Budowanie różnorodnego i inkluzywnego zespołu pracowników powinno stanowić priorytet dla wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości firmy czy branży, w której prowadzą działalność.

Wszyscy specjaliści ds. HR znają wyzwania związane z przyciąganiem i zatrudnianiem najlepszych kandydatów – dlatego w ich poszukiwaniu należy zarzucić sieć tak daleko, jak to możliwe i starać się dotrzeć do grup i osób, z którymi możesz nie mieć istniejących powiązań.

 Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_ArrowsGrow_RGB_UseBackgroundBlue

odkryj strategie różnorodnego miejsca pracy.

pobierz przewodnik

Dodatkowo, badania Randstad Workmonitor z 2024 wykazały, że 39% ankietowanych pracowników nie przyjęłoby pracy, gdyby organizacja nie starała się poprawić swojej różnorodności i równości. Wkrótce proaktywne inicjatywy w obszarze DEI (różnorodność, równość i inkluzywność) mogą stać się niezbędne do przyciągnięcia najbardziej utalentowanych kandydatów. 

Jednak zmiany na dużą skalę w puli potencjalnych pracowników nie następują z dnia na dzień. Planowanie i wdrażanie strategii DEI wymaga czasu, a wiele organizacji nie wie, od czego zacząć. W tym artykule przyjrzymy się trzem najważniejszym działaniom, które firma musi podjąć w celu osiągnięcia różnorodności w miejscu pracy.

uczyń różnorodność, równość i inkluzywność częścią swojej kultury organizacyjnej.

Aby zapewniać skuteczne i trwałe wsparcie Twojemu przedsiębiorstwu, różnorodność i inkluzywność pracowników muszą być wbudowane w Twoją kulturę. Nie wystarczy izolowane podejście, w ramach którego zmiana zachodzi wyłącznie na poziomie działu czy zespołu. Cała firma musi być w pełni zaangażowana w misję budowania kultury inkluzywnej i świadoma tego, jak bardzo jest to ważne.

Kluczową częścią tego procesu jest upewnienie się, że kierownictwo firmy jest w pełni zaangażowane w dążenie do DEI i gotowe do zapewnienia wsparcia potrzebnego do uzyskania najlepszych wyników. Liderzy odgrywają kluczową rolę w definiowaniu kultury miejsca pracy więc pozyskanie ich jest kluczowe. 

Jak mówi specjalistka ds. DEI Daisy Auger-Dominguez w wywiadzie dla Harvard Business Review przełożeni są „odpowiedzialni za budowanie kultury miejsca pracy, w której ludzie czują się widziani, słyszani i doceniani”. Inkluzywne kierownictwo i poparcie zarządu prawdopodobnie będzie zależało od tego, czy przedstawisz mocne argumenty biznesowe przemawiające za różnorodnością i inkluzywnością oraz wyjaśnisz ich znaczenie względem realizacji szerszych celów organizacji.

Na przykład, jeśli Twoja firma planuje obecnie ekspansję na nowe rynki, możesz skupić się na tym, w jaki sposób zwiększenie różnorodności i inkluzywności zespołu pomoże Ci zrozumieć szerszy zakres potrzeb i oczekiwań klientów. Alternatywnie, jeśli wśród pracowników brakuje pewnych kluczowych umiejętności, można położyć nacisk na postępy w zakresie kapitału własnego, który może powstać dzięki ogólnofirmowemu programowi szkoleniowemu, który może także rozwiązać problem niedoboru umiejętności.

zwiększ różnorodność i inkluzywność w rekrutacji poprzez przemyślenie swojego procesu

Bez wątpienia optymalizacja strategii i praktyk rekrutacyjnych musi być głównym priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa autentycznie zaangażowanego w tworzenie różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy. Na szczęście możesz wiele zrobić, aby zapewnić, że każdy etap procesu rekrutacji będzie zaprojektowany z myślą o eliminacji uprzedzeń i przyciągnięciu najszerszej możliwej grupy kandydatów.

Na sam początek ważne jest zapewnienie, by opisy stanowisk zostały uważnie sformułowane tak, aby były możliwie najbardziej inkluzywnie. Może to obejmować unikanie zbędnego żargonu i niekorzystanie ze słów kodujących płeć czy innych sformułowań powodujących, że stanowisko wydaje się przeznaczone wyłącznie dla określonych grup albo jakieś grupy wyklucza.

Korzystne może też być wymienienie tylko podstawowych umiejętności przy określaniu wymogów dotyczących stanowiska i unikaniu kwalifikacji „mile widzianych”. UN Women, organ ONZ ds. równości płci, wskazuje w swojej liście dobrych praktyk w zakresie inkluzywnych ogłoszeń o naborze, że te drugorzędne kryteria mogą zniechęcać niedostatecznie reprezentowane grupy do aplikowania, utrwalając wykluczenie i problemy z osiągnięciem różnorodności.  

Aby ułatwić kandydatom rozmowę kwalifikacyjną, ważne jest, aby przekazać im jak najwięcej informacji z wyprzedzeniem, żeby mogli je przetworzyć i mieli czas zgłosić potrzebę wprowadzenia udogodnień, jeśli będzie to konieczne. Postaraj się dostarczyć pisemne lub wizualne instrukcje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład jak dotrzeć do biura, co należy zrobić po przybyciu, a także agendę samej rozmowy, która zawiera nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających rozmowę. 

Pamiętaj, że każdy kandydat jest wyjątkowy i może potrzebować indywidualnych udogodnień, aby móc osiągać jak najlepsze wyniki. Dostosuj proces w razie potrzeby – jest to element rekrutacji włączającej. Chociaż standaryzacja struktury rozmowy kwalifikacyjnej może pomóc złagodzić ryzyko nieświadomych uprzedzeń, ważniejsza jest gotowość do dostosowania się i bycia elastycznym w razie potrzeby. Na przykład niektórzy kandydaci mogą preferować rozmowę telefoniczną ze względu na niepełnosprawność ruchową, podczas gdy osoba niesłysząca może preferować rozmowę wideo, aby umożliwić czytanie z ruchu warg, albo rozmowę z pomocą tłumacza. Tak jak każda oferta pracy jest inna, tak każdy kandydat jest inny i powinien być traktowany zgodnie ze swoimi potrzebami.

Próbując znaleźć bardzo utalentowanych pracowników w sposób inkluzywny, staraj się nie ulegać wpływom norm społecznych. Na przykład staraj się nie kończyć zdań innych osób, zawsze staraj się zapewnić spokojną przestrzeń do przetwarzania informacji, w razie potrzeby przeformułuj pytania i pamiętaj, że brak bezpośredniego kontaktu wzrokowego lub mocnego uścisku dłoni nie jest już uważany za wiarygodny wskaźnik czyjejś zdolności do odniesienia sukcesu w nowej roli.

Wprowadzenie narzędzi AI to nowy sposób na uczynienie procesu rekrutacji bardziej zróżnicowanym, sprawiedliwym i inkluzywnym. Wiele firm korzysta ze sztucznej inteligencji podczas sprawdzania CV lub opracowywania pytań na rozmowy kwalifikacyjne w celu wyeliminowania nieświadomych uprzedzeń. Narzędzia te powinny być jednak używane z ostrożnością i pod nadzorem człowieka – jak omówiono w artykule Harvard Business Review nawet zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji nie zawsze są wolne od ludzkich uprzedzeń.

 Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_ArrowsGrow_RGB_UseBackgroundBlue

odkryj strategie różnorodnego miejsca pracy.

pobierz przewodnik

wprowadź szkolenia w zakresie różnorodności w miejscu pracy

Jeśli Twoja firma naprawdę chce realnie i trwale zmienić front różnorodności i inkluzywności, warto wziąć pod uwagę korzyści z zapewnienia specjalnych szkoleń poświęconych tym zagadnieniom.

Może to być dobre podejście, jeśli uważasz, że Twoja organizacja potrzebuje szerszego omówienia i zrozumienia podstawowych kwestii, takich jak:

  • Dlaczego różnorodność i inkluzywność są ważne
  • Różnica między różnorodnością a inkluzywnością
  • Świadome i nieświadome uprzedzenia
  • Przepisy antydyskryminacyjne

Wśród Twoich pracowników mogą być osoby, które chcą się dowiedzieć więcej na te tematy, albo chcą zadać pytania, ale nie wiedzą, kiedy czy jak to zrobić. Ukierunkowane sesje szkoleniowe zapewnią dobrą okazję do podjęcia szczerych rozmów, przekazywania przydatnych informacji i podnoszenia świadomości w kwestiach spod znaku różnorodności i inkluzywności. Jak wyjaśniono w artykule Gartner, jest to również jeden z najlepszych sposobów reagowania na wszelkie sprzeciwy wobec wysiłków w zakresie DEI.

Na dalszym etapie ważne jest, aby jasno powiedzieć, że jest to stała misja, nie coś, co można zawrzeć w jednorazowej sesji szkoleniowej a potem wyrzucić z pamięci. Sabrina Clark, młodsza specjalistka w SYPartners, firmie doradczej specjalizującej się w przekształceniach organizacyjnych stwierdziła, że jednym ze sposobów na wywołanie trwałej zmiany w ludzkim myśleniu i zachowaniu jest powierzanie zadania jednostkom funkcyjnym  nienależącym do kadry zarządzającej ani kierownictwa. Grupy te mogą być uzbrojone w umiejętności i informacje potrzebne do wdrażania zmian w ich zespole czy dziale poprzez dawanie przykładu.

chcesz dowiedzieć się więcej o inkluzywności w miejscu pracy?

Różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy stały się ważną kwestią dla pracodawców. Jest to ponadto szybko zmieniająca się, coraz bardziej zniuansowana koncepcja, co oznacza, że dobrym pomysłem jest stałe kształcenie się, aby mieć pewność podejmowania decyzji dobrych zarówno dla pracowników, jak i dla firmy.

Opracowaliśmy szczegółowy przewodnik, w którym uważnie przyjrzeliśmy się kluczowym strategiom stosowanym przez wiodące firmy w celu stworzenia prawdziwie zróżnicowanego miejsca pracy. Skrócony przewodnik zawiera przejrzysty przegląd dostępnych strategii wraz z jasnymi danymi liczbowymi pokazującymi ich skuteczność w zwiększaniu wpływu inicjatyw DEI. 

 Randstad_Masterbrand_Touch_Illustration_ArrowsGrow_RGB_UseBackgroundBlue

odkryj strategie różnorodnego miejsca pracy.

pobierz przewodnik
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się