kim jest operator maszyn?

 

Przedsiębiorstwa działające w różnych gałęziach przemysłu oraz produkcji cały czas poszukują operatorów maszyn. Oferty zatrudnienia kierowane są nie tylko do doświadczonych pracowników z długim stażem pracy, lecz także osób początkujących. Myśląc o rozpoczęciu wykonywania takiego zawodu, warto zdobyć informacje na temat tego, na czym on konkretnie polega i jakie są jego podstawowe wyróżniki. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy profesja ta oferuje satysfakcjonujące warunki zatrudnienia. O wiele łatwiej wówczas rozpocząć też rozwój w kierunku pracy jako operator maszyn.

Operator maszyn, jak wskazuje sama nazwa tego zawodu, zajmuje się bieżącym obsługiwaniem specjalistycznych urządzeń, które są wykorzystywane przez dane przedsiębiorstwo do prowadzenia przez nie działalności w konkretnym obszarze. Pracownik obejmujący takie stanowisko musi odznaczać się odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwalają mu na poprawne sterowanie maszynami określonego typu. Co ważne, nie jest on fachowcem od wszystkich urządzeń czy narzędzi używanych w danym sektorze, dlatego nie posiada umiejętności obsługi każdego z nich. Najczęściej specjalizuje się jedynie w stosunkowo wąskim obszarze. Oznacza to, że podczas codziennej pracy zajmuje się wyłącznie zadaniami związanymi z maszyną jednego, konkretnego rodzaju. Zazwyczaj wymaga to od niego zdobycia specjalnego certyfikatu lub uprawnienia, które potwierdza praktyczne umiejętności dotyczące obsługi danego sprzętu. Jego typ zależy oczywiście od konkretnej specjalizacji operatora maszyn.

sprawdź oferty pracy
1

na czym polega praca operatora maszyn? Podstawowe obowiązki

Konkretny zakres obowiązków operatora maszyn uwarunkowany jest potrzebami i wymaganiami danego przedsiębiorstwa, a także typem urządzeń, których obsługą się zajmuje. Co do zasady osoba zatrudniona na tym stanowisku może odpowiadać za takie zadania jak:

 • konfigurowanie maszyn i osprzętu oraz przygotowywanie ich do pracy,
 • codzienne obsługiwanie maszyny (sterowanie nią oraz jej ustawieniami i parametrami, np. prędkością, oraz uważne kontrolowanie przebiegu jej pracy),
 • dbałość o realizację przyjętych norm,
 • wykonywanie codziennych obowiązków na podstawie otrzymywanej dokumentacji oraz konkretnych wytycznych,
 • realizowanie zadań w zgodzie z obowiązującym w danej firmie harmonogramem prac,
 • regularne sprawdzanie i kontrolowanie stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
 • wykrywanie usterek i awarii, a następnie zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości przełożonym lub pracownikom odpowiadającym za serwis i naprawę maszyn (opcjonalnie samodzielna naprawa mniejszych usterek),
 • cykliczne konserwowanie maszyn,
 • dbałość o porządek i ład w miejscu pracy oraz zachowanie czystości maszyn i ich otoczenia,
 • przestrzeganie najważniejszych zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zapewnianie stosownego poziomu jakości pracy.

Jak widać, mimo że operator maszyn specjalizuje się zazwyczaj w obsłudze jednego, konkretnego sprzętu, wciąż ma przed sobą szereg złożonych wyzwań. Czasami może też dodatkowo odpowiadać za wypełnianie dokumentacji związanej z jego pracą. Ponadto w firmach produkcyjnych często należy do niego kontrolowanie jakości wyrobów, które są wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo.

oferty pracy jako operator maszyn
2

operator maszyn – najpopularniejsze typy zawodu

Operator maszyn to ogólna nazwa profesji. W praktyce istnieje wiele zawodów związanych z obsługą i sterowaniem urządzeniami. Najpopularniejsze z nich to m.in.:

 • operator maszyn produkcyjnych (np. operator maszyn pakujących) – zajmuje się obsługą i ustawianiem maszyn w przedsiębiorstwach produkujących różnorodne towary i wyroby,
 • operator maszyn budowlanych – wykonuje prace związane z obsługą m.in. koparek, dźwigów, układarek, walców, wyciągów itp.,
 • operator maszyn rolniczych – jego obowiązki skupiają się na obsłudze takiego sprzętu jak np. ciągniki, kombajny, opryskiwacze, pługi, siewniki itp.,
 • operator maszyn zbrojarskich – specjalizuje się w obsłudze m.in. giętarek (manualnych lub automatycznych) oraz sprzętu wykorzystywanego do produkowania prefabrykatów ze stali,
 • operator maszyn poligraficznych – wykonuje obowiązki związane z obsługą sprzętu w drukarniach (np. operator maszyn sztancujących, drukujących lub lakierujących),
 • operator maszyn do obróbki skrawaniem – obsługuje zautomatyzowane obrabiarki, jak np. polerki, szlifierki, frezarki, tokarki itp.,
 • operator maszyn drogowych – odpowiada za sterowanie m.in. spycharkami, zgarniarkami czy równiarkami,
 • operator maszyn stolarskich – zajmuje się sprzętem do obróbki drewna, np. strugarkami, pilarkami, frezarkami itp.,
 • operator maszyn numerycznych – wykonuje prace związane z obróbką materiałów przy użyciu sprzętu CNC,
 • operator maszyn tekstylnych – może być odpowiedzialny, np. za obsługę urządzeń dziewiarskich, przędzalniczych, tkackich, tapicerskich lub produkujących tkaniny oraz przędziny.

Oprócz tego można też znaleźć oferty pracy np. dla operatora maszyn spożywczych oraz papierniczych. Widać więc wyraźnie, że możliwości rozwoju i kariery zawodowej w obszarze obsługi urządzeń są bardzo duże i zróżnicowane.

Sprawdź aktualne oferty pracy w kategorii Operator maszyn

927.jpg
927.jpg
3

czym wyróżnia się praca operatora maszyn?

To, w jakich warunkach odbywa się praca operatora maszyn, uwarunkowane jest charakterem firmy, w której jest zatrudniony oraz sektora, w którym ona działa. Miejscem wykonywania przez niego codziennych obowiązków zawodowych może być więc zarówno hala produkcyjna lub magazynowa danego przedsiębiorstwa, jak również teren budowy (wtedy mamy do czynienia z pracą na otwartej przestrzeni).

Mimo że łatwo można zauważyć postęp technologiczny dotyczący wykonywania tego zawodu, wciąż należy on do grupy profesji związanych z pracą fizyczną.

4

zarobki operatora maszyn

Wynagrodzenie na stanowisku operatora maszyn zależy od różnorodnych czynników. Przede wszystkim jego kwota jest uwarunkowana tym, w czym specjalizuje się dany pracownik oraz jakie doświadczenie oraz uprawnienia posiada w tym względzie. Osoby początkujące zarobią oczywiście mniej, natomiast fachowcy z długim stażem pracy mogą liczyć na wyższe pensje. Wiele zależy jednak również od tego, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo, w którym pracują (w większych miastach można zazwyczaj liczyć na lepsze wynagrodzenia) oraz jaką wielkość ma dana firma i ilu specjalistów zatrudnia.

5

jak zostać operatorem maszyn?

Chcąc wykonywać zawód operatora maszyn, trzeba przygotować się na konieczność zdobycia odpowiednich kompetencji oraz stosownej wiedzy. Od pracowników zatrudnianych na tym stanowisku wymaga się najczęściej zdobycia minimum wykształcenia średniego – dobrze przy tym ukończyć szkołę techniczną. Czasami jednak pracę mogą dostać także osoby jedynie z wykształceniem podstawowym. Najważniejsze są bowiem konkretne umiejętności i uprawnienia.

Oprócz tego mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie zawodowe wyniesione np. z pracy na produkcji lub budowie (w zależności od docelowego stanowiska). Mimo to osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy, również mają szansę na wykonywanie tego zawodu, zwłaszcza w przypadku deficytowych specjalizacji.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.