kim jest HR Business Partner?

Human Resources Business Partner (w skrócie HR BP) to osoba zajmująca się zarządzaniem personelem, audytem procesów HR, a także organizacją ważnych spraw w przedsiębiorstwie. Na język polski nazwę tego stanowiska można przetłumaczyć jako partner biznesowy ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub też eksperta ds. ZZL. Polskie nazewnictwo nie odzwierciedla jednak w pełni konkretnych zadań i obowiązków HR BP. Ta praca nie odnosi się konkretnie do zarządzania pracownikami, ponieważ nie jest stanowiskiem typowo kierowniczym. Jednocześnie HR BP zajmuje wysokie miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. 

Stanowisko HR Business Partnera w Polsce funkcjonuje dopiero od kilkunastu lat, a początkowo było znane tylko w międzynarodowych korporacjach. Sama koncepcja takiego stanowiska pojawiła się dopiero w latach 90. XX wieku i od tamtego czasu rola ta jest rozwijana. Obecnie ta praca jest znacznie lepiej znana w środowisku biznesowym, dlatego rekrutacją HR BP zajmują się także mniejsze firmy, również polskie. Dobrze pamiętać o tym, że stanowisko HR Business Partnera nie jest tożsame ze specjalistą ds. kadr i płac lub rekruterem. Tak naprawdę zawiera ono w sobie wiele obszarów pracy i sporo obowiązków. Rola HR BP w organizacji jest bardzo rozwinięta, a często także dynamiczna. Konkretne zadania na tym stanowisku zależą bowiem od pracodawcy, kultury organizacyjnej i branży. HR Business Partner zwykle ma na głowie wiele obowiązków, musi także mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wykształcenie. 

W tym miejscu warto wyróżnić trzy główne role HR Business Partnerów, które zależą od rodzaju organizacji:

 • Shared Service Center (SSC, czyli Centrum Usług Wspólnych) – w tym wypadku HR BP zajmuje się procesami outsourcingowymi, przede wszystkim dotyczy to korporacji międzynarodowych, musi więc współpracować z managerami i specjalistami ds. HR z innych krajów.
 • Centra Specjalizacji – są tworzone przez niewielkie zespoły ekspertów, a ich zadaniem jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu HR w różnych obszarach (komunikacja, rozwijanie talentów, wynagrodzenia, benefity).
 • Strategiczni Partnerzy Biznesowi – wyjątkowe miejsce do rozwoju kompetencji dla HR Business Partnera, gdzie możliwa jest bliska współpraca z managerami, specjalistami. To właśnie tutaj pracownicy starają się w pełni wykorzystywać potencjał zasobów ludzkich. 

HR Business Partner może więc pracować w różnych miejscach i w wielu organizacjach. 

Warto wiedzieć: Jak wygląda praca w HR?

aktualne oferty pracy
1

co robi HR Business Partner?

Do najważniejszych obowiązków HR BP można zakwalifikować:

 • przygotowywanie projektów rekrutacyjnych – organizacja, poszukiwanie pracowników, przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych, nadzorowanie innych specjalistów w dziale HR;
 • działania onboardingowe, a więc związane z przyjmowaniem nowych pracowników do firmy, szkoleniem ich, przedstawianiem pracy w nowym miejscu, informowaniem o obowiązkach oraz przywilejach;
 • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników, którzy są już zatrudnieni w firmie, przeprowadzanie ankiet i rozmów z podwładnymi, sprawdzanie ich stanu wiedzy;
 • dbanie o kulturę organizacyjną i klimat w firmie, poszukiwanie sposobów na polepszenie atmosfery;
 • częściowe decydowanie o zmianach wynagrodzeń, premiach, bonusach, a także benefitach pozapłacowych, oczywiście w porozumieniu z managerami oraz osobami na stanowiskach dyrektorskich;
 • przeprowadzanie i kierowanie procesem offboardingu, a więc zwalnianie pracowników lub po prostu żegnanie się z nimi po ich samodzielnej rezygnacji, przeprowadzanie wywiadów na koniec współpracy (exit interview); 
 • zajmowanie się sprawami kadrowo-płacowymi i wspieranie innych specjalistów (np. jeśli chodzi o zatrudnienie, ekwiwalent urlopowy, benefity);
 • zarządzanie talentami, tworzenie programów dla najbardziej utalentowanych pracowników, poszukiwanie dla nich nowych miejsc rozwoju w organizacji;
 • zarządzanie konfliktami w firmie, jeśli takie się pojawiają;
 • czasami pomoc w zakresie employer brandingu, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego;
 • motywowanie pracowników na różne sposoby. 

HR Business Partner ma wiele zadań, jednak poszczególne obowiązki w danej organizacji zależą od jej kultury organizacyjnej, miejsca pracy i podejścia do zada.

2

jak zostać HR Business Partner?

Praca na stanowisku HR Business Partnera wymaga przede wszystkim wielu lat doświadczenia w obszarze HR, a także wiedzy. Zwykle potrzebne jest także odpowiednie wykształcenie. Na to stanowisko najczęściej przyjmowane są osoby po takich kierunkach studiów jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia i marketing. Świetnie sprawdza się również certyfikowany kurs HR Business Partner, który kosztuje zwykle od 4000 do 10000 złotych. Oprócz tego można zdecydować się na studia podyplomowe lub zaoczne magisterium w tym zakresie. Wiele uczelni daje swoim studentom możliwość kształcenia się w kierunku zawodu HR Business Partnera. Należy jednak zaznaczyć, że to nie kurs lub ukończone studia mają największe znaczenie, tylko konkretne doświadczenie zawodowe. Rzeczywiście zwykle warto zacząć swoją ścieżkę kariery od odpowiedniego kierunku studiów. Najlepiej, jeśli to kierunek skoncentrowany na pracy HR Business Partnera, jednak zwykle są to studia płatne. Dlatego równie dobrze można wybrać kierunek stacjonarny, taki jak psychologia biznesu lub zarządzanie. Już w trakcie studiów warto zdecydować się na praktyki lub staż z zakresu HR. Dzięki temu możliwe jest zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych i rozwijanie własnej wiedzy. 

Następnie powinno się znaleźć pracę w obszarze HR, np. w rekrutacji, jako asystent ds. HR, junior specialist HR. Takie rozwiązanie umożliwi poznanie danej branży od podszewki, zdobycie wszelkich potrzebnych informacji i doświadczenia, a także nawiązanie kontaktów biznesowych. Zwykle nie ma możliwości, aby od razu po studiach lub stażu wejść na pozycję HR Business Partnera, ponieważ osoba na tym stanowisku musi mieć bardzo szerokie doświadczenie zawodowe. W branży HR istnieje naprawdę wiele ścieżek kariery, a niestety zwykle początkowe stanowiska pracy nie dają zbyt wysokich zarobków, a zadania są administracyjne i dosyć powtarzalne. Nie należy się jednak zniechęcać, tylko skoncentrować na poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie ścieżki kariery. 

Każdy, komu zależy na pracy jako HR Business Partner, powinien rozwijać się w zakresie HR, a następnie sprawdzić, czy w firmie funkcjonuje takie stanowisko i czy może na nie awansować. Konieczne jest jednak branie udziału w różnych kursach i szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, a czasami nawet ukończenie dodatkowych studiów podyplomowych, których wymaga pracodawca. Rozpoczynając swoją ścieżkę kariery w branży HR, warto sprawdzić różne inne stanowiska, które pomagają w rozwinięciu kompetencji miękkich, a więc rolę rekrutera, specjalisty ds. HR, kadrowej itp. Dopiero na tej podstawie możliwe jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia i przejście na stanowisko HR Business Partnera.

3

jakie kompetencje są potrzebne w zawodzie?

W przypadku pracy na stanowisku HR Business Partnera kluczową rolę odgrywają konkretne kompetencje, zarówno twarde, jak i miękkie. Kandydat na to stanowisko powinien:

 • mówić płynnie w języku angielskim, ponieważ zwykle wymagany jest poziom co najmniej B2, a często także C1. W przypadku międzynarodowych korporacji przeprowadzane są testy językowe oraz rozmowy po angielsku, ponieważ HR BP kontaktuje się na co dzień z osobami z innych krajów; 
 • mieć doskonale rozwinięte kompetencje komunikacyjne, gdyż wymagana jest umiejętność rozmowy z innymi pracownikami, podwładnymi, kandydatami do pracy, a także szefostwem;
 • mieć zdolności analityczne, które są związane z umiejętnością analizy otoczenia biznesowego firmy, a także czynników wpływających na zadowolenie pracowników. HR BP musi też rozwiązywać konflikty, rozumieć ich źródło oraz analizować przyczyny konkretnych zachowań;
 • wyróżniać się znajomością zagadnień z zakresu prawa pracy, a więc Kodeksu Pracy w Polsce, ale często także prawa z innych państw, w których działa dana firma (np. Wielkiej Brytanii, USA, Norwegii);
 • zarządzać czasem na najwyższym poziomie, ponieważ zwykle obowiązków jest sporo, a do tego dochodzą dodatkowe rozmowy z pracownikami i różne zadania codzienne; 
 • być odporny na stres i trudne sytuacje w miejscu zatrudnienia; 
 • mieć umiejętność rekrutowania i zwalniania pracowników, znajomość procesów firmowych takich jak onboarding, zdolność do rozumienia potrzeb szkoleniowych pracowników i pracodawców. 

HR Business Partner musi więc nie tylko mieć szeroką wiedzę i doświadczenie, lecz także kompetencje twarde (np. znajomość angielskiego lub innych języków) oraz miękkie (m.in. zdolności komunikacji, rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania czasem). Dodatkowo szczególne znaczenie ma chęć pracy z ludźmi i otwartość na nich. Zwykle jako HR Business Partnerzy preferowane są osoby po psychologii, ponieważ to właśnie one powinny mieć odpowiednie kompetencje miękkie i empatię. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do pracy na tym stanowisku wymagana jest także wiedza i doświadczenie.

4

ile zarabia HR Business Partner?

Wynagrodzenie HR Business Partnera jest zdecydowanie wyższe od średniej krajowej. Warto nadmienić, że nie ma to związku z sytuacją inflacji, tylko ze specyfiką tego zawodu. Osoba na tym stanowisku od wielu lat zarabia więcej niż inne osoby pracujące w dziale HR, np. rekruterzy lub asystenci w projektach. Zgodnie ze statystykami można uznać, że średnie wynagrodzenie HR Business Partnera wynosi od 7200 do 10000 złotych brutto miesięcznie. Konkretna wartość zależy oczywiście od przeprowadzonych badań i portalu, który dane analizował. Można jednak uznać, że średnie wynagrodzenie wynosi dokładnie 7540 złotych brutto (wrzesień 2022), a maksymalne to 9650 złotych brutto (styczeń 2022). Zwykle tylko 25% osób zarabia mniej niż 7000 złotych brutto. Przeglądając obecne oferty dla tego stanowiska, można zauważyć, że młodszy HR BP otrzymuje zwykle od 4000 do 6000 złotych brutto, natomiast HR BP samodzielny dostanie od 11000 do 16000 złotych brutto. 

Najczęściej zawierana jest umowa o pracę, chociaż niektórzy pracodawcy preferują umowę B2B, która jest dla nich bardziej opłacalna z podatkowego punktu widzenia. W przypadku wysokich zarobków (przekraczających 10000–15000 złotych brutto) również pracownik może skorzystać na takim rozwiązaniu. Zarobki HR BP są więc zbliżone do tych, jakie otrzymuje manager w dziale HR. Wynagrodzenia na tym stanowisku są ok. 3–4 razy wyższe niż w przypadku asystenta ds. HR, rekrutera lub stażysty i ok. 2 razy wyższe niż specjalisty ds. kadr i płac. Można więc uznać, że zarobki HR Business Partnera są bardzo dobre jak na polskie warunki pracy. 

Osoby pracujące w korporacjach mogą zwykle liczyć na bonusy płacowe (np. roczne lub kwartalne), a czasami także na premie i podwyżki. Dodatkowo pracodawcy oferują różne benefity pozapłacowe, takie jak prywatna opieka zdrowotna, karnet sportowy, możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych firmowych, karty podarunkowe, bilety do kina i teatru, ubezpieczenie dodatkowe emerytalne oraz wiele innych. Wszystkie te benefity oczywiście nie zastąpią wysokiego wynagrodzenia, jednak na tym stanowisku można się rozwijać i otrzymywać podwyżki. Zwykle HR Business Partner pracuje na pełen etat, czyli 40 godzin tygodniowo. Bardzo rzadko pojawia się możliwość zatrudnienia na pół etatu lub w innej formie. Pracodawcy oferują za to pracę hybrydową lub zdalną, chociaż to ostatnie rozwiązanie stosowane jest raczej rzadko.

5

czy warto zostać HR Business Partnerem?

Osoby, którym zależy na ciągłym rozwoju zawodowym, ciekawej ścieżce kariery, pracy z ludźmi oraz dobrym wynagrodzeniu, mogą zdecydować się na stanowisko HR BP. Taka praca ma sporo zalet, chociaż oczywiście istnieje też kilka wad. Zwykle konieczne jest zatrudnienie na cały etat, nie ma możliwości bardziej elastycznej lub zdalnej pracy. Stanowisko to opiera się w znacznej mierze na kontaktach z ludźmi, a to oznacza, że raczej nie da się tego robić całkowicie zdalnie. Oczywiście możliwe jest wnioskowanie o zatrudnienie hybrydowe, jednak nie każdy pracodawca na to się zgodzi. Dodatkowo na HR BP spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za firmę i jej wyniki, musi także nauczyć się korporacyjnego i biznesowego podejścia do wielu spraw. Zdarza się, że konieczne jest robienie pewnych rzeczy wbrew sobie, np. dla dobra firmy. Czasami HR BP odpowiada za zwolnienie pracowników lub likwidację stanowisk pracy. 

Przeczytaj również: Czym jest likwidacja stanowiska pracy? Warunki i zasady

Osoba na tym stanowisku musi także potrafić zarządzać czasem pracy swojej i innych. Coraz więcej pracodawców oferuje kontrakt B2B dla HR Business Partnerów, a osoby, które nie chcą zakładać własnej działalności gospodarczej, mogą mieć znacznie mniej ofert do wyboru. Mimo to stanowisko daje naprawdę dobre możliwości życiowe. Zatrudnienie można znaleźć nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Idealnym rozwiązaniem jest praca dla jednej z korporacji, a następnie wniosek o relokację do innego państwa. Wymaga to sporo zachodu i po drodze nie brakuje trudności, ale można zmienić swoje życie i zacząć świetnie zarabiać. Praca HR Business Partnera jest ciekawa i pełna wyzwań, czasami także wymaga kreatywności. Zwykle codzienne obowiązki zmieniają się, a każdy dzień wygląda inaczej. To świetna opcja dla osób, które nie lubią nudy i nie mają ochoty na wykonywanie codziennie tych samych i powtarzalnych czynności.

6

jak będzie rozwijać się praca HR Business Partnera?

Wszystko wskazuje na to, że praca HR Business Partnera będzie potrzebna w wielu firmach i to jeszcze przez długi czas. Zadania osób na tych stanowiskach nie powinny na razie zostać zastąpione przez algorytmy lub roboty, ponieważ wymagane są tu konkretne umiejętności miękkie i empatia oraz zdolność do rozumienia innych ludzi. Wynagrodzenia HR BP również będą rosły i to nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach. Obecnie na stworzenie stanowiska HR Biusiness Partnera decydują się najczęściej firmy, które są duże i zatrudniają wielu pracowników (np. korporacje). Możliwe jednak, że więcej przedsiębiorstw będzie prowadzić rekrutację eksperta ds. ZZL ze względu na potrzeby biznesowe. 

Branża HR cały czas się zmienia i dopasowuje do nowych technologii, potrzeb młodych pracowników, a także różnych wyzwań. Coraz większe znaczenie mają takie kwestie jak rozwijanie talentów, employer branding, budowanie polityki różnorodności, jak również słuchanie potrzeb podwładnych w zakresie wynagrodzeń i benefitów. Do tego musi dopasować się też osoba na stanowisku HR Business Partnera, ponieważ w ten sposób będzie podążać za przedsiębiorstwem i rozumieć jego motywacje biznesowe.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.