okaże się to możliwe), szczególnie na obecnym wysoce konkurencyjnym rynku pracy. Podjęcie już teraz działań w celu określenia, jakie jest optymalne do zaoferowania wynagrodzenie na Twoim rynku, może pomóc Ci stworzyć idealny pakiet wynagrodzenia, zgodny ze standardami branżowymi.

poznaj standardy branżowe

Połączenie COVID-19, niedoborów wykwalifikowanych pracowników oraz wysoce konkurencyjnego rynku pracy doprowadziło do stopniowego wzrostu wynagrodzeń na wielu rynkach. Jeśli Twoja firma nie przeprowadziła żadnego dogłębnego badania rynku w zakresie wynagrodzeń i płacy od czasu wybuchu pandemii, teraz jest na to dobry moment. Jeśli wolisz, możesz zlecić Randstad przeprowadzenie takiego szczegółowego badania rynku oraz pomoc Twojej firmie w określeniu najbardziej optymalnej oferty wynagrodzeń na danym rynku. Nasz innowacyjny proces obliczeniowy pomaga firmom zaoszczędzić pieniądze pomimo zwiększenia wynagrodzeń.

zrozum potrzeby pracowników

Obecnie kandydaci przed przyjęciem pracy przyglądają się też bliżej świadczeniom dodatkowym oferowanym przez pracodawcę. Ważne jest, aby oferować pełny pakiet wynagrodzeń, obejmujący istotne dla pracownika benefity dodatkowe. Należy jednak pamiętać, że pandemia zmieniła potrzeby niektórych pracowników. Na przykład ubezpieczenie zdrowotne stało się istotniejsze niż było wcześniej. Dla pracowników ważne są również płatny urlop i elastyczny grafik, a wielu z nich pomimo odwrotu pandemii wciąż zmaga się z problemami osobistymi, np. dotyczącymi nauki zdalnej dzieci i opieki nad starszymi rodzicami. Oceń potrzeby swoich obecnych pracowników, aby uzyskać lepsze zrozumienie, jakiego rodzaju świadczenia dodatkowe są dla nich ważne.

stworzenie puli utalentowanych pracowników

Publikacja ogłoszenia o pracę nie wystarcza już do pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Istotne jest teraz, aby firmy podejmowały proaktywne działania polegające na budowaniu puli talentów, z których będą mogły korzystać w razie potrzeby. Wyprzedzanie o krok swoich potrzeb w zakresie zatrudniania umożliwi Ci szybsze zidentyfikowanie i zachęcenie odpowiednich kandydatów.

Należy pamiętać, że zbudowanie odpowiedniej puli talentów zajmuje czas, zatem dobrze będzie rozpocząć ten proces jak najszybciej. Oto kilka wskazówek, od czego zacząć.

stwórz pulę talentów dla poszczególnych stanowisk

Budowanie odpowiedniej puli talentów nie oznacza, że po prostu stworzysz zestaw potencjalnych kandydatów o szerokim zakresie umiejętności potrzebnych Twojej firmie. Zamiast tego lepiej jest budować bazy talentów na różne stanowiska w firmie. Te pule talentów powinny obejmować potencjalnych kandydatów, których kwalifikacje odpowiadają kryteriom dla określonych stanowisk w firmie. Zdecydowanie warto utworzyć odrębne pule talentów dla szczególnie trudnych w obsadzeniu stanowisk.

aktywnie poszukuj pasywnych kandydatów

Ze względu na rosnącą lukę umiejętności liczba aktywnych kandydatów na rynku pracy nie jest wystarczająca do zapełnienia bieżących wakatów. Producenci muszą szukać głębiej i zacząć się koncentrować również na rekrutacji pasywnych kandydatów. Strategie pozyskiwania pracowników, takie jak nabór z polecenia i w mediach społecznościowych, mogą okazać się bardzo skuteczne w przyciąganiu pasywnych kandydatów. Warto pamiętać, że tacy potencjalni kandydaci mają już pracę. Chociaż mogą być chętni ją zmienić, nie szukają aktywnie nowych możliwości zatrudnienia. Pamiętając o tym, warto podjąć działania w celu uproszczenia początków procesu rekrutacyjnego. W przeciwnym razie może być trudne zachęcenie ich do przejścia do końca całego procesu.

szukaj wsparcia partnera HR

Jedną z największych korzyści z pracy z profesjonalną firmą rekrutacyjną jest stwarzana przez to możliwość natychmiastowego dostępu do ogromnej puli talentów wstępnie sprawdzonych kandydatów. W odróżnieniu od niektórych agencji rekrutacyjnych, zespół Randstad cierpliwie dąży do lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów związanych z rekrutacją oraz ogólnych celów firmy. Kontaktujemy się z managerami HR i managerami operacyjnymi, aby w pełni zrozumieć zestawy kwalifikacji potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy. Po zebraniu tych informacji wykorzystujemy innowacyjne technologie do budowania dopasowanych do potrzeb pul talentów w oparciu o wyjątkowe dla każdej firmy kryteria.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak przyciągać pracowników produkcyjnych? Pobierz nasz materiał.

pobierz materiał

korzystanie ze zdobyczy technologicznych w dziedzinie HR

Technologie cyfrowe nie tylko skutecznie usprawniają procesy produkcji, ale mogą pomóc również w rekrutacji. Poprawnie stosowane technologii HR mogą być bardzo skutecznie w usprawnianiu przez pracodawców procesu rekrutacji i zwiększeniu zainteresowania kandydatów w trakcie jej procesu, oraz przynosić lepsze wyniki. Istnieje wiele sposobów, w jakie można korzystać z tych technologii do poprawy wyników rekrutacji.

usprawnienie procesów rekrutacji

Problemy Twojej firmy z dużą liczbą kandydatów porzucających rekrutację mogą wynikać z tego, że Twój proces rekrutacyjny jest zbyt długi bądź kłopotliwy. Wielu kandydatów rezygnuje w trakcie procesu z uwagi na jego nadmierne przedłużanie się. Technologie wykorzystywane w HR mogą pomóc usprawnić proces rekrutacji, sprawiając, że jego przebieg jest prostszy. Na przykład odpowiednie technologie cyfrowe mogą umożliwić realizację procesu rekrutacji z wykorzystaniem urządzeń przenośnych.

selekcja zgłoszeń

Większość pracodawców nie ma żadnych trudności w pozyskiwaniu zgłoszeń na wolne stanowiska. Jeden wakat może wręcz spowodować napływ dziesiątek czy nawet setek aplikacji. Problemem jest jednak znalezienie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Pracodawcy po prostu zazwyczaj nie mają czasu na wykonywanie czasochłonnych czynności, takich jak sprawdzanie rekomendacji. Na szczęście technologie wykorzystywane w HR, takie jak narzędzie Randstad Relevate mające umożliwiać pracodawcom podejmowanie lepszych decyzji rekrutacyjnych poprzez automatyzację i optymalizację procesu sprawdzania kandydatów, mogą poprawić wyniki rekrutacji.  

zainteresowanie kandydata

Inną ważną korzyścią z technologii HR jest możliwość zwiększenia zainteresowania kandydata w trakcie całego procesu rekrutacji. Przy poprawnym skonfigurowaniu technologia ta może na czas wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniami do kandydatów albo umożliwiać potencjalnym kandydatom planowanie rozmów kwalifikacyjnych online. Ponadto technologie do zlecania automatycznej oceny rozmów kwalifikacyjnych mogą pomóc usprawnić proces rekrutacyjny i zapewnić lepsze wyniki rekrutacji. Nie tylko umożliwia to spełnienie oczekiwań kandydata, ale może również podnieść jakość Twojej marki pracodawcy i zachęcić kandydatów do przyjmowania ofert pracy.

People%20high%20low_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak przyciągać pracowników produkcyjnych? Pobierz nasz materiał.

pobierz materiał
o autorze
Wioleta Rudzińska
Wioleta Rudzińska

Wioleta Rudzińska

process manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się