W Trójmieście, Aglomeracji Katowickiej, Łodzi oraz Poznaniu w ciągu ostatniego roku powstało najwięcej nowych centrów usług. Nie zmienia to jednak układu sił w rankingu miast pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze. Na szczycie listy wciąż znajdują się Kraków, Warszawa oraz Wrocław, uznawane za najbardziej dojrzałe ośrodki usług biznesowych w Polsce. W tych miastach pracuje ponad 57% wszystkich zatrudnionych w branży.

pobierz raport „sektor nowoczesnych usług biznesowych w polsce 2018” »

w 2020 roku zatrudnienie w sektorze sięgnie 340 tys. osób

Szacuje się, że w naszym kraju swoją działalność prowadzi 1 236 centrów usług wspólnych dając zatrudnienie 279 tys. osób. Eksperci Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) prognozują, że w ciągu najbliższych dwóch lat ta liczba wzrośnie nawet do 340 tys.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce cechuje regularny wzrost zatrudnienia, a także poszerzanie zakresu działalności i wachlarza świadczonych usług. W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie wzrosło o 30 proc. (65 tys. nowych miejsc pracy). Można zatem powiedzieć, że branża generuje średnio 90 nowych miejsc pracy dziennie. Szacujemy, że przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu w roku 2020 w sektorze pracować będzie 340 tys. osób - mówi Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

Zobacz również: Bydgoskie centra IT numerem jeden w Polsce pod względem udziału w strukturze zatrudnienia sektora

Oprócz tego, że powstają nowe centra usług wspólnych – te już istniejące rozszerzają zakres świadczonych usług. Do najczęściej obsługiwanych specjalizacji zalicza się bankowość, finanse i ubezpieczenia, IT, branżę usług komercyjnych i profesjonalnych oraz sektor towarów i usług konsumenckich – czytamy dalej w raporcie „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018”. 

Rosną płace, ale tempo wzrostu wynagrodzeń różni się w poszczególnych obszarach.

Na przełomie lat 2017/2016 zaobserwowano wyraźny wzrost płac w obszarze IT oraz HR. W ciągu roku to tempo zmalało. Tendencję tą wyraźnie widać na przykładzie obszaru IT, gdzie w latach 2017/18 zarobki wzrosły średnio o 6%, a rok wcześniej było to aż 33,5%. Odwrotną zależność obserwujemy w takich specjalizacjach, jak Customer Service, F&A AP/AR oraz Procurement.

zobacz także: 6 państw. łączą je centra usług biznesowych w opolu

Tak, jak  na całym rynku pracy, także w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu wynagrodzenia stale rosną. O poziomie natężenia tego trendu wzrostowego w poszczególnych procesach decyduje okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracowników z określonymi kwalifikacjami. Możemy zaobserwować ciekawe zjawisko samoregulacji rynku: jeśli w poprzednim roku wynagrodzenia w danym obszarze znacznie wzrosły, to w kolejnym ten wzrost nie jest już tak duży. Wartym odnotowania jest fakt, że firmy nadal chętnie oferują bonusy pracownikom, którzy znają więcej niż jeden język obcy. Wynika to niesłabnącego zapotrzebowania na kandydatów co najmniej dwujęzycznych – wyjaśnia Katarzyna Potrzuska, Senior Account Manager SSC/BPO w Randstad Polska.

pobierz raport „sektor nowoczesnych usług biznesowych w polsce 2018” »

Średnio w centrach usług wspólnych wykorzystywanych jest aż 8 języków obcych. Szczególnie przydatna jest znajomość angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Szczegółową charakterystykę sektora usług biznesowych znajdziesz w raporcie „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018”. Publikacja została przygotowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Randstad Polska, Randstad Sourceright, JLL, EY oraz Everest Group. Prezentacja raportu odbywa się 6-8 czerwca 2018 roku podczas konferencji ABSL „Poland. The place to grow” w Poznaniu.

Więcej informacji o sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz analiz rynku pracy znajdziesz w poniższych publikacjach: