Umiejętne zarządzanie talentami to jedna z kluczowych kompetencji charakteryzujących skuteczną organizację. Umożliwia efektywne pozyskiwanie, rozwijanie i utrzymywanie w firmie talentów – pracowników o najwyższym potencjale. W efekcie, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu talentami, organizacje są w stanie osiągać lepsze wyniki finansowe, zwiększać swoją innowacyjność i powiększać przewagę konkurencyjną na rynku. Jednakże, aby móc cieszyć się wszystkimi tymi korzyściami, firma powinna podejść do zarządzania talentami w sposób strategiczny. Właśnie dlatego zaprojektowanie, wdrożenie, a następnie świadome stosowanie strategii zarządzania talentami powinno być priorytetem ambitnych i myślących o przyszłości organizacji.

Jak więc stworzyć strategię pozyskiwania talentów i zarządzania nimi w firmie? Co powinno się w niej znaleźć? Poniżej znajdziesz nasze podpowiedzi.

text

masz pytania dotyczące pozyskiwania utalentowanych pracowników? Chętnie na nie odpowiemy. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami

6 porad, dzięki którym stworzysz strategię zarządzania talentami i pozyskiwania utalentowanych kandydatów

Podobnie jak nie istnieje uniwersalna recepta na prowadzenie biznesu, nie ma również jednej, skutecznej dla wszystkich firm strategii zarządzania talentami w organizacji. Dlaczego? Ponieważ tego rodzaju strategia powinna być opracowana z myślą o konkretnych, ściśle określonych wyzwaniach i potrzebach danej firmy. Warto ją także dopasować do indywidualnych celów biznesowych oraz specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo. Tylko w ten sposób można zyskać pewność jej skuteczności.

Nie oznacza to jednak, że taką strategię musisz stworzyć w pełni samodzielnie i całkowicie od zera. Pomożemy Ci w tym zadaniu. Wystarczy, że skorzystasz z sześciu porad na temat tworzenia efektywnej strategii zarządzania talentami, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Oto one:

 

I. kieruj się celami biznesowymi i patrz w przyszłość

Punktem wyjścia prac przy strategii dotyczącej talentów powinna być strategia rozwoju całego przedsiębiorstwa oraz zawarte w niej cele biznesowe. Przyjrzyj się kierunkom działania firmy oraz wyzwaniom, jakie przed nią stoją – zwłaszcza w perspektywie kolejnego roku, dwóch, pięciu lat. Zastanów się: jakich kompetencji ze strony pracowników potrzebuje dziś organizacja, a jakich może oczekiwać w bliższej i dalszej przyszłości, uwzględniając tendencje zmian na rynku i sytuację w branży? Co może zmienić się w poszczególnych obszarach działalności firmy? W opracowaniu odpowiedzi na te pytania powinni pomóc Ci przedstawiciele kadry zarządzającej. Zwłaszcza liderzy o największym doświadczeniu w identyfikowaniu obszarów wzrostu i formułowaniu ogólnej strategii przedsiębiorstwa.

Upewnienie się, że strategia zarządzania talentami i pozyskiwania wysoko uzdolnionych pracowników jest dopasowana do celów organizacji, to kluczowy punkt całego procesu. Informacje, które uzyskasz na tym etapie, pomogą Ci skuteczniej pracować nad pozostałymi obszarami strategii – będą pomocne na przykład przy tworzeniu propozycji wartości, o czym niżej.

Man and woman having a meeting
Man and woman having a meeting

II. opracuj propozycję wartości skierowaną do talentów

Twoja strategia pozyskiwania talentów musi jasno określać propozycję wartości, która powinna znaleźć się w ofertach zatrudnienia na konkretne stanowiska w firmie.

Propozycja wartości to zestaw korzyści, których mogą spodziewać się talenty, rozpoczynając oraz kontynuując pracę w firmie. To – innymi słowy – wszystko, co możesz zaproponować utalentowanym pracownikom w zamian za ich umiejętności, zaangażowanie i lojalność wobec organizacji. Co może stać się elementem propozycji wartości?

W głównej mierze to, czym jest firma: jej kultura organizacyjna i wartości, które są jej bliskie (na przykład zrównoważony rozwój, społeczne zaangażowanie). Zbieżność wartości firmy z osobistymi wartościami talentów pomaga w długofalowym zatrzymywaniu cennych pracowników w organizacji. Z kolei kultura organizacyjna buduje poczucie przynależności zatrudnionych i wzmacnia zaangażowanie.

Nie mniej ważnym elementem propozycji wartości skierowanej do talentów powinny być jasno określone możliwości w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego: precyzyjnie zaplanowane ścieżki kariery, atrakcyjne programy szkoleniowe, mentoring.

Warto pamiętać również o korzyściach o charakterze materialnym, takich jak konkurencyjne wynagrodzenie. Według danych z najnowszego badania Randstad Employer Brand Research 2023 to ono – wraz z atrakcyjnymi benefitami pozapłacowymi – najsilniej decyduje dziś o wyborze danego pracodawcy i sprawia, że pracownicy wiążą się z daną firmą na dłużej.

Pragniesz dowiedzieć się, jakie konkretnie elementy propozycji wartości najbardziej cenią talenty zainteresowane pracą w Twojej organizacji? Możesz w tym celu przeprowadzić wśród obecnych pracowników ankietę, w której zapytasz o ich oczekiwania wobec firmy oraz motywację do pracy w Twojej organizacji. Pomocne w dopasowywaniu oferty do potrzeb rynku jest także śledzenie bieżących trendów dotyczących oczekiwań pracowników wobec pracodawców. Takich informacji dostarcza na przykład wspomniany wcześniej cykliczny raport Randstad Employer Brand Research.

 

III. wzmacniaj markę pracodawcy

W strategii pozyskiwania i utrzymywania w firmie utalentowanych pracowników powinieneś również uwzględnić, w jaki sposób wyżej opisane wartości – kultura organizacyjna, możliwości rozwoju, benefity – będą komunikowane na rynku i wewnątrz przedsiębiorstwa. Sposób prezentowania tych informacji istotnie wpływa bowiem na employer branding organizacji, czyli reputację firmy jako pracodawcy w oczach kandydatów i obecnych pracowników.

Jeśli marka pracodawcy jest silna i spójna z propozycją wartości organizacji, stanowi ogromne wsparcie w przyciąganiu do firmy i zatrzymywaniu w niej najlepszych specjalistów.

Dzięki odpowiedniej prezentacji oraz wprowadzaniu w życie propozycji wartości możesz strategicznie wzmacniać markę pracodawcy, by zapewnić firmie dostęp do talentów – teraz i w przyszłości.

text

masz pytania dotyczące pozyskiwania utalentowanych pracowników? Chętnie na nie odpowiemy. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami

IV. uwzględnij rozwój branży i nowe technologie

Nie mniej ważnym niż marka pracodawcy elementem strategii talentowej powinny być przewidywania dotyczące rozwoju. Chodzi tu zarówno o rozwój firmy, sektora, w którym działa organizacja, jak i postęp technologiczny. 

Już dziś jesteśmy świadkami pierwszych znaczących zmian, jakie zachodzą w przedsiębiorstwach i całych branżach za sprawą technologii opartych na sztucznej inteligencji. „W jaki sposób te zmiany wpłyną na biznes?” – to przykładowe pytanie, jakie warto sobie zadać, projektując strategię pozyskiwania talentów.

Strategia powinna uwzględniać prognozy oraz przewidywania dotyczące kierunku, w którym mają szansę rozwinąć się nowe rozwiązania technologiczne oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na zapotrzebowanie na określone kompetencje pracowników. Przyjmując ten sposób myślenia, zwiększasz szansę na to, że Twoja organizacja będzie w stanie na bieżąco i z sukcesem reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu biznesowym.

 

V. zaufaj danym

W pozyskiwaniu talentów i zarządzaniu ich rozwojem pomocne są również dane. W swojej strategii talentowej powinieneś określić, jakiego rodzaju dane wesprą organizację w decyzjach rekrutacyjnych i tych dotyczących rozwoju oraz zatrzymywania talentów w firmie.

Wskaż także źródła, z których będziesz czerpać takie informacje: czy będą to na przykład badania prowadzone wewnątrz firmy, a może analizy zewnętrznych partnerów?

Dane, które warto uwzględniać, to m.in. wskaźniki rotacji, zadowolenie pracowników, opinie o pracodawcach, oczekiwania zatrudnionych, poziom wynagrodzeń na rynku czy trendy w rekrutacji.

Wszystkie tego rodzaju informacje pomogą w identyfikacji istotnych dla organizacji trendów i wzorców dotyczących talentów. Do ich zbierania, przechowywania i analizy możesz wykorzystać na przykład specjalistyczne oprogramowanie. Lub skorzystać w tym celu z pomocy doświadczonego eksperta rynku pracy, dysponującego gotowymi narzędziami i rozwiązaniami.

 

VI. trzymaj rękę na pulsie i wprowadzaj bieżące zmiany 

Wielu liderów HR po zakończeniu prac nad dokumentem strategii talentowej zadaje pytanie: czy tego rodzaju strategię trzeba aktualizować? Odpowiedź brzmi: tak – i to koniecznie! Strategię zarządzania talentami powinieneś regularnie kontrolować pod kątem dopasowania do aktualnych wyzwań, celów przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych. Gdy zauważysz jakiekolwiek zmiany w którymkolwiek z tych obszarów, niezwłocznie przeanalizuj i dopasuj do nich treść strategii w taki sposób, by harmonijnie z nimi korespondowała. Tylko wtedy zyskasz pewność, że Twoja strategia zarządzania talentami zawsze będzie skutecznym wsparciem bieżących działań firmy. 

text

masz pytania dotyczące pozyskiwania utalentowanych pracowników? Chętnie na nie odpowiemy. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami
o autorze
Małgorzata Mudyna
Małgorzata Mudyna

Małgorzata Mudyna

regional manager professionals w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się