Likwidacja stanowiska pracy bywa podyktowana różnymi powodami. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi liczyć się z jego konsekwencjami. W niektórych przypadkach jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi dodatkowych pieniędzy. Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy przysługuje jednak tylko w konkretnych sytuacjach. Kiedy można na nią liczyć i o jakich innych kwestiach warto wiedzieć?

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z wielu przyczyn. Należy do nich m.in. likwidacja stanowiska pracy. W takim przypadku inicjatywa zakończenia współpracy wychodzi ze strony pracodawcy. Musi on pamiętać, że cała procedura powinna przebiec w określony sposób.

Kiedy dochodzi do likwidacji stanowiska pracy? Wypowiedzenie umowy i jego zasady

Likwidacja stanowiska pracy może być uzasadniona rozmaitymi przyczynami. Często jej źródłem jest zła sytuacja finansowa danej firmy i potrzeba większych oszczędności, a co za tym idzie, cięcie kosztów. Czasami wynika ona także po prostu ze zmian organizacyjnych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa lub tego, że dane stanowisko okazuje się niepotrzebne. Jeszcze inna sytuacja to przekazanie pewnych zadań firmy zewnętrznemu podmiotowi.

przeczytaj też: co to jest umowa o pracę na zastępstwo? zasady jej podpisania i wypowiedzenia

Likwidacja stanowiska pracy stanowi więc jedno z uzasadnień zakończenia umowy z przyczyn, które nie dotyczą pracownika.  W takiej sytuacji wszystko przebiega w standardowy sposób. Przykładowo w przypadku likwidacji stanowiska pracy okres wypowiedzenia trwa tyle samo, co w innych sytuacjach. Tym samym czas jego trwania zależy od stażu pracy w danej firmie.

Czym charakteryzuje się pozorna likwidacja stanowiska pracy?

Decydując się na likwidację stanowiska, należy pamiętać, że musi być ona realna. W związku z tym pracodawca nie może usunąć go wyłącznie „na papierze”. Jeżeli w jego firmie funkcjonuje stanowisko, na którym wykonywane są te same obowiązki, które były przypisane zlikwidowanej posadzie, jest to niezgodne z punktu widzenia prawa. Powstaje wówczas tzw. pozorna likwidacja stanowiska pracy. Podwładny, którego zwolniono, może zgłosić taką sprawę do sądu. Jeżeli ją wygra, pracodawca będzie musiał przywrócić go do firmy albo wypłacić mu odszkodowanie.

Likwidacja stanowiska pracy a odprawa – kiedy można liczyć na pieniądze?

Zwolnieni pracownicy często zastanawiają się, czy przysługuje im odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli w danej firmie jest zatrudnionych ponad 20 osób, mogą zostać zastosowane przepisy dotyczące zwolnień grupowych. Dochodzi do tego, gdy na przestrzeni 30 dni pracodawca zdecydował się wręczyć wypowiedzenie:

  • 10 osobom, w sytuacji, gdy w jego firmie świadczyło pracę mniej niż 100 podwładnych,
  • 10% wszystkich zatrudnionych osób, jeżeli pracowało u niego przynajmniej 100, jednak mniej niż 300 podwładnych,
  • 30 osób w sytuacji zatrudniania w firmie 300 lub więcej osób.

przeczytaj też: jak skutecznie szukać pracy? przydatne wskazówki, które pomogą znaleźć zatrudnienie

Co ważne, odprawa przy likwidacji stanowiska może też dotyczyć indywidualnego zwolnienia. Wypowiedzenie następuje wówczas wyłącznie z przyczyn, które nie dotyczą pracownika, dlatego zostaje spełniony warunek wypłaty dodatkowych pieniędzy.

Jaką wysokość ma odprawa za likwidację stanowiska pracy?

Wysokość odprawy przy likwidacji stanowiska pracy zależy od stażu pracy. Można otrzymać:

  • pensję z jednego miesiąca, jeśli pracowało się w danej firmie poniżej 2 lat,
  • wynagrodzenie z dwóch miesięcy, jeśli było się zatrudnionym u danego pracodawcy przez okres od 2 do 8 lat,
  • pensję za okres trzech miesięcy, jeżeli pracowało się w danym przedsiębiorstwie przez ponad 8 lat.

Odprawę z tytułu likwidacji stanowiska oblicza się według zasad dotyczących wyliczania ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę