Według wyników przeprowadzonego niedawno badania ankietowego, od czasu pandemii u 94% przedsiębiorstw z listy Fortune 1000 występują zakłócenia w łańcuchu dostaw. Ten trwający kryzys nie dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Wyniki badań pokazują, że 80% małych przedsiębiorstw również zmagało się z problemami dotyczącymi łańcucha dostaw, a 87% konsumentów twierdzi, że odczuło negatywny wpływ zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Większość ekspertów zgadza się w kwestii tego, że usunięcie wszystkich tych problemów dotyczących łańcucha dostaw może trwać latami, więc Twoje przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na to, żeby dłużej czekać na poprawę sytuacji. Należy już teraz podjąć możliwe działania w celu przezwyciężenia tych wyzwań i wzmocnienia procesów w zakresie łańcucha dostaw w swoim przedsiębiorstwie.

ActiveCursorArrow_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak przezwyciężyć kryzys w łańcuchu dostaw?

pobierz

W tym artykule przyjrzymy się bliżej trzem podstawowym działań, które można podjąć w przedsiębiorstwie w celu przezwyciężenia kryzysu w łańcuchu dostaw, w tym:

wdrożenie technologii cyfrowych

Zarządzanie łańcuchem dostaw to niezwykle złożony proces, obejmujący liczne etapy i warstwy oraz wielu dostawców. Chociaż w wielu przedsiębiorstwach wciąż stosowany jest „stary sposób pracy”, obejmujący korzystanie z arkuszy Excel, ten ręczny proces jest zarówno przestarzały, jak i czasochłonny. Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie do zarządzania procesem dotyczącym łańcucha dostaw wciąż wykorzystuje się arkusze kalkulacyjne, czas rozważyć inwestycję w technologię cyfrową.

Trudna do przyjęcia prawda jest taka, że jeśli Twoje przedsiębiorstwo chce zabezpieczyć sobie dostawy niezbędnych towarów na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku i jednocześnie utrzymać koszty pod kontrolą, musicie być w stanie szybko i sprawnie podejmować decyzje dotyczące łańcucha dostaw. Do podjęcia takich działań konieczne są dane analityczne, sprawozdania dostarczane w czasie rzeczywistym i rzetelne prognozy. Tego typu danych nie można uzyskać z samych wypełnianych ręcznie arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia cyfrowa, taka jak sztuczna inteligencja, może jednak zapewnić dane i pogłębione informacje potrzebne do określenia trendów rynkowych i rzetelniejszego prognozowania przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Posiadanie odpowiedniej technologii może zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, której potrzebuje w celu zbudowania solidnej sieci dostawców oraz opracowania elastycznych i niezawodnych procesów dotyczących łańcucha dostaw.

Technologie dotyczące łańcucha dostaw, takie jak prognozowanie zapotrzebowania, zarządzanie zapasami i zarządzanie magazynem, pomagają przedsiębiorstwom oszczędzać czas i pieniądze przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Na przykład firma Sargento była w stanie obniżyć koszty transportu przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości swoich procesów poprzez zastąpienie procesów ręcznych technologią do zarządzania transportem.

pozyskiwanie pracowników sprawnie posługujących się technologią cyfrową

Nie można skutecznie wdrożyć technologii cyfrowej w procesach dotyczących łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie bez pozyskania również niezbędnych umiejętności i kompetencji cyfrowych. Ponadto przedsiębiorstwa potrzebują pracowników, którzy potrafią analizować te dane i przekształcić je w cenne spostrzeżenia dotyczące łańcucha dostaw. Tego typu zaawansowana analiza danych jest na tyle ważna, że 75% pracodawców planuje zwiększyć jej wykorzystanie w nadchodzących latach. Mają ku temu dobre powody. Badania wykazują, że prawdopodobieństwo korzystania z możliwości zaawansowanej analizy danych jest 2,5-krotnie większe w przypadku przedsiębiorstw odnoszących sukcesy.

Niestety badania wykazują, że w przedsiębiorstwach występują znaczące braki w tym zakresie. W rzeczywistości, według wyników niedawno przeprowadzonego badania tylko 1% przedsiębiorstw uważa, że posiada wewnętrzne umiejętności cyfrowe na poziomie niezbędnym w celu umożliwienia przedsiębiorstwu dalszego rozwoju.

Biorąc pod uwagę skrajnie niską liczbę przygotowanych przedsiębiorstw, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Twoje przedsiębiorstwo musi podjąć działania w celu pozyskania umiejętności cyfrowych niezbędnych do wdrożenia zaawansowanych technologii dotyczących łańcucha dostaw. To działanie można zrealizować, tworząc solidną strategię dotyczącą zatrudnienia i inwestując w szkolenia pracowników z zakresu zagadnień takich jak analiza biznesowa, technologia planowania w zakresie łańcucha dostaw, drukowanie 3D i blockchain.

quote icon

Wyniki niedawno przeprowadzonego badania wykazują, że 93% managerów supply chain chce sprawić, że stosowane przez nich procesy dotyczące łańcucha dostaw będą bardziej zwinne i elastyczne niż przed pandemią.

McKinsey

zróżnicowanie sieci dostaw

Wyniki niedawno przeprowadzonego badania wykazują, że 93% managerów supply chain chce sprawić, że stosowane przez nich procesy dotyczące łańcucha dostaw będą bardziej zwinne i elastyczne niż przed pandemią. Jednym ze sposobów, w jaki przedsiębiorstwa planują to urzeczywistnić, jest budowanie bardziej zróżnicowanej sieci łańcucha dostaw.

Przed pandemią wiele przedsiębiorstw polegało w dużej mierze na dostawcach krajowych i międzynarodowych. Kiedy pandemia COVID-19 doprowadziła do zamknięcia granic, te międzynarodowe – a w niektórych przypadkach krajowe – źródła handlowe wstrzymały dostawy i wiele z tych przedsiębiorstw nie mogło uzyskać niezbędnych materiałów. Przedsiębiorstwa zostały zmuszone do poszukiwania miejscowych i regionalnych dostawców, którzy już z trudem usiłowali sprostać zapotrzebowaniu.

Wiele przedsiębiorstw znalazło się w sytuacji, w której nie było w stanie zapełnić półek, uzyskać surowców do produkcji albo przetransportować towarów z punktu A do punktu B. Obecnie te problemy wciąż wpływają na prowadzoną działalność. W maju 2022 roku 20% statków transportowych nie mogło zacumować w portach ze względu na ich zatłoczenie.

W celu uniknięcia tych problemów w przyszłości 90% liderów biznesowych planuje skoncentrować się na budowaniu relacji z dostawcami miejscowymi i regionalnymi. Jednak zanim będzie to możliwe, przedsiębiorstwo musi rozważyć nie tylko inwestycję w digitalizację supply chain, ale również zwiększenie przejrzystości w ramach sieci łańcucha dostaw.

Niestety mniej niż 50% przedsiębiorstw zna lokalizację swoich głównych dostawców. Ten brak transparentności może niemalże uniemożliwić ocenę ryzyka w ramach procesów dotyczących łańcucha dostaw i tym samym sprawić, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie przygotować się na zakłócenia w przyszłości.

Dobra wiadomość jest taka, że odpowiednia technologia może zapewnić większą przejrzystość, której potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo, aby ograniczyć skutki zakłóceń w łańcuchu dostaw. Poznanie lokalizacji dostawców i ryzyka związanego z tą współpracą może lepiej przygotować przedsiębiorstwo na wszelkie problemy dotyczące łańcucha dostaw w przyszłości.

ActiveCursorArrow_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak przezwyciężyć kryzys w łańcuchu dostaw?

pobierz

tworzenie solidnej strategii w zakresie zatrudniania

Przed rozpoczęciem procesu zatrudnienia ważne jest, aby przedsiębiorstwo przeprowadziło ocenę umiejętności w celu dokładnego określenia umiejętności cyfrowych, których potrzebuje obecnie i będzie potrzebowało pozyskać w przyszłości. To działanie zapewni, że przedsiębiorstwo nie będzie po prostu zatrudniać kandydatów obeznanych z technologiami, tylko będzie wyszukiwać ubiegające się o pracę osoby posiadające umiejętności, które są przedsiębiorstwu potrzebne.

Ważną kwestią jest poznanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie umiejętności cyfrowych. Jednakże równie ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że postęp technologiczny jest tak szybki, że te umiejętności mogą stać się przestarzałe w ciągu zaledwie kilku lat. W związku z tym ważne jest również, aby szukać kandydatów, których z łatwością można będzie szkolić w miarę dalszych postępów technologii. Można na przykład szukać kandydatów posiadających umiejętności miękkie, takie jak motywacja, krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów, które wskazują na ich chęć i zdolność do uczenia się nowych rzeczy.

inwestowanie w doskonalenie umiejętności i przekwalifikowywanie

Ze względu na obecny niedobór pracowników i trwający niedobór wykwalifikowanych pracowników przedsiębiorstwo może nie być w stanie pozyskać potrzebnych umiejętności cyfrowych tylko w drodze zatrudnienia. Podczas gdy rynek pracy nieprzerwanie się kurczy, a konkurencja cały czas pozostaje na wysokim poziomie, wiele firm inwestuje w szkolenia pracowników w celu pozyskania potrzebnych umiejętności cyfrowych wewnętrznie.

Dzięki tego rodzaju szkoleniom przedsiębiorstwo może pozyskać konkretne umiejętności cyfrowe i pomoc w zmniejszeniu rotacji poprzez pokazanie pracownikom, że chcesz inwestować w ich przyszłość.

Please use these images in the context of inclusion projects
Please use these images in the context of inclusion projects

budowanie elastycznego zespołu pracowników

Odporność, czy też zdolność do szybkiego powrotu do prawidłowego działania w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw, jest ostatecznym celem każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w obecnej gospodarce postpandemicznej. Najlepszym sposobem na uzyskanie tego typu odporności jest wbudowanie elastyczności w proces dotyczący łańcucha dostaw, w tym budowanie elastycznego zespołu pracowników.

Istnieje kilka sposobów wypracowania tego typu elastyczności, w tym:

wykorzystanie rozwijającej się gospodarki prac dorywczych

W miarę jak wokół nas rozwija się gospodarka prac dorywczych, znalezienie wykwalifikowanych konsultantów w każdej branży jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Konsultanci ci mogą pomóc uzupełnić braki w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy po prostu nie ma sensu.

Na przykład jeżeli przedsiębiorstwo chce zainwestować w technologię łańcucha dostaw, jednak nie ma pewności, które narzędzia cyfrowe są dla niego odpowiednie, można zatrudnić konsultanta, aby pomógł w procesie podejmowania decyzji. Podczas spotkania konsultant ten pomoże lepiej poznać wyjątkowe potrzeby przedsiębiorstwa. Następnie może pomóc w zbadaniu dostępnych możliwości i wyjaśnić wady i zalety każdej decyzji. Można również zatrudnić konsultantów do pomocy w procesie wdrożenia i szkolenia.

Ewentualnie można też nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem zajmującym się rozwiązaniami HR, takim jak Randstad, które pomoże w zatrudnieniu pracowników na te trudne do obsadzenia stanowiska, na które jest duże zapotrzebowanie. To działanie może pomóc przedsiębiorstwu uzyskać utalentowanych pracowników potrzebnych do realizacji potrzeb produkcyjnych bez poświęcania czasu, zawracania sobie głowy i ponoszenia wydatków w związku z zatrudnieniem wewnętrznego zespołu rekrutacji. Ponadto partner HR może przedstawić spostrzeżenia pracowników i zapewnić natychmiastowy dostęp do dużej puli utalentowanych pracowników.

wykorzystaj możliwości zapewniane przez pracowników tymczasowych

Doskonałym sposobem na stworzenie elastycznego zespołu pracowników, zdolnego do zmiany i zwiększania albo zmniejszania skali w zależności od potrzeb, jest wykorzystanie możliwości zapewnianych przez pracowników tymczasowych. Tacy pracownicy tymczasowi mogą pomóc przedsiębiorstwom poradzić sobie z niedoborami kadrowymi i realizacją specjalnych projektów bez konieczności zatrudniania stałych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie pracowników tymczasowych nie tylko jest tańsze, ale może również znacząco rozszerzyć dostępną pulę utalentowanych pracowników.

Zarządzanie pracownikami tymczasowymi i przygotowywanie ich grafików pracy może być dość skomplikowane, ale nie w przypadku współpracy z Randstad. Dysponujemy już dużą pulą utalentowanych pracowników tymczasowych, a nasze zespoły mogą zająć się procesem zatrudniania, wdrażania, szkolenia i przygotowywania grafików zmian. Usługi Randstad In House Services zapewniają Twojemu przedsiębiorstwu korzyści związane z zatrudnienia pracowników tymczasowych bez kłopotów z tym związanych.

Właściwa strategia w zakresie zatrudnienia tymczasowego może umożliwić przedsiębiorstwu zaspokojenie zmiennego popytu rynkowego i skuteczne uporanie się z zakłóceniami w łańcuchu dostaw.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo, tak samo jak większość firm na całym świecie, z trudem zmaga się z ograniczaniem skutków obecnego kryzysu w łańcuchu dostaw, teraz jest czas, aby coś z tym zrobić. Pobierz naszą listę siedmiu działań, które Twoje przedsiębiorstwo może dzisiaj podjąć, aby skutecznie uporać się z utrzymującymi się zakłóceniami w łańcuchu dostaw.

ActiveCursorArrow_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak przezwyciężyć kryzys w łańcuchu dostaw?

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się