kim jest mechanik?

 

Odpowiednio wykwalifikowany mechanik to pożądany specjalista na rynku pracy. Profesja ta ma już długą historię i tradycję, jednak współczesne czasy zmieniły nieco jej oblicze za sprawą dużej automatyzacji i postępu technologicznego. Choć pewne obowiązki w tym zawodzie wykonuje się dziś inaczej niż kiedyś, wciąż pozostaje on równie ważny i dotyczy to praktycznie wszystkich jego odmian. Warto zatem wiedzieć, na czym polega codzienna praca mechanika i w jakich dziedzinach może się on specjalizować.

Mechanik jest pracownikiem, który posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności techniczne, a także szereg przydatnych cech i predyspozycji. To znaczy, że do pracy poszukuje go wiele przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną działalność. Taka osoba zajmuje się rozmaitymi zagadnieniami. Odpowiada za organizację, nadzorowanie i wykonywanie takich zadań, jak projektowanie, montowanie i budowanie, a także eksploatacja, modyfikowanie oraz naprawianie urządzeń o charakterze mechanicznym. Wśród nich znajdują się rozmaite sprzęty, w tym chociażby maszyny wytwarzane w różnych gałęziach przemysłu oraz stosowane w firmach zajmujących się produkcją, urządzenia RTV oraz małego i dużego AGD itp. Mechanik bardzo często odpowiada także za konstruowanie i serwisowanie pojazdów. Wówczas może pracować m.in. z samochodami osobowymi lub ciężarowymi, autobusami, motocyklami czy ciągnikami rolniczymi.

Warto przy tym pamiętać, że termin „mechanik” stanowi ogólną nazwę i klasyfikację zawodową. Oznacza to, że osoby wykonujące tę profesję mogą mieć różne specjalizacje. Od tego, z czym jest związana ta, którą wybrali, zależy, czym zajmują się w swojej codziennej pracy.

oferty pracy
1

jakie obowiązki ma mechanik?

Zakres obowiązków mechanika zależy od kilku kwestii. Wpływ na niego ma oczywiście specjalizacja danego pracownika, a także zajmowane przez niego stanowisko i posiadane kompetencje zawodowe związane z konkretnym obszarem. Ponadto jego codzienne zadania uwarunkowane są wymaganiami i potrzebami danego przedsiębiorstwa.

 

Można jednak wymienić pewne ogólne obowiązki, które są charakterystyczne dla dużej części specjalizacji w tej profesji. Mechanik odpowiada więc m.in. za:

 • przeprowadzanie procesu montażowego związanego z maszynami, urządzeniami lub pojazdami,
 • diagnozowanie, konserwowanie i uruchamianie sprzętu,
 • kontrolowanie stanu maszyn, urządzeń lub pojazdów,
 • przeprowadzanie niezbędnych napraw,
 • wymienianie uszkodzonych części,
 • obsługiwanie urządzeń, maszyn i pojazdów,
 • dbałość o organizację procesów produkcyjnych,
 • współpracę z innymi pracownikami,
 • opracowywanie stosownej dokumentacji,
 • organizowanie i dbałość o porządek stanowiska pracy,
 • skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów BHP.

To oczywiście znowu bardzo ogólne ujęcie obowiązków na stanowisku mechanika, jednak dobrze odzwierciedla ono charakter jego pracy. Warto jednak wiedzieć, jakie są najpopularniejsze specjalizacje w tej profesji i czym charakteryzuje się każda z nich.

Male operator looking to the left. Inside. Tech environment. Primary color red. Secondary color light blue.
Male operator looking to the left. Inside. Tech environment. Primary color red. Secondary color light blue.
2

mechanik – najpopularniejsze rodzaje zawodów

Mówiąc o mechaniku, bardzo często ma się na myśli stanowisko technika mechanika. Obejmujące je osoby zajmują się wspomaganiem inżynierów, a także samodzielnym wykonywaniem poszczególnych zadań związanych z maszynami i urządzeniami mechanicznymi. Wciąż jednak jest to dość ogólna nazwa, w ramach której funkcjonuje wiele specjalizacji. W praktyce opierają się one na zakresie wiedzy pracowników dotyczącej obsługi, działania i naprawiania konkretnych typów sprzętu. Technik mechanik może więc specjalizować się np. w pracach związanych z obrabiarkami, maszynami budowlanymi, sprzętem poligraficznym, silnikami itp. Oprócz tego może mieć różne specjalizacje technologiczne.

Na rynku pracy funkcjonuje jednak kilka konkretnych nazw zawodów, które cieszą się wyjątkową popularnością. Przykładowe specjalizacje to:

 • mechanik-monter maszyn i urządzeń – odpowiada za montaż i instalację maszyn oraz urządzeń wytwarzanych w produkcji jednostkowej lub seryjnej, a także ich naprawianie, eksploatowanie, dokonywanie przeglądów technicznych czy wykonywanie rozruchu;
 • mechanik precyzyjny – zajmuje się pracami związanymi z wytwarzaniem, obsługą, konserwacją i naprawą tzw. urządzeń precyzyjnych, które wykorzystywane są w wielu sektorach, takich jak przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy itp. Zalicza się do nich m.in. zegary, przyrządy optyczne czy sprzęt pomiarowy. Oprócz tego mechanik precyzyjny ma wiedzę i umiejętności pozwalające na montaż i naprawę elementów sprzętu pneumatycznego, elektrycznego i hydraulicznego;
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – zgodnie z nazwą profesji jej przedstawiciele specjalizują się w zagadnieniach związanych z obsługiwaniem, konserwowaniem i użytkowaniem narzędzi, środków transportu, urządzeń i maszyn wykorzystywanych w rolnictwie (m.in. ciągników, kombajnów, agregatów rolniczych, kosiarek itp.);
 • technik mechanik okrętowy – zajmuje się obsługiwaniem, oceną stanu technicznego oraz serwisowaniem i naprawianiem sprzętu okrętowego, w tym urządzeń, maszyn i instalacji. Oprócz tego może odpowiadać za pełnienie wachty maszynowej (na morzu lub w porcie) oraz brać udział w akcjach o charakterze ratowniczym lub ratunkowym, które są prowadzone przez personel okrętu;
 • technik mechanik motocyklowy – odpowiada za diagnostykę zespołów i podzespołów motocyklowych, a także naprawę i serwis motocykli i skuterów;
 • technik mechanik lotniczy – jego obowiązki dotyczą obsługi technicznej, napraw statków powietrznych oraz ich instalacji, a także zespołów, podzespołów i wyposażenia lotniczego.

Na szczególną uwagę zasługuje też profesja, jaką jest mechanik pojazdów samochodowych. To również jeden z najbardziej powszechnych zawodów. Osoby, które go wykonują, odpowiadają za szereg zadań. Wśród ich najważniejszych obowiązków znajdują się m.in. przyjmowanie samochodów w celu ich naprawy lub przeglądu, przygotowywanie protokołu przyjęcia pojazdu, kontrola funkcjonowania pojazdu przy użyciu specjalnych urządzeń do diagnozowania, definiowanie usterek i awarii oraz ich usuwanie, mycie oraz czyszczenie poszczególnych części i podzespołów, dbałość o wymianę płynów eksploatacyjnych w samochodzie, sprawdzanie końcowego działania pojazdu, przygotowywanie protokołu zawierającego informacje o wykonanych czynnościach czy wreszcie dokonywanie stosownych rozliczeń. Zawód mechanika pojazdów samochodowych jest więc bardzo złożony.

sprawdź oferty pracy
3

ile zarabia mechanik?

Zarobki mechanika są uzależnione m.in. od miejsca zatrudnienia, regionu, w którym pracuje dana osoba czy wreszcie jej doświadczenia i umiejętności zawodowych. Istotna jest także oczywiście konkretna specjalizacja. Dostępne dane pokazują rynkową medianę wynagrodzeń w kilku najpopularniejszych zawodach z obszaru mechaniki. Prezentują się one następująco:

 • technik mechanik – pensja wynosi w granicach 5640 zł brutto miesięcznie,
 • mechanik pojazdów samochodowych – młodszy specjalista może zarobić około 4240 zł brutto miesięcznie, pełnoprawny mechanik 4840 zł brutto, natomiast najbardziej doświadczony pracownik 4990 zł brutto,
 • mechanik precyzyjny – wynagrodzenie wynosi 4910 zł brutto miesięcznie,
 • mechanik motocyklowy – pracownik na stanowisku juniorskim zarabia 4240 zł brutto miesięcznie, regularny specjalista 4840 zł brutto, a senior 4990 zł brutto,
 • technik mechanik-monter maszyn i urządzeń – zarobki oscylują na poziomie 6090 zł brutto miesięcznie,
 • mechanik maszyn rolniczych – zarobki to około 4840 zł brutto miesięcznie.

Jak widać, rynkowa mediana zarobków w większości specjalizacji prezentuje się podobnie. Na największe wynagrodzenie może liczyć technik mechanik oraz technik mechanik maszyn i urządzeń. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku wpływ na zarobki ma także stosowana technologia i rodzaj maszyn, którymi zajmuje się dana osoba.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

Na jakie benefity pozapłacowe może liczyć mechanik?

Jako że mechanicy są pożądanymi na rynku pracy pracownikami, niektóre firmy decydują się też na zapewnianie im ciekawych dodatków do pensji. Mają one charakter pozafinansowy. Choć najczęściej są stosowane przez większe przedsiębiorstwa, zdarzają się też w mniejszych firmach. Do popularnych rozwiązań należą m.in. dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, karty sportowo-rekreacyjne czy ubezpieczenia grupowe. Można znaleźć również przedsiębiorstwa, które zapewniają pracownikom dodatkowe szkolenia pozwalające im na rozwój posiadanych kompetencji i zdobycie nowych kwalifikacji.

Zobacz też: Szkolenia dla pracowników – rozwijają i uczą nowych kompetencji

4

jak wygląda praca jako mechanik?

Mechanik wykonuje swoje codzienne obowiązki w zamkniętym pomieszczeniu (np. w warsztacie, w siedzibie firmy, w hali produkcyjnej) lub na zewnątrz. Może pracować zarówno sam, jak również z innymi osobami specjalizującymi się w danym obszarze. To drugie rozwiązanie jest częściej spotykane, zwłaszcza w większych firmach. W małych warsztatach (np. w przypadku mechaników pojazdów samochodowych) wciąż jednak konieczna jest współpraca – specjalista ma zazwyczaj swojego pomocnika.

Co do zasady praca jako mechanik wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Aby ją wykonywać, należy odznaczać się dobrą kondycją i zdrowiem.

aplikuj o pracę
5

jak zostać mechanikiem?

Osoby, które myślą o pracy jako mechanik, muszą zdobyć odpowiednie wykształcenie. W praktyce istnieje kilka dróg do wykonywania tego zawodu. Popularnym rozwiązaniem jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej (inaczej szkoły branżowej). Dzięki niej możliwe jest zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej z danego obszaru, jak i umiejętności praktycznych podczas odbywania obowiązkowych praktyk. Innym rozwiązaniem jest uzyskanie dyplomu kierunkowego technikum, które również dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu mechanika.

Z kolei osoby, które ukończyły szkołę średnią i stwierdziły, że mechanika jest tym, czym chcą się zajmować, mogą zdobyć niezbędne kwalifikacje, np. w szkole policealnej lub w ramach studiów inżynierskich z obszaru mechaniki i budowy maszyn (wtedy od razu mogą starać się o posadę inżyniera mechanika). Istnieją także specjalne kursy zawodowe, które pozwalają na uzyskanie kompetencji umożliwiających pracowanie w konkretnej specjalizacji.

Na początku kariery warto też odbyć staż, podczas którego pod okiem fachowców można rozwinąć zdobyte w procesie edukacji kompetencje. Wiele firm oferuje taką możliwość, zwłaszcza w przypadku zawodu mechanika pojazdów samochodowych.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.