Język angielski w pracy przydaje się praktycznie w każdej firmie, nawet jeśli ogłoszenie było w języku polskim, a na co dzień spotykamy się tylko z osobami z naszego kraju. Ekspansja usług i umiędzynarodowienie, a także tworzenie nowych kultur organizacyjnych, wymaga aby pracownicy rozwijali swoją znajomość biznesowego języka angielskiego.

Angielski w pracy kluczem do dobrego zatrudnienia

Okazuje się, że w około 65% ofert pracy na stronach internetowych angielski jest jednym z kluczowych wymogów. Z drugiej strony, należy zaznaczyć, że coraz częściej spotykamy się z ogłoszeniami dla kandydatów znających dwa języki obce, przy czym pierwszym językiem jest angielski, a drugim język mniej popularny. W niektórych korporacjach pracownicy otrzymują comiesięczny dodatek do pensji za samą znajomość konkretnego języka obcego (na przykład szwedzkiego lub holenderskiego). Z badań wynika, że pracownicy, którzy biegle posługują się językiem angielskim mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż osoby posługujące się tylko ojczystym językiem polskim. Osoby, które nie miały zajęć w szkole z języka angielskiego (głównie dotyczy to starszego pokolenia) lub też nie miały odpowiedniej motywacji do nauki tego języka, nie powinny się poddawać. Można znaleźć wiele kursów angielskiego w pracy dla początkujących. Takie kursy oferowane są zarówno przez szkoły językowe, jak i przez korepetytorów. Dodatkowo, można popracować samodzielnie nad własnym rozwojem, ponieważ w Internecie oraz w książkach można znaleźć specjalne samouczki dotyczące angielskiego w pracy. Zwroty, gramatyka i sposób wypowiedzi przestaną być problemem.

W jakich zawodach angielski w pracy i biznesie jest niezbędny?

Niektórym kandydatom do pracy wydaje się, że angielski ma znaczenie tylko w sferze biznesu i zachodnich korporacji. W rzeczywistości wymagany angielski w pracy na magazynie lub na produkcji, nie powinien zaskakiwać. Zdaniem niektórych pracodawców, umiejętności językowe mogą świadczyć o większej motywacji do nauki i pracy.Pracodawcom zależy głównie na komunikatywnej, średniozaawansowanej znajomości angielskiego. Dopiero w przypadku wyższych stanowisk konieczny jest poziom B2+ lub C1, czyli zaawansowane stopnie biegłości językowej. Angielski w pracy sekretarki, która porozumiewa się z zagranicznymi klientami powinien być biegły, a sposób wymowy i akcent powinny być dopasowane do kraju pochodzenia rozmówców. Język angielski jest niezbędny w każdej zagranicznej korporacji, ponieważ bez jego znajomości nie jesteśmy w stanie wypełnić formularza aplikacyjnego. W pracy z ludźmi, czyli w sklepie, w banku oraz w restauracji, znaczenie ma znajomość języka angielskiego potocznego, który umożliwi nam kontakt z turystami lub zagranicznymi klientami. Znajomość języka angielskiego jest także wymagana w przypadku nauczycieli akademickich i naukowców, ze względu na poszukiwanie i pisanie artykułów naukowych po angielsku, a także udział w zagranicznych konferencjach.

Angielski biznesowy jest ważną umiejętnością

Angielski w pracy, czyli tak zwany office english, może różnić się od materiałów, których uczyliśmy się w szkole. Podczas nauki w podstawówce i w szkole średniej uczymy się głównie podstawowych zwrotów i języka potocznego oraz gramatyki. Zdecydowanie jest to dobra podstawa do dalszej nauki w trakcie studiów lub samodzielnych kursów w szkołach językowych. Należy jednak zaznaczyć, że angielski biznesowy jest bardziej złożony, pojawiają się nowe słowa i zwroty. Angielski w pracy to nie tylko rozmowy z klientami i pisanie maili, ale także prowadzenie trudnych rozmów telefonicznych, udział w negocjacjach, a także przygotowywanie własnych prezentacji. Sporo można nauczyć się już w trakcie pracy, poprzez kontakt z innych, uważne słuchanie i udział w dodatkowych zadaniach.