Ponad 1400 aplikacji, 80 uczestników i 17 osób, rozpoczynający swoją podróż z Randstad - to efekt przeprowadzonego w naszej organizacji assessment center. Jeśli zastanawiasz się nad zastosowaniem tej metody rekrutacji także w swojej organizacji, ten materiał może okazać się dla Ciebie pomocny.

matryca kompetencji - rozwój i sprawne zarządzanie zespołem
matryca kompetencji - rozwój i sprawne zarządzanie zespołem

zacznijmy od początku - czym jest assessment center?

Assessment center to skuteczny sposób na rekrutację. To sesja, podczas której zaproszeni kandydaci wykonują określone zadania grupowe oraz indywidualne. Pozwala efektywnie ocenić kompetencje i potencjał większej liczby osób w tym samym czasie, niż w przypadku indywidualnych spotkań z kandydatami. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa obserwacja zachowań uczestników w danym środowisku, okolicznościach. Powinna ona być pozbawiona pierwiastka subiektywnych interpretacji, czyli prób odpowiedzi, dlaczego kandydat zachował się w określony sposób. Odpowiednio przeprowadzone assessment center pozwala sprawdzić, jak kandydat pracuje w zespole, czy posiada umiejętności liderskie, negocjacyjne, jest kreatywny. Uzyskując te informacje jesteś w stanie dopasować go do odpowiedniej roli w organizacji. Podczas gdy na rozmowach kwalifikacyjnych bazujemy w dużej mierze na dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, w assessment center badamy naturalne predyspozycje kandydata. To, w jakich miejscach pracował i na jakich stanowiskach nie zawsze musi przecież odzwierciedlać jego realne predyspozycje. 

określ oczekiwania względem kandydatów

Zanim przeprowadzisz assessment center określ oczekiwania względem kandydatów na dane stanowisko - jakie kompetencje są pożądane i jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że osoba posiada odpowiednie predyspozycje? Lider, gracz zespołowy, umysł analityczny - w zależności od tego, kogo poszukujesz użyjesz różnych narzędzi i wykorzystasz różne zadania. Dzięki temu zweryfikujesz konkretne kompetencje. By mieć pewność, że wybór tych narzędzi i zadań jest odpowiedni, możesz skontaktować się z zewnętrzną, wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą. Ale odpowiedni wybór narzędzi jest istotny także z powodu Twojej grupy docelowej. W assessment center przeprowadzonym w Randstad, by skutecznie docierać do młodych osób, użyliśmy narzędzia modern hire (wcześniej znane jako montage), które umożliwia wykorzystanie wideo w rekrutacji. Kandydaci zostali poproszeni o nagranie odpowiedzi na kilka pytań, co umożliwiło nam wyłonienie osób do kolejnego etapu. To narzędzie nie byłoby jednak efektywne, gdybyśmy prowadzili rekrutacje na stanowiska eksperckie.

stwórz grupę projektową 

Organizując assessment center należy pamiętać o kilku elementach. Pierwszym z nich jest stworzenie grupy projektowej, która będzie odpowiedzialna za to przedsięwzięcie. Assessment center nie jest bowiem możliwe do wykonania w pojedynkę. Postaraj się zaangażować w to osoby, które mają doświadczenie w takich aktywnościach, przeszły szkolenia z zakresu assessment center. Świetnie sprawdzą się również osoby, które uchodzą dobrych obserwatorów.

W zależności od skali assessment center, np. do ilu oddziałów prowadzisz w ten sposób rekrutacje, warto wyłonić jednego lub kilku koordynatorów, którzy będą czuwać nad wydarzeniem - jego organizacją, przestrzeganiem harmonogramu, podziałem ról wśród asesorów, czyli pozostałych członków grupy projektowej. 

Gdy masz już stworzona grupę projektową i wiesz kogo chcesz zaprosić na assessment center, kolejnym krokiem powinno być przygotowanie harmonogramu, w którym zawrzesz m.in. kolejność wykonywania zadań, czas trwania poszczególnych bloków. Pamiętaj, że assessment center to wydarzenie całodniowe i grupowe. Do jego przeprowadzenia potrzebna będzie odpowiedniej wielkości salka, materiały. Postaraj się także stworzyć komfortową atmosferę. Gdy kandydaci będą rozluźnieni, pokażą swoje naturalne zachowania.

korzyści assessment center dla organizacji

Niezależnie od tego czy przeprowadzasz assessment center własnymi siłami, czy współpracujesz w tym zakresie z zewnętrzną organizacją, projekt ten może przynieść Ci wiele korzyści. Jak wspomniałam, w ten sposób możesz nie tylko odpowiednio dopasować kandydatów do ról. Dzięki temu ograniczasz ryzyko pojawienia się rotacji, spowodowanej niedopasowaniem kompetencyjnym do stanowiska. Co więcej, uczestnictwo w takim wydarzeniu jest dla kandydatów ciekawym sposobem na rekrutacje i przekłada się na pozytywne skojarzenia z Twoją marką. To z kolei może zaowocować tym, że kandydaci będą rekomendować Twoją firmę do pracy i sami - nawet jeśli w tym momencie nie zdecydowaliście się na współpracę - mogą w przyszłości ponownie zaaplikować do organizacji. 

ale są też pewne ograniczenia

Mimo niewątpliwych korzyści, które może firmie przynieść zastosowanie assessment center, rozwiązanie to ma także pewne ograniczenia. Już samo przygotowanie wydarzenia może zająć sporo czasu. Kontaktujesz się z ogromną liczbą ludzi, spośród których najlepszych zapraszasz do wzięcia udziału w rekrutacji. Niestety, w tym momencie mogą pojawić się schody. Assessment center niesie za sobą potrzebę dostosowania się przez kandydatów do ustalonego przez Ciebie terminu. W przeciwieństwie do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym wypadku nie ma przestrzeni do poszukiwania innej daty. To z kolei sprawia, że nie każda osoba, której zaproponujesz udział w assessment center będzie mogła skorzystać z zaproszenia. Tym samym może Ci umknąć świetny kandydat. Gdy natomiast ktoś zrezygnuje z udziału w ostatniej chwili, to zmianie może ulec harmonogram wydarzenia, przygotowany z myślą o określonej liczbie uczestników. Assessment center wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony wewnętrznych pracowników organizacji. Przez jakiś czas zatem projekty, które dotychczas prowadzili mogą zejść na dalszy plan.

» rozważasz przeprowadzenie assessment center w swojej organizacji? Porozmawiaj z naszymi ekspertami z HR Consultancy, którzy podpowiedzą Ci, jak dokonać obiektywnej i bezstronnej diagnozy i oceny kompetencji kandydatów:

skontaktuj się z nami
o autorze
Alicja Ryłek
Alicja Ryłek

Alicja Ryłek

senior recruitment specialist w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się