Jako kierownik obszaru produkcyjnego pewnie często zastanawiasz się, jak zrealizować stawiany przed Tobą plan produkcyjny. Mimo iż masz do dyspozycji wszystkie potrzebne zasoby (maszyny, narzędzia, półprodukty, pracowników), to zdarza się, że wskaźniki produkcyjne mogą nie być realizowane. Kamieniem milowym, przybliżającym Cię do wykonania celu, jest odpowiednie zarządzanie zespołem. Robiąc to skutecznie, nie tylko wpływasz na osiąganie planów, ale również przyczyniasz się do zwiększania wydajności całej produkcji. Jakie kroki możesz podjąć, by stać się inspirującym i motywującym liderem?

postaw cel

Stawianie celów przed zespołem ma kluczowe znaczenie. Zasada jest prosta – gdy człowiek ma cel, to do niego dąży. Cel musi być możliwy do osiągnięcia. Jeśli postawisz nierealny, pracownik nie będzie do niego dążył. Wręcz przeciwnie, będzie to dla niego demotywujące, bo z góry założy, że wysiłek nie przyniesie efektów.

Bardzo często, by zrealizować plany produkcyjne, firmy korzystają ze wsparcia elastycznych form zatrudnienia. Przygotowaliśmy poradnik, zawierający trzy wskazówki, jak utrzymać motywację pracowników tymczasowych na odpowiednim poziomie:

pobieram

Postawiony cel musi być mierzalny, przy czym należy odpowiednio dobrać mierniki jego osiągnięcia. Jeżeli kryterium oceny będzie subiektywne zdanie przełożonego, może to budzić ogromne poczucie niesprawiedliwości. W konsekwencji część zespołu przestanie dążyć do osiągnięcia celu. Co więcej, cel należy regularnie monitorować. Wyniki zaś muszą być dostępne i jawne dla wszystkich, przy czym ocenie podlega proces, a nie wykonawca czy pracownik.

Dzięki powyższej strategii osiągniesz kluczowy rezultat – doskonalenie procesu produkcyjnego. Gdy cele są realizowane, mamy możliwości podnoszenia poprzeczki. Pracownicy są naturalnie zmotywowani do wykonywania planu produkcyjnego, co ma bezpośrednie przełożenie w systematycznym zwiększaniu wydajności produkcyjnej do osiągnięcia zakładanego maksimum. Oczywiście mówimy o aspekcie wpływu pracy ludzkiej, bo na pełną optymalizację procesu produkcyjnego mają wpływ również inne czynniki, takie jak: technologia czy wydajność maszyn.

mianuj lidera zespołu 

Oprócz celu zespół musi mieć przywódcę. Dobry lider napędza pracowników, zły zaś może demotywować czy być powodem ich odejścia. Lider utrzymuje dyscyplinę w zespole i jest motorem do realizacji kolejnych zadań. Co dzięki niemu zyskujesz?

Zespół, który ma lidera, wie, w jakim kierunku podążać. Pracownicy, którzy z nim współpracują tworzą stabilny zespół, a jeśli wysoka wydajność wiąże się z premią pozwala im to również osiągać satysfakcję zawodową. Wynagrodzenie, wraz z atrakcyjnymi benefitami jest bowiem najważniejszym czynnikiem, świadczącym o atrakcyjności pracodawcy. W ten sposób wpływasz na zmniejszenie rotacji w firmie. Doświadczenie pokazuje również, że poza zadowoleniem z wynagrodzenia, autorytet i kompetencje lidera są czynnikami budującymi lojalność wobec pracodawcy.

production team management
production team management

rozwijaj zespół

Na zespół należy spojrzeć z dwóch stron: całościowo, mając przed oczami wszystkie kompetencje, jakich potrzebujemy oraz indywidualnie, będąc świadomym tego, jakimi kompetencjami dysponujemy. Wykorzystaj do tego matrycę kompetencji. Dzięki niej stworzysz zespół o kompetencjach, których potrzebujesz, a poszczególnym pracownikom zapewnisz rozwój. 

Zyskując multizadaniowość zabezpieczasz realizację różnych procesów i zmniejszasz ryzyko braku realizacji celów z powodu rotacji lub nieobecności pracownika. Z drugiej natomiast strony wyłaniasz nowych liderów i szkoleniowców. W efekcie przyczyniasz się również do spełniania ambicji pracowników – wykorzystując ich predyspozycje i talenty, pomagasz im osiągnąć spełnienie zawodowe.

proaktywnie reaguj na wyzwania

Zawsze trzymaj rękę na pulsie. W tym celu organizuj z liderami przeglądy produkcyjne. Pamiętaj, że każde spotkanie musi mieć agendę i powinno mieścić się w zaplanowanym czasie - przedłużanie spotkań nie przekłada się na efektywność.

Nie bój się pytać właściciela procesu (menedżera), w jakich aspektach proces jest dobrze realizowany, a w jakich wymaga optymalizacji. Tylko wówczas zyskasz rzeczywisty obraz sytuacji.

Wymierne rezultaty przynosi praca w trybie PDCA:

  • P → plan – planuj zmiany;
  • D → do – wdrażaj zaplanowane działania;
  • C → check – mierz, czy wyniki działań przekładają się na osiąganie zamierzonych celów;
  • A → act – reaguj na odchylenia, a w razie potrzeby wróć do punktu P, aby zmodyfikować założenia.

Wykorzystuj narzędzie problem-solvingu w czasie i miejscu powstania problemu (na linii produkcyjnej). Jeżeli w trakcie produkcji pojawiają się wadliwe sztuki, niezwłocznie przystąp do znalezienia źródła problemu i wdróż odpowiednie działania naprawcze.

Jeżeli nie usuniemy przyczyny problemu, lecz będziemy kontynuować produkcję, wytwarzane produkty i tak będą wadliwe. Prędzej czy później skorygowanie procesu będzie  konieczne. Gdy natomiast zareagujesz tu i teraz, ograniczysz koszty wynikające ze złej jakości. Proces i tak trzeba będzie skorygować, im wcześniej to nastąpi, tym mniejsze straty poniesie firma.

Na osiąganie założonych celów składa się kilka czynników. Kiedy świadomie korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi zarządzania jesteśmy w stanie tak pokierować zespołem, aby osiągnąć założone rezultaty.

Pobierz nasz przewodnik, z którego dowiesz się, jak angażować pracowników tymczasowych.

pobieram
o autorze
Joanna Wandzel
Joanna Wandzel

Joanna Wandzel

outsourcing process manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się