Z najnowszego raportu ABSL Sektor Usług Biznesowych w Polsce wynika, że w 2019 r. centra usług biznesowych tworzyły każdego miesiąca 2550 nowych miejsc pracy. Niskie koszty zatrudnienia przestały być magnesem dla inwestorów. Wraz z rozwojem branży usług nowoczesnych rosną pensje, ale i oczekiwania wobec pracowników.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy obecnie 1513 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10%. Podobna dynamika utrzymuje się od kilku lat. O ile w roku 2016 sektor tworzył około 214 000 stanowisk pracy, dziś jest to 338 000. Jest to druga pod względem wielkości zatrudnienia gałąź gospodarki w Polsce.

Paradoksalnie, bodźcem do dalszego rozwoju branży usług nowoczesnych w Polsce, a zatem wzrostu zatrudnienia, może być obecna sytuacja epidemiczna. Sprzyjać będą temu światowe trendy, takie jak nearshoring, czyli zlecanie obsługi biznesu podmiotom geograficznie bliższym miejscu jego prowadzenia. Tendencja do skracania łańcuchów dostaw w światowej gospodarce może spowodować, że polskie centra przejmą zlecenia płynące do tej pory do Azji. Spodziewa się tego blisko połowa (45%) badanych przez ABSL firm.

rosną kompetencje…

Pośród 970 firm posiadających w Polsce centra usług biznesowych, 71% to inwestorzy zagraniczni, zatrudniający czterech na pięciu pracowników branży (82%).

quote icon

Polska wraz ze swoją ofertą staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji w naszym sektorze.  Nowoczesne usługi biznesowe mają duży udział w wydostawaniu się Polski z pułapki średniego dochodu, a Polska wraz ze swoją ofertą staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji. Warto podkreślić, że obecnie blisko co piąta firma z listy Fortune Global 500 zainwestowała w Polsce. Jest to dobitny przykład na to, że jako rynek osiągnęliśmy dojrzałość. Świadczymy coraz bardziej złożone usługi, wymagające wysokich kwalifikacji

– mówi Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Sektor usług nowoczesnych przechodzi rozwój zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Do niedawna jednym z głównych argumentów na rzecz lokowania kolejnych inwestycji w Polsce były niskie koszty pracy. O ile początkowo polscy pracownicy wykonywali na rzecz międzynarodowych korporacji przede wszystkim prace administracyjne, dziś coraz częściej odpowiedzialni są za skomplikowane procesy biznesowe, badania i rozwój.

… i oczekiwania

Jak wskazuje raport ABSL, niskie koszty zatrudnienia przestały być najważniejszym atutem Polski. Dziś zagranicznych inwestorów przyciągamy m. in. znajomością języków obcych, kreatywnością pracowników i tzw. bliskością kulturową.

quote icon

Otwartość na zmiany oraz chęć poszerzania kompetencji będą teraz jednym z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o rynek pracownika. Zwiększona liczba miejsc pracy, wymagających wyższych kwalifikacji, jest tego dowodem. Od cyfryzacji w pracy nie uciekniemy i pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w szkoleniach, aby podwyższać swoje umiejętności i stawać się konkurencyjnymi na rynku

– komentuje Edyta Janas, Business Development Director, Randstad Sourceright EMEA.

Ze względu na umiędzynarodowienie branży usług biznesowych, prócz zdolności interpersonalnych konieczna jest bardzo dobra znajomość języków obcych. Jak wskazuje raport, w pojedynczym centrum usług pracownicy posługują się średnio ośmioma językami. W rekordowym przypadku liczba używanych w pracy języków wynosiła 38.

o ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 300 000 osób. Prawie 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach