Jakie są przyczyny niedoboru pracowników? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Starzejąca się światowa populacja, oczekiwania pracowników dotyczące wyższych zarobków i wzrost zapotrzebowania na umiejętności technologiczne z pewnością przyczyniają się do obecnych niedoborów utalentowanych pracowników. Pandemia COVID-19 również ma w tym swój udział. Choć niedobór pracowników nie rozpoczął się wraz z globalną pandemią, przyczyniła się ona do intensyfikacji tego zjawiska.

W walce z tymi wyzwaniami i dążeniu do wyprzedzenia konkurencji ważne jest, aby jak najwcześniej przyjąć odpowiedni plan radzenia sobie z niedoborem pracowników.

people.png

opracowaliśmy listę 11 strategii mających na celu pomoc w rozwiązaniu problemu niedoboru pracowników - pobierz naszą broszurę: „jak radzić sobie z niedoborem pracowników?”

pobierz

1. inwestycja w szkolenia dla pracowników

Jest bardzo prawdopodobne, że niedobór pracowników i braki umiejętności będą się nasilać przynajmniej do końca obecnej dekady.

McKinsey Global Institute przewidywał w 2017 roku, że do 2030 nawet 375 milionów pracowników na całym świecie może potrzebować zdobyć nowe umiejętności i zmienić zawód. Firma ta przyznała też, że z powodu pandemii liczba pracowników zwolnionych z innych branż wzrośnie o kolejne 25% do 2030 roku.

Prawdopodobne jest, że wraz z postępem procesów automatyzacji i rozwojem technologii, pozyskanie potrzebnych umiejętności technologicznych jedynie przy pomocy procesu rekrutacyjnego może okazać się dla firmy niemożliwe.

Najlepszym sposobem, aby poradzić sobie z tym problemem jest inwestycja w zapewnienie pracownikom potrzebnych dla przedsiębiorstwa umiejętności. Poprzez doskonalenie umiejętności i przekwalifikowywanie obecnego personelu, firma może pozyskać konkretne umiejętności potrzebne do wprowadzenia nowych technologii.

Podczas, gdy tradycyjne szkolenia stacjonarne, jak również programy wewnętrzne, takie jak mentoring i praktyki zawodowe, są wciąż bardzo skutecznym narzędziem szkoleniowym, obecni pracodawcy mogą też stosować internetowe moduły szkoleniowe, które pozwalają pracownikom na uczenie się w swoim tempie. Narzędzia cyfrowe mogą też być wykorzystywane do przeszkolenia większej liczby pracowników w krótszym czasie.

2. wykorzystywanie technologii HR

Wyniki badań wykazują, że 46% pracodawców na całym świecie korzysta obecnie z jakiegoś rodzaju platformy HR w modelu SaaS. Jeżeli Twoja firma jeszcze nie dokonała tego typu inwestycji albo upłynęło już trochę czasu od aktualizacji stosowanych przez ciebie rozwiązań technologicznych w zakresie HR, teraz jest na to pora.

Odpowiednia technologia może usprawnić procesy rekrutacyjne poprzez automatyczne filtrowanie podań o pracę, wysyłanie automatycznych odpowiedzi do osób ubiegających się pracę, wykorzystanie sztucznej inteligencji przy dopasowywaniu kandydatów, automatyzację procesu sprawdzania referencji i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych w postaci wideokonferencji wraz z innymi funkcjami. Na przykład nasze zaplecze technologiczne Randstad Relevate może wspomóc proces wyszukiwania kandydatów, planowania zatrudnienia, czy prowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

Technologia HR może również wspomóc zarządzanie pracownikami i udoskonalić komunikację w całym przedsiębiorstwie. Maksymalne wykorzystanie technologii HR może pomóc Twojej firmie udoskonalić zabiegi w zakresie rekrutacji i zatrzymywania pracowników.

3. zatrudnianie niedoświadczonych pracowników

W miarę jak znajdowanie wykwalifikowanych pracowników staje się coraz trudniejsze przedsiębiorstwa muszą skupić się na szkoleniach wewnętrznych. Ostatecznie takie przejście na szkolenia wewnętrzne doprowadzą do zmiany rodzaju kandydatów, których firmy potrzebują. Zamiast szukać wyłącznie kandydatów, którzy już posiadają konkretne umiejętności, firmy mogą również rozglądać się za kandydatami, których można wyszkolić.

Zacznij od wyszukiwania kandydatów, którzy posiadają pożądane umiejętności miękkie, takie jak umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność przystosowania się, umiejętność krytycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, które wskazują, że kandydaci potrafią dobrze się uczyć. Wyznaczenie mniej surowych kryteriów kwalifikacyjnych dla kandydatów nie tylko spowoduje zwiększenie ogólnej puli kandydatów, ale również może zapewnić, że zatrudnisz osoby, które będą mogły rozwijać się w firmie.

Blue-collar worker looking at his mobile phone. Tech environment. Smiling. Groomed beard. Greyish T-shirt. Primary color red.
Blue-collar worker looking at his mobile phone. Tech environment. Smiling. Groomed beard. Greyish T-shirt. Primary color red.

4. korzystanie z narzędzi analitycznych dotyczących pozyskiwania utalentowanych pracowników

W czasach „big data” ważne jest, aby Twoja firma nie tylko monitorowała trendy dotyczące pracowników, ale również wykorzystywała swoje dane wewnętrzne. Według raportu 2021 Talent Trends Report opracowanego przez Randstad Sourceright narzędzia analityczne dotyczące pozyskiwania utalentowanych pracowników to jeden z najważniejszych 10 obszarów, na których pracodawcy powinni się skupić. W dalszej części tego raportu opisano, w jaki sposób narzędzia do wizualizacji danych mogą pomóc pracodawcom w ocenie ich obecnego zespołu pracowników i w przygotowaniu się na przyszłe potrzeby dotyczące utalentowanych pracowników.

Przed rozpoczęciem gromadzenia i monitorowania danych ważne jest, aby zrozumieć konkretne punkty danych, które Twoja firma chce śledzić. Zaleca się uwzględnienie pomiarów wskaźników rotacji, kosztów rekrutacji, wskaźników zatrzymania i nieobecności. Wykorzystanie i zrozumienie danych, do których masz już dostęp, oraz systemów i narzędzi, z których obecnie korzystasz, to również ważne punkty wyjścia.

people.png

opracowaliśmy listę 11 strategii mających na celu pomoc w rozwiązaniu problemu niedoboru pracowników - pobierz naszą broszurę: „jak radzić sobie z niedoborem pracowników?”

pobierz

5. aktualizowanie oferty korzyści dla pracowników

Jeżeli w trakcie pandemii coś uległo znaczącej zmianie, to są to oczekiwania pracowników. Pandemia podkreśliła wartość zachowania zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym. W związku z tym, chociaż wynagrodzenia pozostają najważniejszym czynnikiem motywującym do zmiany pracy, według naszego najnowszego raportu Randstad Employer Brand Research możliwość zachowania zdrowej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym znalazła się w pierwszej piątce.

Obecnie pracownicy nie potrzebują wyłącznie odpowiednich wynagrodzeń. Szukają również innych świadczeń dodatkowych, takich jak elastyczność, wsparcie zdrowia psychicznego czy bardziej swobodne zasady dotyczące urlopów rodzinnych. Dla pracodawców ważne jest, aby uznać tę zmianę oczekiwań pracowników i podjąć działania polegające na dostosowaniu oferty korzyści dla pracowników (employee value proposition, EVP) w celu zapewnienia jej zbieżności z tymi nowymi, post-pandemicznymi wymaganiami pracowników.

6. opracowanie solidnego pakietu wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych

Bardzo ważne jest opracowanie solidnego pakietu wynagrodzeń, który mógłby iść w parze z ofertą korzyści dla pracowników. Jeżeli w Twojej firmie nie przeprowadzono oceny pakietu wynagrodzeń pracowniczych i benefitów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, należy to zrobić jak najszybciej. Wiele zmieniło się od pandemii i zapewnienie, że Twoja oferta wynagrodzeń pozostaje konkurencyjna, ma kluczowe znaczenie. Ponadto inflacja na całym świecie wpływa na pracowników zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. To naturalne, że pracownicy chcą wzrostu wysokości wynagrodzeń wraz ze wzrostem inflacji.

Na przykład zaobserwowano znaczny wzrost wysokości wynagrodzeń w różnych krajach, takich jak Brazylia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy i Kanada. Podwyżki wynagrodzeń zaobserwowano również w branżach, które zmagają się z poważnymi niedoborami pracowników, takich jak produkcja, logistyka, służba zdrowia oraz hotelarstwo i turystyka. 

Trzeba też ponownie dostosować swój pakiet benefitów w celu spełnienia zmieniających się oczekiwań pracowników. Jak wspomniano powyżej, obecnie pracownicy chcą więcej świadczeń dodatkowych, które umożliwią im utrzymanie zdrowej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a także bezpiecznych warunków pracy, wsparcia zdrowia psychicznego, szkoleń pracowniczych i możliwości rozwoju zawodowego. Stworzenie pakietu świadczeń dodatkowych, który uwzględnia obecne oczekiwania pracowników, może pomóc Twojej firmie wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć utalentowanych pracowników, których potrzebuje.

7. skupienie na budowaniu zróżnicowanego zespołu

Wyniki naszego badania wskazują, że 68% liderów biznesowych ma już ustanowiony plan dotyczący różnorodności, a kolejne 27% jest w trakcie jego opracowywania. Skąd tak wysokie zapotrzebowanie na różnorodność w miejscu pracy? Po pierwsze wiemy, że różnorodność może prowadzić do wzrostu kreatywności i produktywności w miejscu pracy. Po drugie, rekrutowanie personelu o różnorodnych umiejętnościach, cechach, historii oraz doświadczeniu poszerza pulę utalentowanych pracowników, co ostatecznie może poprawić wyniki rekrutacji.

W końcu pracownicy, zwłaszcza ci młodsi, chcą większej różnorodności w miejscu pracy. Przykładowo w ostatnim badaniu 74% millenialsów uznało, że przedsiębiorstwa ze zróżnicowanym personelem były bardziej innowacyjne. Budowanie zróżnicowanego zespołu daje przedsiębiorstwu siłę do parcia naprzód w warunkach gospodarki, która staje się coraz bardziej zglobalizowana.

8. wykorzystywanie zasobów utalentowanych pracowników tymczasowych

Badania wykazały, że ponad 3 na 4 pracodawców obecnie korzysta z rozwiązań elastycznego zatrudnienia, takich jak pracownicy tymczasowi. Zapotrzebowanie na takie usługi będzie tylko wzrastać, ponieważ brak wykwalifikowanych pracowników będzie coraz bardziej dostrzegalny w najbliższych latach. Jednakże jest wiele korzyści płynących z zatrudniania pracowników tymczasowych. Ta forma zatrudnienia pozwala przedsiębiorstwu na zwiększenie albo zmniejszenie poziomu zatrudnienia, aby sprostać zmieniającemu się zapotrzebowaniu produkcyjnemu. Jeśli zostanie to odpowiednio przeprowadzone, zatrudnienie personelu tymczasowego może pomóc przedsiębiorstwu oszczędzić pieniądze oraz zwiększyć produktywność.

W Randstad od wielu lat zarządzamy tymczasowymi utalentowanymi pracownikami oraz możemy zapewnić bieżące wsparcie potrzeb Twojej firmy.

9. zwiększone zaangażowanie pracowników

W obliczu obecnego niedoboru pracowników, który zapewne utrzyma się w najbliższych latach, wielu pracodawców kładzie szczególny nacisk na zatrzymywanie pracowników. Celem tej strategii jest obniżenie rotacji w przedsiębiorstwie, tak aby trzeba było znaleźć kandydatów na mniejszą liczbę wakatów. Według ostatniego badania Microsoft ponad 40% pracowników na świecie rozważa zmianę pracy.

To badanie pokazuje, że pracodawcy muszą aktywnie podejmować działania mające na celu zachęcenie pracowników do pozostania. Badania wskazują bezpośrednie powiązanie pomiędzy zatrzymaniem pracownika oraz jego zwiększonym zaangażowaniem. Tak naprawdę jedno z badań wykazało, że wysoce zaangażowane przedsiębiorstwa zyskują o 59% niższy wskaźnik rotacji.

Techniki, takie jak na przykład wyrazy uznania oraz program nagradzania, regularne rozmowy kontrolne, empatia oraz intensywna i przejrzysta komunikacja to znane czynniki zwiększające zaangażowanie personelu. Budując mocną strategię angażowania pracowników można nie tylko poprawić wskaźniki zatrzymania, ale również ograniczyć nieobecności w pracy oraz zwiększyć produktywność.

10. przenoszenie pracowników na inne stanowiska

Zdobywanie odpowiednich, wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników będzie w nadchodzących latach stanowiło prawdopodobnie coraz większe wyzwanie. Jednym z najlepszych sposobów na pokonanie tej przeszkody jest skupienie się na wewnętrznej mobilności pracowników. Ostatnie badania wykazały, że zazwyczaj 60% wolnych stanowisk w firmie da się obsadzić obecnym personelem. Przenoszenie pracowników na inne stanowiska jest możliwe tylko przy odpowiednim przekwalifikowywaniu i rozwijaniu posiadanych umiejętności.

11. nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem zajmującym się rozwiązaniami HR

Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem zajmującym się rozwiązaniami HR może zapewnić Twojej firmie dodatkowe wsparcie w zdobywaniu oraz utrzymywaniu utalentowanych pracowników, których firma potrzebuje, aby podnieść się i ruszyć dalej na post-pandemicznym rynku.

Przykładowo Randstad może udzielić Twojej firmie natychmiastowego dostępu do naszej rozbudowanej bazy danych wyselekcjonowanych kandydatów oraz pomóc znaleźć tych, którzy najlepiej spełniają Twoje kryteria. W przypadku firm, które zatrudniają dużą liczbę osób, możemy obsłużyć proces zarządzania utalentowanymi pracownikami, aby poprawić komunikację z pracownikami, szkolenia oraz zaangażowanie w miejscu pracy.

Dodatkowo będziemy przekazywać informacje na temat utalentowanych pracowników oraz udzielimy dostępu do naszego zestawu narzędzi technologicznych randstad relevate, które usprawniają procesy HR.

people.png

opracowaliśmy listę 11 strategii mających na celu pomoc w rozwiązaniu problemu niedoboru pracowników - pobierz naszą broszurę: „jak radzić sobie z niedoborem pracowników?”

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się