Pracownicy działów HR nigdy nie mieli tak ogromnego znaczenia dla przetrwania i rozwoju organizacji, co teraz. Dbają o zapewnienie odpowiedniej kadry, tym samym gwarantując bezpieczeństwo działalności organizacji podczas pandemii. Wspierają też pracowników w tej niecodziennej sytuacji.

Wielu naszych klientów zadaje sobie obecnie pytanie, jakie będą ich potrzeby w zakresie zatrudnienia w nadchodzących miesiącach i latach?

W Przewodniku Randstad: zarządzanie zatrudnieniem znajdziesz wartościowe informacje na temat wsparcia, które ofertujemy, aby ułatwić Ci proces zatrudnienia pracowników, których poszukujesz.

pobierz poradnik

W najbliższym czasie będziemy zapewne doświadczać silnych wahań rynkowych, zmuszających działy HR do budowania elastycznych zespołów w celu zapewnienia szybkiego przystosowania do zmian. Kluczowe będzie zapewnienie właściwej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach wtedy, gdy firma będzie gotowa na rozwój. Liderzy HR, uczestniczący w globalnym badaniu Talent Trends 2020, przeprowadzonym przez Randstad Sourceright pod koniec 2019 roku, tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, spodziewali się, że elastyczność biznesowa stanie się kluczowa, by osiągnąć sukces. Jeszcze przed początkiem 2020 roku oznaki spowolnienia gospodarczego pojawiły się w Europie, w Azji i w Ameryce Północnej. Obecnie tendencje te zyskują na znaczeniu, a elastyczność zatrudnienia pozostanie istotna dla etapu ożywienia w nadchodzących miesiącach.

jak randstad może Ci pomóc w budowaniu elastyczności zatrudnienia?

Dostosowanie się do niepewnych czasów wymaga właściwego zarządzania personelem w odpowiedzi na zachodzące zmiany. W razie pojawienia się nieprzewidzianej potrzeby rekrutacyjnej, konieczna jest możliwość zatrudnienia odpowiedniego kandydata na okres niezbędny do wykonania danej pracy.

Poniżej wymieniamy kilka sposobów na to, jak Randstad może pomóc budować elastyczne zatrudnienie w Twojej firmie.

liderzy hr bezpieczenstwo danych
liderzy hr bezpieczenstwo danych

korzystanie z zatrudnienia tymczasowego

Niezależnie od tego, czy firmie potrzebne jest wsparcie podczas szczytu produkcyjnego, zapełnienie tymczasowego wakatu, wynikającego ze specyfiki projektu albo urlopu rodzicielskiego, czy po prostu alternatywa dla zatrudnienia na stałe – konieczne jest wdrożenie strategii elastycznego zatrudnienia.

Skuteczna strategia HR ma duże znaczenie i może pomóc w:

  • przezwyciężeniu niedoboru wykwalifikowanego personelu,
  • zarządzaniu zapotrzebowaniem na pracowników w czasie szczytów produkcyjnych,
  • zapobieganiu wypaleniu zawodowemu obecnych pracowników, 
  • spełnianiu oczekiwań klientów.

rekrutacja kandydatów o właściwych kompetencjach

Koszty zatrudnienia kandydata, który nie spełnia wymogów konkretnej rekrutacji mogą być bardzo wysokie. Pracownicy, którzy nie posiadają właściwych na danym stanowisku kompetencji albo nie pasują do kultury organizacyjnej firmy zwykle nie wykazują się szczególną inicjatywą, a ich ogólna wydajność jest niska. Ponadto pracownicy osiągający słabe wyniki mogą zniechęcać innych członków załogi, uzyskujących dobre rezultaty. Przez to wpływają na ogólny spadek efektywności personelu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dopasowanie kwalifikacji i cech kandydatów do pracy, którą mają wykonywać.

zapewnienie prostego procesu rekrutacji

Kandydaci, dla których czas ma znaczenie, preferują zwykle prosty proces rekrutacyjny. Jest też bardziej prawdopodobne, że utrzymają zainteresowanie rekrutacją, jeśli w trakcie będą otrzymywać informacje o jej przebiegu. 

W Randstad zwracamy uwagę na uproszczenie procesu rekrutacji, zarówno dla pracodawców, jak i dla kandydatów. Dzięki wykorzystaniu technologii, takich jak wideorozmowy kwalifikacyjne w naszym procesie, kandydaci mogą uczestniczyć w kolejnych etapach procesu rekrutacji bez wychodzenia z domu. Po rozmowie nagranie wideo jest za zgodą kandydata udostępniane klientowi, managerom HR i innym przedstawicielom firmy, którzy mają wpływ na decyzję o wyniku rekrutacji.

korzystanie z najnowszych technologii

W celu usprawnienia procesu docierania do kandydatów, weryfikacji ich kompetencji i udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, warto korzystać z narzędzi zaawansowanych technologicznie.

Randstad może zaoferować pracodawcy dostęp do najnowszej technologii, np. narzędzia Checkster, które wykorzystuje tzw. zbiorową inteligencję przy zatrudnianiu i zatrzymywaniu w organizacji wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy zainteresowani dotarciem do kandydatów aktywnie poszukujących pracy, mogą skorzystać z Brazen, oprogramowania umożliwiającego organizację wirtualnych targów pracy i prowadzenie rekrutacji online. Inny przykład to myRandstad wePlan, przeznaczony dla pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych do projektów. Rozwiązanie umożliwia łatwe planowanie rozkładu pracy zmianowej.

czy chcesz nawiązać współpracę z randstad?

W Przewodniku Randstad: zarządzanie zatrudnieniem znajdziesz wartościowe informacje na temat wsparcia, które ofertujemy, aby ułatwić Ci proces zatrudnienia pracowników, których poszukujesz. W przewodniku odpowiadamy na pytania:

  • jak Randstad może Ci pomóc?
  • jakie są możliwości zatrudnienia pracowników?
  • jak wygląda rozliczenie?
    • jak wygląda współpraca z nami na konkretnym przykładzie? 
pobierz poradnik
o autorze
Iwona Polak
Iwona Polak

Iwona Polak

branch manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się