Pozostawanie przez długi czas bez pracy jest zjawiskiem negatywnym społecznie, gospodarczo i indywidualnie. Tego typu sytuację określa się jako histerezę bezrobocia. Oznacza to pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

Warto zaznaczyć, że sam termin histerezy wywodzi się z fizyki i oznacza zjawisko zależności aktualnego stanu od przeszłego oraz opóźnienie w reakcjach na czynniki zewnętrzne. Pojęcie to zostało zapożyczone do nauk społecznych i gospodarczych, a obecnie możemy mówić o histerezie bezrobocia. 

Co to jest histereza na rynku pracy?

W kontekście rynku pracy histereza oznacza długotrwałe pozostawanie bez pracy, bycie bezrobotnym przez co najmniej 12 miesięcy. Zdaniem ekonomistów to, w jaki sposób gospodarka zachowuje się w danej chwili, zależy od wcześniejszych stanów. Przykładowo, kryzys z lat 2008–2009 wpłynął na dalszy rozwój gospodarki. Poziom bezrobocia również nie wynika tylko z obecnej sytuacji, lecz także z tego, co działo się wcześniej na rynku pracy. Można więc uznać, że w tym przypadku histereza w dużym stopniu odnosi się właśnie do bezrobocia, ponieważ to ono jest jednym z widocznych czynników bezpieczeństwa zatrudnienia lub jego braku, a także popytu i podaży. 

Histereza bezrobocia: konsekwencje

Histereza na rynku pracy to zjawisko bardzo negatywne, które niesie poważne konsekwencje nie tylko dla konkretnej osoby, lecz także całego społeczeństwa. W trakcie kryzysów gospodarczych bezrobocie może dotknąć naprawdę duży odsetek ludzi i w takiej sytuacji pojawia się problem społeczny. Warto zaznaczyć, że osoby długotrwale bezrobotne mogą popaść w błędne koło – nie są w stanie znaleźć nowego zatrudnienia, gdyż od dawna nie pracują, a nie pracują, ponieważ nikt nie chce ich zatrudnić. Do najważniejszych konsekwencji histerezy bezrobocia należą:

  • niskie poczucie własnej wartości, spadek samooceny;
  • poszukiwanie byle jakiej pracy, niezwiązanej z wykształceniem, doświadczeniem lub dotychczasowymi zainteresowaniami;
  • zmniejszenie swoich oczekiwań dotyczących przyszłości zawodowej i osobistej;
  • możliwość konfliktów z innymi ludźmi, pojawienia się problemów w małżeństwie lub związku;
  • pojawienie się wyuczonej bezradności, której skutkiem jest spadek motywacji do działania. 

Histereza bezrobocia ma także negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Osoby bezrobotne przez pewien czas otrzymują zasiłek, często biorą udział w kursach i szkoleniach z urzędu pracy, ale same nie zarabiają ani nie pomnażają kapitału.

przeczytaj też: co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?

Woman watching over her desk. India. Primary color: red.
Woman watching over her desk. India. Primary color: red.

Jak znaleźć zatrudnienie po długim okresie bezrobocia?

Osoby bezrobotne powinny przede wszystkim skoncentrować się na ciągłym działaniu, a więc poszukiwaniu zatrudnienia bez względu na sytuację. Dobrym sposobem jest podjęcie pracy tymczasowej lub w ramach umowy zlecenie. Inne rozwiązanie to rozwijanie swoich kompetencji w trakcie kursów, szkoleń i warsztatów. W ten sposób można zdobyć nowe umiejętności i stać się bardziej atrakcyjnym dla przyszłego pracodawcy. W sytuacji, gdy nie da się podjąć pracy zarobkowej (ze względu na brak ofert lub brak zainteresowania ze strony pracodawców), warto zdecydować się na staż lub wolontariat. W ten sposób można zdobyć nowe kwalifikacje i się nie nudzić. Ciekawym pomysłem jest także poszukiwanie zdalnej pracy, nawet na niewielką część etatu. Można rozważyć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i rozwijanie się w danym kierunku. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania z urzędu pracy właśnie na założenie swojej firmy. Warto uświadomić sobie, że bezrobocie jest tylko stanem przejściowym i trzeba zrobić wszystko, by minął.

przeczytaj też: SWOT osobisty – jak go przeprowadzić?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę