HR Consultancy ocena i rozwój

efektywne metody oceny kompetencji i potencjału kandydatów oraz diagnozy predyspozycji i zdolności pracowników przez zastosowanie usług assessment i development center.

skontaktuj się z nami

co zyskujesz

korzystając z usług HR Consultancy

 • określenie kluczowych kompetencji istotnych z punktu widzenia pracodawcy w kontekście roli, którą kandydaci/pracownicy mają pełnić w organizacji na danym stanowisku
 • dokonywanie właściwych wyborów personalnych - wytypowanie odpowiedniej osoby na dane stanowisko pracy, awanse zawodowe
 • obiektywna i bezstronna diagnoza i ocena kompetencji, mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników projektu assessment i development center
 • wielowymiarowość oceny zarówno kandydata, jak i pracownika
 • zmniejszenie ryzyka związanego z procesami rekrutacji i selekcji
 • wykorzystanie narzędzi psychometrycznych, w tym Profili Osobowości Zawodowej, które przedstawiają rozbudowane informacje dotyczące m.in. sposobu funkcjonowania osoby badanej w środowisku pracy. 
Randstad HR Consultancy Assessment Center

assessment center

Audyt kompetencyjny to efektywna metoda oceny kompetencji i potencjału. Składa się z wywiadu kompetencyjnego, testów psychometrycznych i zadań indywidualnych. Audyt kompetencyjny daje obraz predyspozycji zawodowych i zdolności człowieka, wspiera w dokonywaniu właściwych wyborów personalnych. 

przykładowe kompetencje

podlegające ocenie w assessment center

 • leadership
 • zarządzanie pracownikami
 • nawiązywanie efektywnych relacji z klientami
 • świadomość biznesowa (analiza wyników, budowanie planów)
 • zarządzanie konfliktem
 
Randstad HR Consultancy develpment center

development center

Jest to najbardziej efektywna metoda diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników, służąca do planowania ich rozwoju. składa się wielowymiarowy proces prowadzący do oceny kompetencji istotnych z punktu widzenia wymagań stawianych przez określone stanowisko pracy. 

zastosowanie

development center

 • Konkursy na stanowiska menedżerskie
 • Oceny pracowników do pracy
 • Projektowanie ścieżek rozwoju zawodowego
 • Planowanie potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń

dlaczego Randstad

Mamy ponad 25 lat doświadczenia w Polsce i ponad 50 lat doświadczenia na świecie.

Zapewniamy indywidualne podejście - przygotujemy dla Ciebie projekt odpowiadający bieżącym potrzebom Twojej firmy. 

Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, efektywnych i najnowocześniejszych metod oraz narzędzi biznesowych na rynku.

etapy realizacji usług assessment

i development center

zapytaj o ofertę dla Twojej firmy
 • przygotowanie i określenie kryteriów
 • dobór i opracowanie narzędzi
 • realizacja procesu
 • analiza i informacja zwrotna

etapy realizacji

 • przygotowanie i określenie kryteriów

  określenie wymagań co do stanowisk oraz kluczowych kompetencji dotyczących zachowań.

  wybranie i doprecyzowanie obserwowanych kompetencji.

 • dobór i opracowanie narzędzi

  Dobranie skutecznych i efektywnych narzędzi diagnostycznych

  Zaplanowanie przebiegu procesu oceny

  Ustalenie rodzaju informacji zwrotnej jaka powstanie w wyniku oceny

  Dobór adekwatnych narzędzi psychometrycznych

 • realizacja procesu

  Wykorzystanie narzędzi wyselekcjonowanych w etapie 2., a także narzędzi testowych

  Przeprowadzenie testów, wywiadów, symulacji, sesji i ćwiczeń indywidualnych.

  Ocena realizacji zadań i obserwacje zachowań

 • analiza i informacja zwrotna

  raporty indywidualne z wynikami oceny każdego pracownika oraz raporty zbiorowe dla danej grupy stanowisk oraz informacje zwrotną z omówieniem i interpretacją wyników.

przykłady zrealizowanych projektów

skontaktuj się z nami

Przygotowanie i przeprowadzenie sesji Assessment i Development Center dla kilkunastu grup uczestników programu Management Trainee i kandydatów do tego programu (program skierowany do absolwentów, studentów ostatnich lat). Projekt przeprowadzany był w oparciu o opracowane wspólnie z Klientem profile kompetencji utworzone dla grupy uczestników programu rozwoju Kompetencji Menadżerskich. Projekt zakończony był przygotowaniem raportów indywidualnych i zbiorczych, przygotowaniem i przeprowadzeniem sesji informacji zwrotnych z uczestnikami procesu, określeniem potrzeb szkoleniowych oraz kierunków rozwoju.

duży bank - centrala

Przygotowanie i przeprowadzenie sesji Assessment/Development Center dla kilku grup pracowników Klienta w oparciu o opracowane wspólnie z klientem profile kompetencji dla dwóch grup zawodowych – menedżerowie i specjaliści. Przygotowanie raportów indywidualnych i zbiorczych, przygotowanie i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych z uczestnikami procesu, określenie potrzeb szkoleniowych oraz kierunków rozwoju.

firma z branży komunikacyjnej

Przygotowanie i przeprowadzenie oceny predyspozycji menedżerskich wybranych pracowników Klienta w oparciu o metodę  Development Center. Dookreślenie optymalnego z punktu widzenia organizacji profilu kompetencji. Przygotowanie raportów indywidualnych i zbiorczych, przygotowanie i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych z uczestnikami procesu.

międzynarodowy koncern z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej

Przygotowanie i przeprowadzenie sesji Assessment Center, jako projektu uzupełniającego proces rekrutacji, przygotowanie raportów grupowych oraz indywidualnych, stworzenie rankingu uczestników projektu.

duża firma produkcyjna
 

masz pytania? skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są obowiązkowe
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Randstad Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: dpo@randstad.pl.

  W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe zbierane są w celach przesyłania informacji handlowych, w tym do zachęcenia Cię do skorzystania z naszych produktów lub usług na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Cię, spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania, którego podstawą jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Twoich potrzeb i zainteresowań. Na tej samej podstawie prawnej będziemy realizować badanie satysfakcji klienta (customer delight), aby móc usprawniać procesy rekrutacyjne wykonywane na rzecz (potencjalnych) pracodawców.
  Wykorzystanie Twoich danych w celu przesyłania informacji handlowych podmiotów powiązanych z Randstad tj. Gerendis APO Sp. z o.o. Sp.k., Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp.k. – z siedzibami w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, APO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-441) przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/105, a także Randstad N.V. z siedzibą przy Diemermere 25, 1112 TC Diemen, P.O. Box 12600, NL-1100 AP Amsterdam, jest również uzależnione od wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz też wyrazić zgodę na preferowaną formę, w jakiej informacje będą Ci przekazywane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  W celu wsparcia procesu marketingowego Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów z grupy Randstad, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie środków i zasobów tych podmiotów w celu usprawnienia i przyspieszenia przekazywania Ci informacji. 

  Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody (lub zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania).

  Komu możemy przekazać Twoje dane? 

  Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, doradztwa prawnego, a także analizy zachowań użytkowników, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

  W celu wsparcia procesu marketingowego Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom z grupy Randstad, tj. Gerendis APO Sp. z o.o. Sp.k., Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp.k. – z siedzibami w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, APO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-441) przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/105, a także Randstad N.V. z siedzibą przy Diemermere25, 1112 TC Diemen, P.O. Box 12600, NL-1100 AP Amsterdam. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? 

  Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: dpo@randstad.pl. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem otrzymywania treści handlowych. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, www.uodo.gov.pl.

   
 10. wyślij formularz
 11.