Szukanie nowego zatrudnienia to złożony proces. Pierwszym krokiem do jego znalezienia jest oczywiście selekcja dostępnych ofert pracy oraz wybór tych najbardziej interesujących. Następnie należy wysłać swoje zgłoszenie – jego podstawę stanowią dokumenty aplikacyjne, których celem jest przykucie uwagi rekrutera. Zalicza się do nich CV oraz list motywacyjny.

Co to są dokumenty aplikacyjne?

Według definicji dokumenty aplikacyjne to dokumenty, które składa się podczas aplikowania na wybrane stanowisko w danej firmie.  Ich treść dotyczy informacji związanych z życiem zawodowym kandydata do pracy. Podstawowe dokumenty aplikacyjne to CV oraz list motywacyjny. Przed wysłaniem ich do przedsiębiorstwa, należy dołożyć wszelkich starań, aby były przygotowane we właściwy sposób. Liczy się nie tylko ich strona merytoryczna, ale również estetyka. Od tego, co zawierają i jak wyglądają, zależy bowiem to, czy osoba starająca się o pracę zostanie zaproszona do dalszego etapu rekrutacji, czyli na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty aplikacyjne stanowią jeden z pierwszych elementów poszukiwania nowego zatrudnienia. W związku z tym zawsze należy wysłać je do firmy, w której chce się otrzymać pracę. Dotyczy to zwłaszcza życiorysu zawodowego. Jeśli chodzi o list motywacyjny, czasami nie jest on wymagany. Mimo to nawet w sytuacji, w której w ofercie pracy nie ma informacji o konieczności dodania go do dokumentów aplikacyjnych, i tak warto to zrobić. Dzięki temu kandydat może wyróżnić się na tle innych i zwiększyć swoje szanse na zaproszenie do siedziby firmy.

Dokumenty aplikacyjne do pracy – perfekcyjne CV to podstawa

CV to najważniejszy dokument aplikacyjny do pracy. Należy więc odpowiednio go wypełnić. Na początku powinny znaleźć się w nim dane osobowe kandydata, a więc jego imię (lub imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). Kluczowe elementy CV to także informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracownika oraz przebiegu jego dotychczasowego zatrudnienia. Każdą część dokumentu aplikacyjnego należy dobrze przemyśleć. To, w jaki sposób opisze się własne kompetencje i doświadczenia, może wpłynąć na decyzję rekrutera.

Oprócz podstawowych danych, do CV można dodać także swoje profesjonalne zdjęcie oraz informacje dotyczące zainteresowań i ukończenia konkretnych kursów. Mimo że nie jest to obowiązkowe, może znacząco zwiększyć szanse na zdobycie pracy. Warto także w 2-3 zdaniach opisać posiadane cele zawodowe.

Przygotowując dokumenty aplikacyjne, trzeba też zadbać o ich czytelność. CV powinno być  podzielone na konkretne sekcje, z których każda dotyczy innego zagadnienia. Ważne też, aby życiorys nie był zbyt obszerny – jego optymalna długość to jedna strona (w przypadku bardzo dużego doświadczenia – maksymalnie 2 strony).

List motywacyjny, czyli dodatkowy dokument aplikacyjny

List motywacyjny to dokument aplikacyjny, który ma pokazać chęci i motywację kandydata do pracy. Ważne, aby nie powtarzać w nim informacji zawartych w CV. Tego typu pismo musi być także dostosowane do konkretnej oferty pracy. Warto zawrzeć w nim odwołania do wybranego ogłoszenia i do ogólnej działalności firmy, do której się aplikuje. Pokaże to potencjalnemu pracodawcy, że kandydat jest zainteresowany pracą właśnie dla tego przedsiębiorstwa, a przy tym spełnia wszystkie wymogi danego stanowiska.

Dokument aplikacyjny musi przybrać odpowiednią strukturę z podziałem na wstęp rozwinięcie i zakończenie. Istotne jest też zastosowanie zwrotów grzecznościowych zarówno na jego początku, jak i końcu. List motywacyjny powinien mieć maksymalnie jedną stronę.