W ostatnich latach otoczenie rynku pracy zmieniło się znacząco. Jako że obecnie to kandydaci grają pierwsze skrzypce, dla pracodawców ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, aby lepiej zrozumieć potrzeby, zachowania oraz czynniki motywujące dzisiejszych kandydatów. 

Aby tak się mogło stać, wszystkie branże starają się wykorzystać posiadane dane do podejmowania decyzji. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej opieramy się na faktach, a technologia jest supermocą, która służy do mierzenia (prawie) wszystkiego. Dane to nowa „ropa naftowa”, która napędza decyzje na całym świecie, nie tylko poprzez dane finansowe, ale także poprzez wszelakiego rodzaju źródła danych, chociażby danych osobowych

people.png

dowiedz się więcej na temat naszego kompleksowego podejścia

pobierz przewodnik

W przeszłości dane na temat pracowników postrzegano jako obszar HR, a czasami nawet nie uwzględniano ich w rozmowie dotyczącej strategii biznesowej. Teraz wreszcie coraz więcej firm wykorzystuje te dane do przeprowadzania analiz — analiz zasobów ludzkich — aby w ten sposób wspierać i doskonalić swoją strategię. Ten trend potwierdzono również w sprawozdaniu Talent Trends Report 2022, które wskazuje większy niż kiedykolwiek odsetek liderów utalentowanych pracowników (73%), którzy wskazują, że inwestują w analizę zasobów ludzkich. Firmy, które jeszcze do tego nie doszły, wydają ogromne pieniądze, próbując przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, nie mając pojęcia w jaki sposób zoptymalizować te inwestycje i zminimalizować ewentualne ryzyko dla ich planów biznesowych.

Niektórzy mogą powiedzieć, że analiza zasobów ludzkich jest sloganem albo chwilową modą, gdyż na rynku obecnie rządzą kandydaci. Jednak analiza zasobów ludzkich ma szczególne znaczenie i stanowi klucz do walki z niedoborem utalentowanych pracowników, przygotowania personelu oraz przyciągania i utrzymywania ich. Może pomóc Twojej firmie w tworzeniu skutecznej strategii budowania marki pracodawcy. Wyzwania otoczenia społeczno-gospodarczego, takie jak na przykład wielka rezygnacja czy cicha rezygnacja, tworzą zapotrzebowanie na strategię dotyczącą ludzi, która opierałaby się na danych oraz analizie. Te wyzwania to wzięte z życia problemy biznesowe, a nie (tylko) problemy HR. Są to również strategiczne filary, które pomagają tworzyć przedsiębiorstwo odnoszące sukcesy. 

Na całym świecie rozbrzmiewają alarmy dotyczące wyższych kosztów pozyskania nieobsadzonych wakatów, zależności od portali z ofertami pracy i bezgranicznej konkurencji w walce o wynagrodzenia. Obszar HR stanowi część każdej prezentacji prezesa zarządu, a nawet programów rządowych, ale sposób na rozwiązanie tego globalnego wyzwania związanego z przyciąganiem i zatrzymywaniem utalentowanych pracowników spędza liderom sen z powiek. Analiza zasobów ludzkich stanowi część rozwiązania, ale pełna transformacja sięga dużo dalej. 

podejście oparte na marketingu rekrutacyjnym

Firmy potrzebują nowego, innowacyjnego podejścia do marketingu rekrutacyjnego. Ponieważ jest to praca z danymi, uwzględniająca wiele wymiarów rozważań i miliony punktów danych, które mają swój początek jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Już wtedy możemy przyciągnąć użytkowników ciekawymi treściami, eksperckimi poradami związanymi z pracą zanim zaczną zastanawiać się nad zmianą miejsca pracy. A na etapie rekrutacji kandydat zaczyna przeglądać oferty pracy online. Ten ułamek sekundy, kiedy to przyciągamy (właściwego) kandydata, dokładając starań, aby zmienić ten kontakt w zgłoszenie rekrutacyjne i realizację procesu rekrutacyjnego aż do momentu znalezienia dopasowania. Prosta i wyraźna linia, która w rzeczywistości jest lejkiem obejmującym tysiące punktów danych, które można gromadzić i analizować, aby zapewnić sobie wydajność, szybkość, pogłębione wnioski oraz jakość. Ma to zastosowanie do profili wysoko wykwalifikowanych pracowników umysłowych, jak i również znacznej ilości profili pracowników fizycznych, ponieważ wyzwanie nie dotyczy jednej roli, lecz całego ekosystemu pracowników. 

Zrozumienie złożoności oznacza dostrzeżenie potrzeby połączenia wiedzy specjalistycznej z zakresu HR z marketingiem oraz IT. Jest to połączona strategia prowadząca do opracowania opartej na danych związanych ze źródłami docierania do oferty pracy i danych związanych ze ścieżką rekrutacyjną. Co pozwoli podejmować decyzje w oparciu o analitykę i zwiększyć wydajność rekrutacji w obrębie całego lejka. Analiza zasobów ludzkich będzie wspierać podejście do marketingu rekrutacyjnego, które wykorzysta biznes. Nowe podejście, stosowane już przez Randstad w procesie rekrutacji realizowanym dla naszych klientów, ma trzy główne cele:

 1. podnoszenie jakości rekrutacji;
 2. skrócenie czasu do zatrudnienia;
 3. obniżenie kosztów pozyskiwania.

Czym w takim razie jest marketing rekrutacyjny? Zagłębmy się w tę koncepcję jeszcze bardziej, a zrozumiemy w jaki sposób Randstad wykorzystuje marketing rekrutacyjny, aby wspierać naszych klientów oraz decyzje biznesowe.

Four colleagues having a meeting in a meeting room. Financial charts in the background.
Four colleagues having a meeting in a meeting room. Financial charts in the background.

siedem pytań dotyczących marketingu rekrutacyjnego

1. czym jest marketing rekrutacyjny?

Marketing rekrutacyjny jest strategicznym podejściem do rekrutacji łączącym strategie HR ze strategiami IT i marketingu. Istnieje bardzo dużo różnych sposobów na sformułowanie tego pojęcia, ale rzecz w tym, aby zrozumieć, że firmy muszą podchodzić do utalentowanych pracowników w taki sam sposób jak podchodzą do klientów. Muszą zrozumieć, co motywuje kandydatów do tego, aby szukać nowych możliwości zatrudnienia i przyjmować oferty. Utalentowani pracownicy to ci, którzy grają pierwsze skrzypce, a pracodawcy mogą wykorzystywać dane analityczne, aby lepiej zrozumieć, jak to jest być na ich miejscu. Wprowadzenie do procesu rekrutacyjnego pogłębionej wiedzy marketingowej obok analizy zasobów ludzkich pozwala stworzyć potężne narzędzie wspierające strategię HR

2. co jest celem marketingu rekrutacyjnego?

Celem marketingu rekrutacyjnego jest przyciągnięcie odpowiedniego kandydata do odpowiedniej pracy. Stwarza to jednocześnie wspaniałą okazję, aby zbudować pulę utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych kandydatów. Dlatego marketing rekrutacyjny nie tylko skupia się na kierowaniu wysokiej jakości kandydatów na określony wakat, ale także na identyfikowaniu wykwalifikowanych kandydatów, którym w przyszłości będzie można zaproponować odpowiednią ofertę pracy. Poza konwersją, czyli skutecznością ofert pracy, marketing rekrutacyjny może również podnieść komfort kandydatów, co ma kluczowe znaczenie dla motywowania utalentowanych pracowników i przekształcania ich w powracających kandydatów.

3. w jaki sposób działa marketing rekrutacyjny?

Przed rozpoczęciem tworzenia strategii marketingu rekrutacyjnego należy zrobić dwie najważniejsze rzeczy:

 • zintegrować zespół

Należy zacząć od stworzenia zespołu ekspertów z różnych działów w obrębie firmy, w tym z działu marketingu oraz IT. Ponieważ działy te muszą ze sobą ściśle współpracować przy tworzeniu solidnej strategii marketingu rekrutacyjnego, ten zespół należy zbudować jak najwcześniej w trakcie procesu. HR zna utalentowanych pracowników, rozumie umiejętności i potrafi wspierać zespół w budowaniu wizerunku i weryfikacji jakości kandydatów. Marketing rozumie działanie rynku, buduje persony i opracowuje strategie z myślą o wszystkich etapach lejka rekrutacyjnego, wliczając w to organiczne i płatne działania marketingowe. IT wnosi wkład w formie technologii i danych. Takie połączenie wiedzy specjalistycznej może zapewnić kandydatom większy komfort, a pracodawcy lepsze wyniki procesu zatrudniania. 

 • zrozumieć dane 

Marketing rekrutacyjny jest (bądź musi być) strategią opartą o dane. Aby tak się stało, analiza zasobów ludzkich musi odgrywać istotną rolę. Kluczowe znaczenie ma to, aby wykorzystywać odpowiednie dane do podejmowania najlepszych decyzji marketingowych. Zatem, po stworzeniu zespołu, bardzo ważne jest przeprowadzenie oceny danych. Zespół powinien zadać sobie odpowiednie pytania, takie jak na przykład:

 • Jakimi danymi dysponujemy? Czy tym danym można zaufać?
 • O których danych chcemy dowiedzieć się czegoś więcej?
 • Jakie są ogólne cele zespołu?
 • Czy istnieje przejrzysty system klasyfikacji punktów danych oraz koncepcji, które chcemy analizować?
 • Jakimi analizami obecnie dysponujemy?

Taka ocena danych wspiera strategiczny proces gromadzenia i analizowania danych dotyczących utalentowanych pracowników. Te dane stanowią paliwo napędowe dla analizy zasobów ludzkich, która umożliwia zespołowi marketingu rekrutacyjnego podejmowanie uzasadnionych decyzji powiązanych z HR i biznesem.

4. W jaki sposób rekrutacja wiąże się z marketingiem?

Dawniej odpowiedź byłaby taka, że nie ma związku pomiędzy marketingiem a rekrutacją oraz, że zarówno kandydaci jak i pracownicy nie są częścią strategii marketingowej, ale jest to już przestarzałe podejście. Firmy powinny obierać podejście, które będzie jeszcze bardziej stawiać człowieka w centrum. Utalentowani pracownicy stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu w biznesie, a relacje służbowe zmieniały się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zatrudnianie bardzo utalentowanych pracowników jest tak samo ważne jak przyciąganie klientów i powinno przyjąć się to samo podejście, które stosuje się do przyciągania potencjalnych klientów. Można to zrobić, rozumiejąc ich potrzeby, czynniki motywujące i oczekiwania, aby stworzyć pełną ścieżkę rekrutacji, która wzbudza zaangażowanie połączone z produktywnością oraz radością. 

5. czy marketing rekrutacyjny jest zależny od analizy zasobów ludzkich?

Tak, oczywiście. Bez gromadzenia i analizy danych marketing rekrutacyjny jest strategią bez przyszłości. Analiza zasobów ludzkich stanowi klucz do wdrożenia skutecznych strategii marketingu rekrutacyjnego.

people.png

dowiedz się więcej na temat naszego kompleksowego podejścia

pobierz przewodnik

6. w jaki sposób marketing rekrutacyjny wiążę się z budowaniem marki pracodawcy?

Marketing rekrutacyjny to strategiczne podejście, które ma swój początek w momencie wejścia na ścieżkę rekrutacji utalentowanych pracowników i trwa aż do chwili ich wdrożenia. Budowanie marki pracodawcy obejmuje dużo więcej niż tylko przyciąganie kandydatów. To przedstawienie Twojej marki jako pracodawcy, jak również to, w jaki sposób postrzegają ją zarówno potencjalni kandydaci jak i Twoi pracownicy. Obejmuje to takie elementy, jak pakiet korzyści dla pracowników (Employee Value Proposition, EVP) i skupia się nie tylko na przyciąganiu, ale także utrzymywaniu najlepszych utalentowanych pracowników. Obie koncepcje uzupełniają się w tym sensie, że budowanie marki pracodawcy wpływa na strategię marketingu rekrutacyjnego, a z kolei ona przyczynia się do budowania marki pracodawcy. Zrozumienie tego, co napędza utalentowanych pracowników do działania, budowanie marki pracodawcy oraz pakiety korzyści dla pracowników są kluczowymi elementami dla marketingu rekrutacyjnego. Randstad ma długą historię dzielenia się pogłębionymi wnioskami na temat budowania marki pracodawcy. Nasze doroczne badania w 30 krajach pozwalają nam na gromadzenie odpowiednich danych, aby pomóc naszym klientom zbudować strategiczne podejście w marketingu rekrutacyjnym, które przyciągnie najlepszych utalentowanych pracowników.

7. dlaczego warto korzystać z usług partnera HR w marketingu rekrutacyjnym? 

W marketingu rekrutacyjnym chodzi o analizę danych i zasobów ludzkich. Jest to podejście strategiczne, które wykorzystuje wiedzę specjalistyczną, pogłębione wnioski dotyczące rynku i ogrom wiedzy na temat tego, co kieruje kandydatami i w jaki sposób można przenieść ich doświadczenie na inny poziom. Randstad, jako Twój partner HR, wie jak zmaksymalizować te korzyści, aby poprawić wyniki rekrutacji. Nasi klienci korzystają również z zapewnianej im kompleksowej obsługi z obszernym portfolio, co pozwala nam zrozumieć różne wyzwania związane z profilem, wolumenem i krajami. Wspólnie możemy stawić czoła wyzwaniom związanym z utalentowanymi pracownikami, z którymi obecnie mierzą się przedsiębiorstwa.

Close up - Smiling woman looking at someone.
Close up - Smiling woman looking at someone.

marketing rekrutacyjny w praktyce

W Randstad wykorzystujemy marketing rekrutacyjny w praktyce. Wierzymy, że dobra strategia marketingu rekrutacyjnego jest najlepszym sposobem na to, aby dotrzeć do właściwych utalentowanych pracowników. Pracujemy na poziomie lokalnym, wspierając globalne zespoły i nieustannie pracujemy nad następującymi filarami:

 • optymalizacja kanału

Wdrożyliśmy strategie dotyczące każdego kanału, aby zaspokoić potrzeby odpowiedniej grupy docelowej. Poprzez łączenie wiedzy specjalistycznej naszego zespołu marketingowego, tworzymy oraz wdrażamy wysokiej jakości treści, które pozwalają osiągnąć zamierzone wyniki i są odpowiednie dla naszych kandydatów na wszystkich etapach lejka. W odniesieniu do każdego kraju identyfikujemy najlepsze profile stanowisk, aby zapewnić dopasowanie naszych ofert pracy i wywierać wpływ na odpowiednich utalentowanych pracowników. Ważny kanał stanowią dla nas również media społecznościowe, które pozwalają nam na nieustanne prowadzenie rozmów z najważniejszymi profilami. W połączeniu z naszymi oddziałami i rekruterami wszystkie te kanały pozwalają nam gromadzić potężne zbiory danych, aby lepiej zrozumieć jakie kanały najlepiej wykorzystywać w przypadku każdego profilu w oparciu o etap ścieżki rekrutacji. Ta strategia daje również możliwość zbudowania obszernej bazy danych najlepszych utalentowanych pracowników.

 • wdrożenie kampanii

Inwestycja w kampanię obejmuje połączenie różnych kanałów oraz decyzji opartych na danych. Nasza strategia nie polega na tym, żeby opublikować ogłoszenia o pracę we wszystkich możliwych miejscach i trzymać kciuki. Wiemy, kogo obieramy sobie za cel i do ilu osób musimy dotrzeć, aby zapewnić, że możemy dostarczyć wartościowych kandydatów w przypadku zamówień na dużą skalę. Kluczowy element każdej kampanii stanowi analiza zasobów ludzkich, a także inne czynniki, takie jak badanie trendów, zrozumienie czynników motywujących utalentowanych pracowników, marka pracodawcy oraz propozycja wartości każdej oferty. 

 • kompleksowa analiza

Kompleksowa analiza to klucz do wszystkiego. Musimy mierzyć wszystkie etapy lejka, wliczając w to wskaźniki konwersji, źródła i koszt pozyskania. Te właśnie koncepcje mają kluczowe znaczenie nie tylko dla kwestii planowania, ale także dla mierzenia wyników i podejmowania przyszłych decyzji dotyczących przyjęcia modelu atrybucji, który może również wykorzystać jak najefektywniej naszą wydajność. 

nie ma uniwersalnych rozwiązań

W tych trudnych czasach trzeba nam bardziej strategicznego podejścia do tematu rekrutacji. W Randstad łączymy naszą wiedzę na temat potrzeb naszych klientów z pogłębioną analizą utalentowanych pracowników. Nasze zespoły w pełni rozumieją analizę zasobów ludzkich i wiedzą, jak zbudować solidny proces marketingu rekrutacyjnego, skupiający się trzech głównych celach:

 1. podnoszenie jakości rekrutacji;
 2. skracanie czasu do zatrudnienia;
 3. obniżenie kosztów pozyskiwania.

Cele te dotyczą wszystkich profili, zarówno technicznych jak i innych, wliczając w to zapotrzebowanie na dużą skalę. Jeżeli chodzi o rekrutację na dużą skalę, badania i wykorzystanie technologii do automatyzacji poszczególnych etapów ścieżki, na których ludzki wymiar nie dodaje żadnej wartości, przynoszą wyraźną korzyść. Kilka przykładów:

 • zrób to samodzielnie

Wdrażanie kampanii pozyskiwania potencjalnych kandydatów, w ramach których kandydaci mogą dokonać samooceny i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną, jeśli przejdą pomyślnie pierwszy etap selekcji. Takie podejście łączy szybkość realizacji i działania poprzedzające selekcję. 

 • dobrze zainwestuj swoje pieniądze

Koszty pozyskania i zależność od portali rekrutacyjnych są również mniejsze, gdy mamy świadomość, do ilu osób musimy dotrzeć, ponieważ procent konwersji zgłoszeń oraz zweryfikowanych zgłoszeń uzasadniają nasz proces podejmowania decyzji, a zarazem pozwalają stwierdzić, jaki jest najlepszy miks kanałów pozwalający na zdobycie kandydatów.

W kwestii podejścia w marketingu rekrutacyjnym można zrobić wiele, ale bardzo istotne jest, aby pamiętać, że nie ma uniwersalnych rozwiązań. Nie da się tak po prostu zamieszczać wszędzie ogłoszeń albo nic nie robić i mieć przy tym nadzieję, że kandydaci sami Cię odnajdą. Skupiamy się na ludziach. Musimy ich poznać i wejść z nimi w interakcję, a następnie przedstawić się i zaprezentować naszą propozycję wartości. Musimy na nie odpowiedzieć, dysponować coraz większą liczbą kanałów, które mogą je wspierać i przyspieszyć przechodzenie przez lejek pomiędzy zgłoszeniem rekrutacyjnym a zatrudnieniem na danym stanowisku. Zapotrzebowanie rynkowe sprawia, że porażka rekrutacyjna zawsze pociąga za sobą ogromny wpływ na sukces w biznesie. Musimy nie tylko znaleźć kandydatów, ale znaleźć właśnie tych odpowiednich do pracy, do zespołu, jak również dla Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy do obsadzenia jest jedno, czy też tysiące stanowisk, wiemy, jak się tym zająć. Łączymy cyfrową technologię z ludzkim wymiarem w sposób jaki zna jedynie Randstad.

randstad wspiera Twoją strategię marketingu rekrutacyjnego

Możemy Ci pomóc opracować strategię marketingu rekrutacyjnego uwzględniającą Twoje zapotrzebowanie na dużą skalę, która dostarczy wartościowych kandydatów, a także wesprze Cię odpowiednimi danymi na wszystkich etapach ścieżki rekrutacji. Randstad zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie całego procesu rekrutacji, w tym w zakresie wyszukiwania kandydatów, rekrutacji, wdrażania, szkolenia i planowania zmian roboczych. Nasze portfolio obejmuje zatrudnienie pracowników tymczasowych oraz nasze usługi Randstad Inhouse Services w przypadku zapotrzebowania na dużą skalę Nasze usługi można w pełni dostosować, więc możesz określić dokładnie, którymi aspektami procesu rekrutacji nasze zespoły mają się zająć, a którymi jego częściami chcecie zająć się sami.

Czy jesteś gotowy, żeby wdrożyć podejście w marketingu rekrutacyjnym oparte na analizie zasobów ludzkich w Twojej firmie? Pobierz nasz kompleksowy model, aby poznać najważniejsze pojęcia związane z wdrożeniem oraz model, który wykorzystujemy w lejku rekrutacyjnym.

o autorze
Joanna Stępniewska
Joanna Stępniewska

Joanna Stępniewska

candidate success manager, dział marketingu i komunikacji w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się