Branża HR staje się coraz bardziej popularna. Wynika to z dynamicznej sytuacji na rynku pracy. Wymaga ona wdrażania coraz to nowych rozwiązań, których celem jest zarówno pozyskiwanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, jak i jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału. W związku z tym, działy HR zaczynają pojawiać się nie tylko w dużych korporacjach, ale również w małych firmach. Dzięki ich funkcjonowaniu, przedsiębiorstwa mają szansę odpowiednio się rozwijać.

Co to jest HR?

Termin Human Resources pochodzi z języka angielskiego i oznacza zasoby ludzkie. Pojęcie to definiowane jest w dwojaki sposób. Pierwsze znaczenie odnosi się do siły roboczej firmy. W tym sensie HR jest niczym innym, jak pracą wykonywaną przez ludzi. 

Druga definicja jest nieco szersza. Oznacza działanie podejmowane przez daną firmę w celu pozyskania i zatrzymania w przedsiębiorstwie pracowników (czyli zasobów ludzkich), a także dbania o efektywność ich pracy.

Co ważne, praca w HR określana jest często jako zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources Managment). Pod tą nazwą kryją się różnorodne strategie i procesy, które mają prowadzić do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na czym polega praca w HR?

Dział HR nazywany bywa też czasem działem personalnym. Najogólniej mówiąc, jego przedstawiciele zajmują się wsparciem bieżącej polityki danej firmy, a także pełnią rolę doradców do spraw strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Wielu ludzi uważa, że praca w HR polega jedynie na przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych. Nie jest to jednak prawda. Oczywiście, specjaliści z działu personalnego odpowiedzialni są za pozyskiwanie nowych pracowników. Po ich stronie leży wyszukiwanie potencjalnych kandydatów, publikacja ogłoszeń o pracę, selekcja napływających CV czy wreszcie prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. To jednak jedynie część ich obowiązków.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dużej mierze polega na wsparciu rozwoju danego przedsiębiorstwa zarówno poprzez określenie potencjału pracowników, jak i jego wykorzystanie. W związku z tym, do głównych zadań HR-owca należy analiza potrzeb szkoleniowych podwładnych, zapewnienie im odpowiednich narzędzi rozwoju, a także tworzenie systemów motywacyjnych. Oprócz tego, dział HR stanowi rodzaj pomostu między pracownikami a pracodawcą. Obowiązkiem jego przedstawicieli jest więc uważne wsłuchiwanie się w potrzeby i zażalenia ludzi i dbałość o prawidłową komunikację wewnątrz firmy.

Ponadto praca w HR dotyczy kwestii administracyjnych i kadrowo-płacowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – HR miękki i HR twardy

W branży Human Resources można wyróżnić dwa główne rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi: HR twardy i HR miękki. Taki podział występuje jednak najczęściej jedynie w dużych przedsiębiorstwach. W mniejszych firmach obowiązki są zazwyczaj wymieszane i należą do osób z jednego działu.

HR miękki zajmuje się pozyskiwaniem nowych pracowników i wykorzystywaniem ich potencjału. Do głównych obowiązków należy prowadzenie rekrutacji, organizacja szkoleń, zwiększanie efektywności pracowników i opracowywanie systemów motywacyjnych. Ważnymi zadaniami są również  dbałość o dobrą atmosferę w przedsiębiorstwie, przeprowadzanie okresowej ewaluacji pracy pracowników oraz określenie ich możliwych ścieżek rozwoju. Oprócz tego, pracownicy miękkiego HR-u kreują wizerunek firmy na rynku pracy, a także określają cele polityki personalnej przedsiębiorstwa.

Zadania twardego HR-u związane są natomiast z kwestiami dotyczącymi spraw administracyjnych i kadrowo-płacowych. Jego pracownicy odpowiedzialni są, m.in. za sporządzanie umów i wypowiedzeń, prowadzenie akt osobowych, wyliczanie wynagrodzeń czy przyznawanie urlopów. Jednym słowem, należy do nich dbałość o formalną zgodność przeprowadzanych działań z obowiązującymi przepisami prawa pracy i prawa cywilnego.