Pandemia COVID-19 niezwykle silnie wpłynęła na przedsiębiorstwa i to na wiele sposobów. Niektóre branże (przede wszystkim ochrona zdrowia i farmaceutyka) musiały zareagować na nagły i znaczny wzrost popytu na ich usługi, co przełożyło się też na większe zapotrzebowanie na personel. Inne, takie jak turystyka i obsługa klienta, były zmuszone zredukować liczbę zatrudnionych, szczególnie gdy w wielu krajach wstrzymano działalność o charakterze konsumenckim i sportowo-rekreacyjnym.

Częstsze korzystanie z pracy zdalnej - zalecanej przez rządy i ochronę zdrowia w celu zwalczania rozprzestrzeniania wirusa - stało się dla wielu firm w naturalny sposób jedną z najpowszechniejszych konsekwencji pandemii.

Przeprowadzone przez PwC badanie wykazało, że prawdopodobnie będzie to trwała zmiana w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Niemal ośmiu na dziesięciu ankietowanych (78%) w Badaniu panelowym dla dyrektorów wykonawczych oczekuje dalszej współpracy zdalnej nawet po tym, gdy sytuacja po pandemii się unormuje. Jako stałą tendencję wymieniono także miejsca pracy o niskim zagęszczeniu (61%) oraz gig economy (54%).

Jeśli zarządzanie pracownikami zdalnymi stanowi wyzwanie dla Twojej firmy, to warto, obok pozytywnych wskazówek, których już sporo jest na rynku, mieć również na uwadze doświadczeniach innych firm i przyjrzeć się najczęściej popełnianym błędom oraz sprawdzić. Wszystko po to, aby zawczasu ich uniknąć.

osiem błędów, jakich należy unikać, zarządzając pracownikami zdalnymi
osiem błędów, jakich należy unikać, zarządzając pracownikami zdalnymi
like

jak skutecznie zarządzać pracownikami zdalnymi?

pobierz

1. Niewspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Pracownicy, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnego miejsca pracy, mogą napotkać wiele wyzwań podczas przejścia na tryb pracy zdalnej. Jednym z nich jest utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niewątpliwy plus jest taki, że praca zdalna może umożliwić pracownikom poprawę tego aspektu, np. poprzez odzyskanie czasu, który wcześniej przeznaczali na dojazdy. Niestety jest i minus: może ona zatrzeć granice między życiem zawodowym a prywatnym.

Co w takim razie może zrobić pracodawca? Choćby zachęcać pracowników do rozdzielenia czasu przeznaczanego na pracę i na życie prywatne poprzez wydzielenie w domu specjalnej przestrzeni do pracy. Gdy potrzebują przerwy albo kończą pracę na dany dzień, mogą przejść do innego pomieszczenia, aby nie myśleć o bieżących zadaniach.

Kolejny element, który bardzo mocno wkracza w życie prywatne, to otrzymywanie wiadomości e-mail albo innych powiadomień związanych z pracą poza jej godzinami. Zalecenie pracownikom wyłączenia tych powiadomień/ wyciszenia może okazać się bardzo istotne. Natychmiastowy dostęp do komunikatorów na smartfonach niestety daje poczucie ciągłego bycia w pracy i stałego obowiązku myślenia o niej, co w konsekwencji może prowadzić do wypalenia zawodowego. Wprowadzenie zasady wysyłania wiadomości e-mailowych w godzinach pracy może pomóc pracownikom nie angażować się w swoje zadania po jej zakończeniu.

Wdrażanie konkretnych rozwiązań, mających na celu pomoc pracownikom w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, może być kluczowe dla utrzymania dobrego samopoczucia i satysfakcji pracowników, nie tylko w czasie pandemii ale również po jej wygaszeniu.

Według ekspertów z Cedars-Sinai Medical Center pandemia prawdopodobnie będzie mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego

2. Brak tworzenia codziennej rutyny

Pracownicy, podczas przejścia na tryb pracy zdalnej, mogą napotkać wiele wyzwań, np. z utrzymywaniem rutyny. Mając to na uwadze, przełożeni powinni zmierzać do opracowania jasnej struktury dnia pracy.

Dobrym pomysłem jest wprowadzenie cyklicznych spotkań odbywanych regularnie w ciągu tygodnia. Są one okazją do nadrobienia zaległości w kontaktach, podzielenia się najnowszymi informacjami o postępach prac przy projektach czy informacjami o kluczowym znaczeniu.

Można również zorganizować harmonogram regularnych spotkań określonych pracowników, w szczególności tych, którzy są najbardziej produktywni, gdy współpracują z innymi i potrzebują częstego przedyskutowania swoich pomysłów w szerszym gronie.

Istnieje wiele narzędzi zarządzania projektami, z których można korzystać, aby tworzyć plany i harmonogramy pracy łatwo udostępniane wszystkim pracownikom. Platformy, takie jak: Asana, Trello, Basecamp i Liquid Planner, mogą okazać się szczególnie przydatne w przypadku projektów wymagających  stworzenia listy zadań do wykonania, nadawaniu priorytetu najważniejszym działaniom, przydzielaniu prac i monitorowaniu ich postępów.

Codzienne harmonogramy nie tylko zapewniają strukturę potrzebną pracownikom do wykonywania pracy, lecz także można w nich zawrzeć czas na przerwy, posiłki i ćwiczenia. Pracownicy zdalni, którzy odnoszą najwięcej sukcesów, są w stanie wyznaczać wyraźne granice między życiem zawodowym a prywatnym, a odpowiedzialni pracodawcy powinni być gotowi im w tym pomagać.

3. Problemy z komunikacją

Spędzając dużo czasu w miejscu pracy, członkowie zespołu w naturalny sposób często się ze sobą kontaktują, nawiązują relacje, omawiają kwestie zajmujące ich myśli. Pomaga im to łagodzić stres i dzielić się pomysłami, a praca staje się wydajniejsza.

W przypadku pracowników zdalnych utrzymywanie regularnego kontaktu i częstych rozmów jest jednak dużo trudniejsze. Bariery w komunikacji nie tylko sprawiają, że pracownicy czują się odizolowani i pozbawieni podstawowych korzyści płynących z kontaktu z drugim człowiekiem, lecz także mogą wpłynąć na wyniki całej firmy.

Dlatego wszystkie osoby zaangażowane w pracę nad tym samym projektem powinny pozostawać ze sobą w częstym kontakcie. Obniża to ryzyko popełnienia błędów lub przeoczenia priorytetów, w rezultacie – nieporozumień pomiędzy członkami zespołu.

Technologia ponownie odgrywa tutaj kluczową rolę – dzięki narzędziom do komunikacji i współpracy, takim jak Zoom, Microsoft Teams i G Suite od Google, pracownicy mogą utrzymywać ze sobą kontakt w łatwiejszy (i tańszy) sposób bez względu na ich lokalizację. Takie aplikacje są nieocenione w przypadku komunikacji formalnej, ale można je również wykorzystywać do rozmów nieformalnych czy wydarzeń zespołowych, takich jak wirtualne przerwy na kawę. Ma to często kluczowe znaczenie dla podniesienia morale i utrzymywania relacji między współpracownikami, którzy pracują zdalnie.

4. Zakładanie, że pracownicy, z którymi kontakt jest rzadki, nie potrzebują wsparcia

Różni ludzie reagują na pracę zdalną w różny sposób. Niektórzy rozwijają się dzięki interakcjom społecznym i współpracy, w związku z czym potrzebują regularnego kontaktu ze współpracownikami i kierownikami, aby utrzymać swoją produktywność.

Osoby, które są przyzwyczajone do pracy w samotności albo które są z natury ciche, mogą jednak - pracując w trybie pracy zdalnej - stać się jeszcze bardziej introwertyczne. Może to być związane z tym, że nie czują się wystarczająco pewnie, aby odezwać się w razie pytań albo napotkania problemu.

Managerowie powinni być czujni, aby nie zakładać, że pracownicy są w pełni zadowoleni ze swojej pracy tylko dlatego, że nie zgłaszają żadnych problemów. W rzeczywistości to najcichsi i powściągliwi pracownicy mogą najbardziej potrzebować uwagi przełożonych. W przypadku takich osób prawdopodobieństwo, że same się zgłoszą, jest najmniejsze.

Nawet najdrobniejsze działania i gesty – np. telefon od managera, aby skontaktować się z kimś, z kim nie rozmawiał od kilku dni – mogą wystarczyć, aby pracownik czuł wsparcie. Obniża to również ryzyko braku reakcji na pozornie nieistotne sprawy, które potencjalnie mogą przekształcić się w poważne problemy.

Przeczytaj: jak dbać o dobrostan zespołów pracujących w modelu hybrydowym?

Prezentowana w ten sposób proaktywna postawa jest sygnałem zaangażowania w dbanie o swoją kadrę, co jest korzystne dla marki pracodawcy.

5. Brak wsparcia technicznego

Jednym z najważniejszych priorytetów dla współczesnych przedsiębiorstw, w których znaczna część pracowników przechodzi na pracę zdalną – z wyboru albo z konieczności – powinno być również zadbanie o to, aby mieli dostęp do narzędzi i technologii niezbędnych do pracy.

Pojawia się tu ważne pytanie: jakie procesy i systemy warto wdrożyć, aby zapewnić stałe wsparcie techniczne i dobre rozwiązania?

Aby na nie odpowiedzieć, trzeba znaleźć odpowiedzi na dodatkowe pytania:

  • Jak zareagować na problemy techniczne, które uniemożliwiają wykonywanie pracy – np. na awarię laptopa?
  • Czy w Twojej firmie dostępne jest wsparcie techniczne dla pracowników, którzy mają problemy z oprogramowaniem albo systemami niezbędnymi do pracy zdalnej?
  • Czy jesteś w stanie zapewnić ciągłe szkolenia, które mają pomóc pracownikom jak najlepiej korzystać z technologii przeznaczonych do pracy zdalnej?

6. Pomijanie kwestii bezpieczeństwa

Kluczowe jest to, aby pracownicy mogli właściwie wykonywać pracę z domu, ale istotne jest również to, aby współpraca z pracownikami zdalnymi nie niosła ze sobą ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Jeśli takie wyzwanie dotyczy Twojej firmy, możesz wdrożyć środki w celu zwiększenia poziomu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji wrażliwych i zasobów.

Po pierwsze warto osoby, których praca jest związana z danymi objętymi ochroną, powinny korzystać jedynie z firmowych urządzeń: laptopów i telefonów. Daje to pewność, że sprzęt jest dobrze zabezpieczony i chroniony zaufanym oprogramowaniem antywirusowym.

Kolejną skuteczną opcją może być utworzenie dla swojego przedsiębiorstwa dedykowanej prywatnej sieci wirtualnej, która zwiększa poziom bezpieczeństwa, poprzez  zastosowanie VPN - wirtualnego, prywatnego „tunelu”, którym można bezpiecznie wysyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu szyfrowania i narzędzi uwierzytelniania.

Pracowników należy również zaznajomić z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa, takimi jak:

  • Znalezienie cichego miejsca do wykonywania połączeń, które mogą dotyczyć informacji wrażliwych, albo używanie słuchawek dla zachowania prywatności
  • Unikanie drukowania danych, które muszą być bezpiecznie przechowywane
  • Blokowanie ekranów laptopów, gdy się z nich nie korzysta, i zabezpieczanie hasłem wszystkich sprzętów

7. Mikrozarządzanie

Praca zdalna może zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów przez nieregularny kontakt kierowników z pracownikami, dlatego ważne są dbanie o utrzymywanie kontaktu i regularne kontrole postępów w pracy. Ale nie należy popadać w odwrotną skrajność – mikrozarządzanie.

Istotne jest okazanie zaufania pracownikom w zakresie wykonywania przez nich pracy i utrzymywania produktywności bez (wirtualnego) nadzoru kierownika.

Według badań poza miejscem pracy można rzeczywiście lepiej wykonywać swoje obowiązki; 77% pracowników zdalnych twierdzi, że są bardziej produktywni, gdy pracują z domu, a 76% woli unikać biura, gdy muszą skoncentrować się na projekcie.

Ostatecznie przełożeni powinni szukać równowagi między nadzorowaniem pracowników zdalnych i zapewnianiem potrzebnego zespołom wsparcia a dawaniem pewnej swobody i kontroli nad pracą.

8. Brak ustalonych oczekiwań

Osoby, które dopiero zaczynają pracę  w formule zdalnej, powinny mieć jasno określone to, w jaki sposób mają wywiązywać się ze swoich obowiązków w domu (albo w dowolnym miejscu, z którego pracują) oraz wiedzieć, do jakiego poziomu produktywności powinny dążyć.

W przypadku niektórych stanowisk – np. tych, które wymagają tylko laptopa, połączenia z internetem oraz dostępu do danych biznesowych i systemów – różnica między typową pracą z biura a pracą z domu może być niewielka.

Stanowiska, które w większym stopniu polegają na współpracy i interakcjach między współpracownikami, nie będą jednak tak odpowiednie do pracy zdalnej. W takich przypadkach istotne jest utrzymywanie kontaktu z pracownikami i opracowanie planu, tak aby mogli w dalszym ciągu wykorzystywać swoje umiejętności i zachować produktywność, nawet podczas pracy w nowym środowisku. 

like

jak skutecznie zarządzać pracownikami zdalnymi?

pobierz
o autorze
Paweł Kopeć
Paweł Kopeć

Paweł Kopeć

head of enterprise solutions center w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się