W świecie, w którym praca i biznes zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, podstawowym priorytetem dla pracodawców i pracowników jest posiadanie właściwych umiejętności.

Przedsiębiorstwa wymagają od swoich pracowników posiadania kluczowych umiejętności, aby nadążać za szybko zmieniającymi się trendami w branżach i oczekiwaniami klientów. Z drugiej strony pracownicy mogą zwiększyć swoje szanse długoterminowego zatrudnienia i poprawić perspektywy zawodowe poprzez skoncentrowanie się na poszerzaniu swoich umiejętności i określenie stanowisk, które zapewnią możliwości przyszłego rozwoju.

phone

jesteś zainteresowany wsparciem zewnętrznego partnera w rozwoju Twoich pracowników?

skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Połączenie różnych czynników sprawiło, że inteligentne podejście do doskonalenia umiejętności i rozwoju utalentowanych pracowników jest teraz szczególnie ważne. Według World Economic Forum oczekuje się, że „rewolucja robotów” doprowadzi do zlikwidowania 85 mln stanowisk pracy do 2025 r., ale spowoduje również utworzenie ok. 97 mln nowych stanowisk dla osób posiadających odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Raport Randstad RiseSmart Skilling Today z 2021 r. wskazuje, że:

●     niemal 70% naszych specjalistów ds. HR twierdzi, że konieczne jest, aby pracownicy podnieśli kompetencje albo przekwalifikowali się, by spełniać zmieniające się potrzeby biznesowe;

●     80% firm zatrudniających co najmniej 10 000 pracowników twierdzi, że dostosowywanie się do nowych wyzwań jest „niezbędne” we współczesnym zmieniającym się środowisku biznesowym;

●     niemal połowa (44%) wszystkich firm oferuje programy doskonalenia umiejętności ze względu na zapotrzebowanie ze strony pracowników;

●     prawie wszyscy badani (98%) twierdzą, że pracownicy byli w stanie wykorzystać nowo nabyte umiejętności, aby przynieść korzyści swojemu pracodawcy.

 

Globalny CEO Randstad, Sander van 't Noordend, skomentował znaczenie „rewolucji reskillingu” w niedawnym komunikacie prasowym w związku z raportem opublikowanym wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Randstad. Podkreślił wpływ transformacji cyfrowej na przedsiębiorstwa i pracowników.

„Jesteśmy w trakcie głębokiej zmiany sposobu, w jaki wszyscy pracujemy, a to niesie za sobą wyzwania i możliwości. Wszyscy musimy skupić się na tym, jak możemy dostosować się, przekwalifikować się i wykorzystać technologię, aby znaleźć możliwości w tym nowym świecie pracy. Istnieje jednak ryzyko, że ludzie zostaną w tyle. Uważam, że liderzy biznesowi muszą zintensyfikować działania, aby rewolucja cyfrowa była równorzędna dla wszystkich pracowników”.

W tym wyjątkowym środowisku pracodawcy i pracownicy mogą wiele zyskać dzięki technologii HR, która zapewnia przewidywalny wgląd w trendy na rynku pracy, pojawiające się wymagania pracodawców w zakresie umiejętności oraz możliwości rozwoju kariery poprzez przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji.

To tylko niektóre korzyści, które można odnieść dzięki partnerowi HR, który wspiera klientów w zwiększaniu zaangażowania pracowników i wzmacnianiu marki pracodawcy.

skuteczna strategia rozwoju pracowników dzięki współpracy z partnerem HR

Zewnętrzny partner w obszarze doradztwa HR, który jest jednocześnie światowym liderem branży, zdecydowanie ułatwia przedsiębiorstwom budowanie zaangażowania swoich pracowników, odblokowywanie nowych możliwości i podnoszenie produktywności zatrudnionych przy jednoczesnym umożliwieniu im proaktywnego przejęcia kontroli nad własną karierą i podejmowania właściwych decyzji dotyczących ich przyszłości. Takim partnerem są eksperci HR Consultancy, którzy korzystając między innymi z rozwiązań kreowanych i dostarczanych przez Randstad Risesmart, doradzają na każdym etapie życia pracownika. Takimi rozwiązaniami są m.in. career development i testy psychometryczne Facet5.

czym jest career development?

Career development to proces, w którym uczestnik przy wsparciu coacha kariery definiuje swoje kolejne cele zawodowe i identyfikuje obszary do rozwoju w kontekście kolejnych stanowisk, a doradca ds. szkoleń pomaga stworzyć zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju (skilling).

Platforma, którą udostępniamy naszym partnerom biznesowym i ich zespołom, pomaga odkryć prawdziwy potencjał zawodowy, oferując cztery różne ścieżki rozwojowe.

Trzy, które pozwalają pracownikom doskonalić umiejętności zawodowe na aktualnie zajmowanych stanowiskach: 

●  doskonalenie się — polega na określeniu umiejętności istotnych, aby zwiększyć wydajność w miejscu pracy, z łatwością osiągać cele i pokonywać trudności

●  poszerzanie — dotyczy zwiększenia zakresu zadań, które pracownik powinien realizować, budowania marki eksperckiej oraz mocnej pozycji na rynku pracy

●  eksplorowanie — czyli szukanie nowych ścieżek dla rozbudowy kariery zawodowej, umiejętność zdobywania i akceptowania informacji zwrotnej, wzmacnianie marki osobistej-eksperckiej oraz pozycjonowanie siebie jako kandydata na nowe, wyższe stanowiska

 

Oraz jedną ścieżkę, przeznaczoną dla kadry managerskiej, która wspiera w zwiększaniu i udoskonalaniu możliwości prowadzonych zespołów. Ścieżka ta pomaga managerom połączyć rozwój własnej kariery i realizowanie zawodowych ambicji z rolą managera, czyli wzmacniać zespół, budować pozytywną atmosferę i pole do rozwoju dla poszczególnych członków zespołu, a także dbać o dobrostan pracowników.

 

korzyści inwestycji w rozwój kariery (career development):

●  przyciąganie i zdobycie najlepszych kandydatów na rynku poprzez inwestycje w ich rozwój

●  zatrzymanie najlepiej rokujących pracowników dzięki udostępnieniu platformy rozwoju kariery, która odpowiada na wszystkie, nawet najbardziej indywidualne potrzeby zatrudnionych

●  zwiększenie zaangażowania zespołów przy pomocy łatwego do wdrożenia, intuicyjnego narzędzia, dopasowanej merytoryki oraz coacha kariery, który wesprze ich w realizacji zawodowych aspiracji

●  wyższa produktywność wśród zatrudnionych dzięki rozbudowanym ścieżkom edukacyjno-rozwojowym, które wspierają potrzeby pracowników oraz pomagają im osiągać cele

jak działa career development?

Career development to nowoczesne narzędzie rozwoju kariery działające w oparciu o technologie. Nasze rozwiązanie oferuje pracodawcom i pracownikom dostęp do szerokiej biblioteki materiałów edukacyjnych w postaci treści, webinarów, testów, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby każdego z Twoich pracowników.

Nasza usługa dostępna jest z dowolnego miejsca oraz na różnych urządzeniach, polecamy ją również zespołom pracującym zdalnie oraz rozproszonym po Polsce lub świecie — nasi certyfikowani coachowie prowadzą sesje oraz warsztaty w 2 językach — polskim i angielskim.

 

jak wspieramy Twoich pracowników?

W głównej mierze robimy to poprzez:

●       4 starannie zaprojektowane ścieżki rozwojowe

●       wysokiej jakości narzędzia edukacyjne

●       dostęp do nowoczesnej platformy wiedzy

●       bieżącą ocenę postępów i plan działania

●       warsztaty — na żywo oraz w formie wirtualnej

●       sesje z certyfikowanymi coachami kariery 

Four colleagues having a meeting in a meeting room. Financial charts in the background.
Four colleagues having a meeting in a meeting room. Financial charts in the background.

rozwój pracowników wsparty technologią

 

czym jest Facet5?


Facet5 to innowacyjne narzędzie psychometryczne w formule online, które wspiera w diagnozie, ocenie kompetencji oraz sposobie funkcjonowania pracowników w środowisku pracy.

Narzędzie to poddaje analizie 5 głównych aspektów. Są to: wola, energia, uczuciowość, kontrola oraz emocjonalność, nazywane Wielką Piątką (BIG 5). Pierwsze cztery to niezależne aspekty osobowości każdego człowieka, a ostatni z nich — emocjonalność — jest postrzegany jako czynnik interpretacyjny, który ma ogromny wpływ na to, jak pozostałe z nich są postrzegane przez otoczenie.
Facet5 może posłużyć do rozwoju pojedynczych pracowników, ale także całych zespołów. Pomaga pracodawcom zadbać o różne aspekty zawodowego życia pracowników, ale też zbadać ich potencjał zawodowy. Facet5 to także doskonałe narzędzie wspomagające proces rekrutacji. Przy jego pomocy jesteśmy w stanie odpowiednio dopasować kandydatów do stanowisk pracy oraz zespołów, z którymi będą współpracować.

co zyskasz dzięki inwestycji w badanie psychometryczne Facet5 dla swoich pracowników?

 

●     zintegrowany oraz zaangażowany w powierzone obowiązki zespół

●     ludzi umiejących stawić czoła wyzwaniom i doskonale radzących sobie ze stresem

●     pracowników rozumiejących swoje potrzeby, również te w zakresie preferowanego stylu komunikacji

●     cenne wskazówki dotyczące optymalnego planowania działań rozwojowych i awansów w firmie

●     wparcie w zachowaniu ciągłości prowadzenia procesu rekrutacji w organizacji

●     głębszą analizę potencjału pracownika nie tylko na poziomie kompetencyjnym, ale i emocjonalnym, jak np. radzenie sobie w sytuacjach stresowych

 

Wyniki dostarczą informacje pomocne podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących kandydatów oraz pracowników w obszarach takich jak: zatrudnienie, zarządzanie talentami, ocena kompetencji, awans czy budowanie zespołów. Uzbrojeni w taką wiedzę managerowie z łatwością dopasują swój styl zarządzania do sposobu funkcjonowania zespołów oraz komunikacji między pracownikami.

 

phone

jesteś zainteresowany wsparciem zewnętrznego partnera w rozwoju Twoich pracowników?

skontaktuj się z naszymi ekspertami.

pomóż swoim zespołom zwiększyć kompetencje w zakresie komunikacji.

Twoi pracownicy podniosą swoje umiejętności komunikacyjne oraz zrozumieją i zaakceptują różnice między innymi członkami zespołu, które wynikają z odmiennych osobowości. Nauczą się także reagować na zachowania kolegów i koleżanek, co pozytywnie przełoży się na atmosferę pracy oraz ogólny dobrostan Twojego zespołu. 

Stawiając na rozwój pracowników dopasowany zarówno do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, jak i do stanowiska, planów z nim związanych, ale też do wyzwań, przed jakimi stoi firma, stawiasz na sukces całej organizacji.

 

jak to wygląda w praktyce?

Test osobowości Facet5 wypełniany jest przez platformę online, na której znajduje się kwestionariusz. Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstaje raport osobisty, który opisuje 5 głównych aspektów osobowości oraz 13 pod-aspektów.   

Kolejny krok to sesje feedbackowo-coachingowe, podczas których akredytowany konsultant pomaga uczestnikowi zrozumieć raport. Uczestnik poznaje swoje silne strony, czyli zachowania, które nie wymagają wiele wysiłku, są dla niego naturalne, ale także ryzyka, czyli zachowania, które pojawiają się w sytuacjach, w których badany nadużywa swojej mocnej strony, co może zmienić ją w słabość.
 

Dzięki kompleksowym wynikom raportu łatwiej zrozumieć zachowania pracowników oraz to, co motywuje ich do działań, które podejmują. Można przewidywać wystąpienie konkretnych reakcji czy zachowań, co ułatwia proces komunikacji z zespołem. Pracownicy natomiast dowiedzą się, jak są postrzegani przez otoczenie biznesowe. Innymi słowami — jak koledzy i koleżanki widzą ich i oceniają.

Coach stara się wzmacniać mocne strony uczestnika w konstruktywny sposób, jednocześnie nie zapominając o tym, co wymaga uwagi oraz pracy. Wyniki badania dostarczają wielu wskazówek na temat tego, na jakie zachowania należy zwrócić uwagę. Z doświadczenia naszych ekspertów wynika, że badani szczególnie cenią sobie trafność oraz kompleksowość otrzymanych raportów.

 

rozwiązanie dopasowane do potrzeb zespołów pracujących hybrydowo oraz zdalnie.

Facet5 oraz eksperci HR Consultancy to wygodne rozwiązanie również dla firm posiadających filie i zespoły w różnych miejscach w Polsce czy nawet na świecie. Zarówno badanie jak i sesje coachingowe odbywają się online, dzięki czemu zaoszczędzisz cenny czas Twoich ludzi oraz obniżysz koszty podróży służbowych. 

Zwłaszcza w czasach postcovidowych, kiedy część naszych pracowników postanowiła nie wracać do biur, wzajemne zrozumienie i umiejętność odczytywania emocji oraz intencji kolegów i koleżanek po drugiej stronie ekranu zyskało na znaczeniu.

 

dlaczego warto?

By wspomóc budowę zaangażowanego i zintegrowanego zespołu, który rozumie siebie, swoje potrzeby, chce i lubi razem pracować oraz poprawić komunikację i współpracę w zespole. Aby pomóc pracownikom w nauce zarządzania własnym stresem i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w codziennej pracy. By pomóc pracownikom w poznaniu siebie nawzajem, ale też w zrozumieniu i zaakceptowaniu różnić między nimi, nauczyć ich, jak się ze sobą komunikować, mając na uwadze te różnice i jak wspierać się wzajemnie.

Potrzeba zrozumienia środowiska, w którym funkcjonujemy, czynników motywujących nas do działania, elementów napędowych i aspiracji stała się obecnie jedną z najistotniejszych kwestii dla wielu organizacji w Polsce i na świecie.

w jaki sposób Randstad i eksperci HR Consultancy może pomóc Tobie i Twoim pracownikom?

Wśród największych korzyści, jakie Twoja firma może zyskać dzięki korzystaniu z usług partnera HR, należy wymienić większe zaangażowanie i zadowolenie pracowników wraz z możliwością stworzenia zrównoważonej obsady kadrowej, która będzie jednocześnie dysponować odpowiednimi umiejętnościami i możliwościami. Pracownicy będą bardziej angażować się w swoje obowiązki i życie firmy, jeśli będą mieć świadomość, że robią postępy na drodze rozwoju własnej kariery. Będzie to miało również pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo i przyczyni się do budowania silnej marki pracodawcy.

W miarę jak pracownicy podążają spersonalizowanymi ścieżkami rozwoju i zaczynają czerpać korzyści z doskonalenia umiejętności i coachingu, można spodziewać się wzrostu produktywności i wydajności.

Koszty pozyskiwania utalentowanych pracowników zmniejszą się w długoterminowej perspektywie dzięki zdobywaniu kluczowej wiedzy i rozwijaniu umiejętności przez aktualnie zatrudnionych pracowników. Co więcej, rozbudowany program rozwoju zawodowego, który promuje zdobywanie coraz wyższych stanowisk i możliwości doskonalenia umiejętności, może wzmocnić Twoją pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy wśród osób ubiegających się o pracę.

Zalety dla pracowników są równie przekonujące. Mogą oni położyć podwaliny pod swój przyszły rozwój i postępy w życiu zawodowym poprzez określenie stanowisk, które mają najlepszą przyszłość oraz poprzez podejmowanie inteligentnych i opartych na danych decyzji dotyczących kariery.

phone

jesteś zainteresowany wsparciem zewnętrznego partnera w rozwoju Twoich pracowników?

skontaktuj się z naszymi ekspertami.
o autorze
joanna bolinska
joanna bolinska

Joanna Bolińska

senior hr consultant w randstad polska

Doświadczona konsultantka HR z ogromną pasją do prowadzenia szkoleń oraz sesji coachingowych. Zaraża współpracowników greckim temperamentem oraz dobrą energią. Prywatnie spełnia się jako szczęśliwa mama i żona.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się