Nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach otoczenie biznesowe może być nieprzewidywalne. Dlatego też wiele przedsiębiorstw opracowało już strategie zarządzania ryzykiem, które mają na celu ograniczenie narażenia na znane i nieznane zagrożenia. Jednak w kontekście pełnej wyzwań gospodarki światowej, w tym inflacji i zagrożeń wynikających z recesji, budowanie odpornej strategii biznesowej nigdy nie miało większego znaczenia.

Odporne strategie biznesowe mierzą się z nieoczekiwanymi zagrożeniami w środowisku ciągłych zmian i określają zdolność firmy do radzenia sobie ze stresem, przywracania funkcjonalności i rozwoju w zmienionych okolicznościach. W czasach niepewności zarówno duże, jak i małe firmy muszą zachować elastyczność i proaktywność w planowaniu, aby zapewnić długoterminową ciągłość i poprawę.

Poważne kryzysy globalne, takie jak pandemia COVID-19, mogą stać się źródłem niespotykanych wcześniej wyzwań dla działalności biznesowej: od zarządzania zakłóceniami w łańcuchach dostaw i niedoborem pracowników oraz umiejętności do wzrastających kosztów biznesowych i zawirowań finansowych – a to tylko niektóre z nich.

Jest też dobra wiadomość: te firmy również zdobyły bezcenne doświadczenie. Mogą wykorzystać te kluczowe wnioski do adaptacji swoich modeli biznesowych i operacyjnych do nowej rzeczywistości, jakakolwiek by ona nie była. W tym artykule przyjrzymy się działaniom, które są niezbędne do przygotowania pracowników i utrzymania działania funkcji biznesowych.

ThreePeopleOneForeFront_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak wprowadzić elastyczność do strategii biznesowej?

pobierz

planowanie proaktywne, a reaktywne.

Planowanie biznesowe nigdy nie było proste. Ponieważ poczucie niepewności jest dodatkowo wzmacniane zagrożeniem recesją, tworzenie planów biznesowych stało się jeszcze bardziej złożone. W typowych okolicznościach planowanie zwykle obejmuje spójność, dokładność, stosunkowo stabilne cykle planowania, cele i taktykę — a nie niejasne warunki gospodarcze, niedobór pracowników i wzrost deglobalizacji.

Jednak przyjmując proaktywne podejście do planowania, firmy mogą pokonać całą niepewność i określić najlepsze działania i posunięcia dla biznesu. Aby naprawdę przygotować się na nieznane, najlepiej jest opracować plan z różnymi scenariuszami rozwoju sytuacji w branży: scenariusz optymistyczny, scenariusz pesymistyczny, scenariusz bieżącej trajektorii i najbardziej prawdopodobny scenariusz. W ten sposób Twój zespół może zbadać szeroki zakres wyników za pomocą zdefiniowanej mapy, co pozwoli firmie iść do przodu zamiast się cofać.

995.jpg
995.jpg

wzmacnianie głównych źródeł przychodów.

Najlepszym sposobem na zrozumienie pozycji firmy na rynku jest przyjrzenie się głównym źródłom przychodów, propozycji wartości i fundamentalnym różnicom, które sprawiają, że firma jest wyjątkowa. Planując przyszłość, niezależnie od nadchodzących wyzwań, pomyśl o wszystkich posunięciach typu „teraz albo nigdy”, które zapewnią firmie sukces.

Obejmuje to cyfryzację kanałów sprzedaży, tworzenie elastycznych warunków płatności i nowych modeli płatności, ponowne szkolenie personelu sprzedaży w celu wyjaśnienia wzrostu kosztów, realokację wydatków do obszarów o udowodnionym wzroście, dostosowywanie cen i promocji w oparciu o nowe zachowania klientów i dane o wydatkach oraz opracowywanie ukierunkowanych kampanii w celu zdobycia nowych klientów lub wzmocnienia relacji z obecnymi klientami. Po zidentyfikowaniu tych obszarów należy nadać im priorytet, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na podstawowe przychody firmy.

Jeśli chcesz zdywersyfikować źródła przychodów, zacznij od przyjrzenia się istniejącym liniom produktów, usługom lub ofertom, aby zobaczyć, jak możesz je zaktualizować w sposób korzystny dla firmy i klientów.

budowanie strategii biznesowej.

przejrzyste przywództwo zapewnia stabilność w niepewnych okresach.

W aktualnym klimacie globalnym nie jest zaskoczeniem, że wiele osób odczuwa niepewność albo wyczerpanie emocjonalne. Doprowadziło to wielu pracowników do priorytetowego traktowania stabilności zatrudnienia i stabilności finansowej.

Raport Randstad Workmonitor 2023 wskazuje, że 92% pracowników stawia stabilność zatrudnienia na wysokim miejscu, a 63% wskazuje, że nie przyjęliby pracy, która nie daje takiej pewności. Ponadto prawie jedna czwarta pracowników planuje zwiększyć liczbę godzin pracy albo podjąć drugą pracę, aby sprostać wydatkom na życie. Wielu z nich również ma nadzieję, że ich pracodawca zastosuje jakieś środki wspomagające, w tym podwyżki wynagrodzenia poza normalne parametry, dodatki na koszty utrzymania albo dopłaty.

Zarząd firmy może również zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez sprzyjanie tworzeniu środowiska przejrzystej i otwartej komunikacji. Omawiając swoje długoterminowe cele i zaangażowanie wobec pracowników, klientów i interesariuszy. Zaufanie jest kluczowe w momentach kryzysu gospodarczego, dlatego liderzy muszą szczerze i otwarcie mówić o aktualnej pozycji spółki i strategiach zarządzania ryzykiem, wyjaśniając plan nawigowania w chaosie i pięcia się na szczyt. Stosując środki zmierzające do uzyskania oszczędności, a mające wpływ na kondycję finansową pracowników – np. zwolnienia, zmniejszenie wymiaru godzin czy obniżkę wynagrodzenia – dobrze jest okazać empatię.

Przekazując ważne informacje najlepiej formułować przejrzyste, proste i przystępne komunikaty. W trakcie kryzysu nie należy lekceważyć siły, jaką ma powtarzanie i przypominanie, ponieważ większość pracowników woli codziennie otrzymywać aktualne informacje. Słowa muszą być poparte działaniami – pozwala to budować większe zaufanie w zespole, a w czasie kryzysu komunikaty ze strony firmy są uważnie śledzone.

Nie należy zapominać o podkreślaniu sukcesów. Warto przekazywać pracownikom pozytywne historie na temat nowych sposobów pracy, nowych linii produktowych i osiągania celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zawsze należy stwarzać im możliwości zaangażowania się, jeżeli chcą pomóc. Pracownicy mogą szukać sposobu, aby zrobić coś dla innych, co pomaga im budować poczucie wspólnoty i zwiększać odporność.

elastycznie, ale stabilnie.

Kolejnym po stabilności szczególnie ważnym dla pracowników elementem jest elastyczność pracy – zarówno pod względem godzin, jak i lokalizacji. Dla wielu z nich jest to aspekt decydujący przy wyborze pracodawcy. Ankieta Randstad Workmonitor2023 wykazała, że 45% pracowników nie przyjęłoby stanowiska bez elastycznych godzin pracy, a 40% nie pracowałoby dla firmy, która nie oferuje pewnego rodzaju programu pracy hybrydowej albo zdalnej. Chociaż znaczenie elastyczności pracy było różne w zależności od regionu na świecie, był to ważny element dla większości pracowników.

Na szczęście wielu pracodawców odpowiedziało na tę potrzebę, wprowadzając zasady zapewniające więcej elastyczności w zakresie lokalizacji i godzin pracy. Według najnowszych prognoz Gartnera szacuje się, że do końca 2023 r. prawie 40% pracowników umysłowych na świecie będzie korzystało z modelu pracy hybrydowej. Dzięki nieszablonowemu myśleniu firmy te wdrożyły bardziej stały model pracy zdalnej do swoich strategii personalnych – pozwala to obniżyć koszty związane z wynajmem nieruchomości i zwiększyć elastyczność pracowników.

Zarówno pracownicy jak i kierownicy przyjęli nowe technologie i sposoby pracy, które umożliwiły im skuteczne wykonywanie obowiązków zawodowych z domu. Dostosowano style zarządzania, a pracownicy mogą wykonywać kolejne zadania bez bezpośrednich interakcji. Jednakże, jak w przypadku każdego nowego podejścia, konieczne są ciągłe poprawki. Oto kilka istotnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, aby wyciągnąć jak najwięcej z modelu pracy hybrydowej albo zdalnej.

narzędzia w skutecznym modelu pracy zdalnej.

przedyskutuj, które role lepiej nadają się do pracy zdalnej.

Z pomocą kierowników działów i działów HR poświęć czas, aby naprawdę zrozumieć rolę i obowiązki każdego pracownika i określić, które stanowiska swobodnie i efektywnie można realizować pracując zdalnie, a które nie. Myśląc kreatywnie, możesz znaleźć sposoby na obejście trudności, które początkowo wydawały się nie do pokonania.

sprecyzuj oczekiwania.
 

Wyznaczaj wymierne cele dla pracowników zdalnych, ponieważ komunikacja może być trudniejsza. Podczas omawiania obowiązków i odpowiedzialności pracowników ważne jest, aby być transparentnym.

kontaktuj się często i bądź proaktywny.

Aby pracownicy nie czuli się odizolowani, menedżerowie kierujący zespołami zdalnymi muszą być dostępni i kontaktować się z pracownikami, aby pomóc im przezwyciężyć wyzwania związane z pracą zdalną. Upewnij się, że pracownicy zdalni są uwzględniani we wszystkich niezbędnych spotkaniach i nie są pomijani.

użyj odpowiedniej technologii dla swojej firmy.

Pamiętaj, aby zainwestować w odpowiednią technologię, sprzęt i usługi, aby umożliwić bezproblemową realizację. Narzędzia komunikacji grupowej umożliwiają pracownikom zdalnym łączenie się ze współpracownikami i śledzenie projektów. Zbierz opinie na temat platform preferowanych przez Twoich pracowników. Na przykład Teams, Slack, Google Meet i Zoom pomagają utrzymać komunikację, podczas gdy Trello, Podio, Workzone i Microsoft Planner są bardziej poświęcone zarządzaniu zadaniami.

zachęcaj do dzielenia się wiedzą.

Wszystkie te punkty styku, które występują w zwykłym miejscu pracy, od rozmowy w stołówce po mijanie kolegi na korytarzu, są eliminowane przy pracy zdalnej. Dlatego też, aby ułatwić interakcje, pracodawcy muszą zapewnić możliwości zarówno nieformalnej, jak i formalnej wymiany wiedzy. Ponadto muszą wystrzegać się przeciążenia spotkaniami. Aby stworzyć atmosferę aktywnego uczenia się, rozważ zaplanowanie nieformalnych pogawędek przy kawie, utworzenie nieformalnych czatów, które mają przełamać lody i poświęcenie przestrzeni cyfrowej na wewnętrzną bazę wiedzy.

nie zaniedbuj możliwości dla pracowników zdalnych.

Zbyt często pracownicy zdalni narzekają na brak ważnych możliwości lub awansów. Jedno badanie przeprowadzone wśród kadry kierowniczej w Stanach Zjednoczonych wykazało, że 41% ankietowanych uważało, że pracownicy zdalni są w gorszej sytuacji niż pracownicy na miejscu, jeśli chodzi o awanse. Aby uniknąć tego uprzedzenia, upewnij się, że zasady przydzielania zadań i awansów są spójne dla wszystkich pracowników i jasno przedstawione na piśmie.

prowadź proaktywne zarządzanie ryzykiem.

Zdalni pracownicy mogą mieć dostęp do różnych systemów firmowych i związanych z nimi danych. Zacznij od upewnienia się, że wszyscy pracownicy zdalni rozumieją swoją rolę w ochronie danych i zaoferuj szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Na koniec zapewnij pracownikom zdalnym niezbędne narzędzia do bezpiecznych połączeń internetowych i regularnie twórz kopie zapasowe danych.

ThreePeopleOneForeFront_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak wprowadzić elastyczność do strategii biznesowej?

pobierz

digitalizacja postępuje z zawrotną prędkością.

W ciągu ostatnich kilku lat transformacja cyfrowa była kluczowym tematem dla firm. Innowacyjne technologie mogą znacznie obniżyć koszty i poprawić wydajność, operacje, bezpieczeństwo i wyniki finansowe firmy.

Nasz raport na temat coachingu dotyczącego życia zawodowego 2022 wykazuje, że pracownicy cieszą się, kiedy mają możliwości nauki i rozwoju, w tym cyfrowe i technologiczne. Dzięki zapewnianiu wsparcia w postaci coachingu i oferowaniu sesji szkoleniowych możesz zwiększyć odporność pracowników w trakcie okresów wprowadzania zmian niezbędnych, aby sprostać wymaganiom ery cyfryzacji.

Współcześnie transformacja cyfrowa może oznaczać wiele różnych kwestii – wykorzystywanie łączności wideo i poczty elektronicznej na większą skalę, integrowanie sztucznej inteligencji i technologii blockchain w celu zarządzania wyzwaniami związanymi z danymi i łańcuchem dostaw, wykorzystywanie Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) w celu gromadzenia informacji i podnoszenia wydajności przedsiębiorstwa albo przeniesienie pracy na urządzenia brzegowe oraz przetwarzanie danych w chmurze w celu zapewnienia lepszej skalowalności i elastyczności. Jeśli chodzi o rynek pracy w przyszłości, istnieje wiele technologii, które spółki mogą chcieć wprowadzić, aby zachować przewagę nad konkurencją. Jedno jest jednak pewne: w miarę realizacji planu cyfryzacji przez firmy coraz większy nacisk powinno się kłaść na prywatność i bezpieczeństwo.

rosnące obawy związane z cyberbezpieczeństwem.

Badania wykazały, że ponad sześć na dziesięć firm (63%) mogło narazić swoje dane na niebezpieczeństwo w wyniku cyberataków, a według IBM średni całkowity koszt naruszenia danych w firmie wynosi 3,86 mln USD.

W czasach takich jak dzisiaj, kiedy firmy zatrudniają wielu pracowników zdalnych, typowa scentralizowana opcja zabezpieczeń obejmująca sieć Wi-Fi w biurze i komputery stacjonarne może nie wystarczyć. Na szczęście istnieje wiele opcji oprogramowania dla firm do wyboru, które pomagają zrozumieć i rozwiązać zagrożenia cyberbezpieczeństwa przed wystąpieniem problemu i w jego trakcie. W przypadku małych i średnich firm najlepszym rozwiązaniem może być outsourcing niektórych lub wszystkich aspektów cyberbezpieczeństwa dostawcy usług zarządzanych. Dzięki całodobowym centrom operacyjnym mogą one działać jako rozszerzenie Twojego zespołu, pomagając zapobiegać zagrożeniom, wykrywać je lub reagować na nie oraz łagodzić zagrożenia, zanim staną się poważnym problemem. Dostawcy usług zarządzanych mogą zająć się wieloma procesami bezpieczeństwa, w tym konfiguracją, zarządzaniem, zgodnością, administracją i raportowaniem.

Niezależnie od tego, czy lepiej zarządzać cyberbezpieczeństwem wewnętrznie, czy zlecić to na zewnątrz, wybierz usługę, która zabezpiecza Wi-Fi, e-maile, wiadomości, transfery danych, komunikację wideo, platformy klienckie i wszystko, co robi Twoja firma. Rzeczywistość jest taka, że inwestowanie w cyberbezpieczeństwo jest niezbędne, aby odnieść sukces w dzisiejszym świecie biznesu — zarówno dla pracowników, jak i klientów, zwłaszcza tych świadomych prywatności, ponieważ może to oznaczać różnicę między zyskiem a deficytem.

976.jpg
976.jpg

przedefiniuj swoją markę w trudnych czasach.

Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami, pracownikami, interesariuszami i potencjalnymi kandydatami do pracy jest kluczowe dla każdej marki. Obecnie każdy krok, jaki wykonuje firma, jest dokładnie obserwowany i może wywrzeć długotrwały wpływ na jej reputację na wiele kolejnych lat.

Jednocześnie w świecie biznesu pojawiają się wyższe oczekiwania, gdyż ludzie tracą zaufanie do swoich krajów, liderów i przyszłości gospodarczej. Według Barometru zaufania Edelmana 2023 prywatne przedsiębiorstwa są obecnie zdaniem wielu osób liderami etyki i świadomości społecznej.

Rola ta wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością, ponieważ dostosowanie się do wartości biznesowych albo odchodzenie od nich może znacząco wpłynąć na bazę klientów i kaliber przyciąganych utalentowanych kadr. W konsekwencji kluczowe jest dokładne ocenianie wszelkich reperkusji społecznych dotyczących podejmowanych decyzji przed ich wdrożeniem.

wzięcie pod uwagę, w jaki sposób działania odzwierciedlają wizerunek marki.

Od reklam i komunikatów prasowych do wspierania celów i osób publicznych – wszystko, co robicie jako firma, odzwierciedla kolejny aspekt marki. Liderzy muszą dbać, by wszystkie działy rozumiały misję firmy i ją realizowały, w tym jej stanowisko w kwestii różnorodności, zrównoważonego rozwoju i innych tematów.

pracownicy określają wizerunek firmy.

W czasach spowolnienia gospodarczego warto pamiętać, że doprowadzenie firmy do sukcesu wymagało pracy całego zespołu. To prawda, że wynagrodzenia stanowią często jeden z największych wydatków przedsiębiorstwa, jednak liderzy powinni robić wszystko, co w ich mocy, aby pomóc pracownikom radzić sobie z wyższymi kosztami utrzymania i aktualnymi trudnościami ekonomicznymi. Jeśli konieczne będzie podjęcie trudnych decyzji, należy to zrobić z troską i okazując dużo empatii. Należy pamiętać, że zaangażowani pracownicy mogą najlepiej promować spółkę, natomiast ci źle traktowani albo niezadowoleni mogą potencjalnie znacznie zaszkodzić marce w erze cyfrowej za pośrednictwem mediów społecznościowych i witryn internetowych z recenzjami przedsiębiorstw.

przyciąganie i zatrzymywanie talentów w cyfrowym świecie.

Przy napiętym rynku pracy i ciągłym niedoborze umiejętności cyfrowych i technicznych firmy muszą przyjąć i wzmocnić elastyczność zarówno godzin, jak i miejsca pracy. Co więcej, muszą przemyśleć na nowo typowe struktury stosowane podczas rekrutacji i onboardingu, aby nadążyć za pragnieniami i stylem życia pracowników. Oto sugestie, jak zachować serce i skuteczność w onboardingu online.

zbuduj plan zdalnego wdrożenia.

Wspólnie z działami HR należy opracować cyfrowy pakiet powitalny i wprowadzający (powinien on zawierać wszystkie ważne dokumenty wymagane do podpisania, formularze świadczeń, podręcznik pracownika, politykę prywatności danych, informacje o pomocy technicznej, poradniki dotyczące uzyskiwania dostępu do narzędzi firmowych, oprogramowania, poczty e-mail , platformy wideo i czatu). Szukasz więcej informacji na temat zdalnego wdrażania? Pobierz nasz przewodnik.

korzystaj z wideokonferencji.

Organizuj spotkania online, ponieważ nowi pracownicy i ich zespoły wciąż muszą się poznać. Najpierw rozpocznij od spotkania z działem HR, aby wyjaśnić wszelkie pytania dotyczące wirtualnego pakietu onboardingowego, a następnie zorganizuj czat z bezpośrednim przełożonym, aby wyjaśnić wszelkie niezbędne szkolenia i plan wdrożenia. Zakończ to spotkaniem grupowym z udziałem zespołu, z którym będą pracować.

rozwijaj narzędzia szkoleniowe.

Opracuj narzędzia szkoleniowe wideo, aby pomóc nowo zatrudnionemu zagłębić się w treści, ale pamiętaj o zachowaniu właściwej równowagi między szkoleniem wideo a szkoleniem interaktywnym, aby uniknąć poczucia izolacji. Rozważ także utworzenie wirtualnego szkolenia grupowego lub systemu partnerskiego, ponieważ buduje to koleżeństwo nawet na odległość.

utrzymuj otwarte linie komunikacyjne.

Upewnij się, że komunikacja jest zawsze mile widziana, ponieważ pracownicy zdalni nie mają możliwości wpadania do biur. Znajdź sposoby na łatwą komunikację dla menedżerów i współpracowników, udostępniając listę kluczowych kontaktów i przyjrzyj się wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, takich jak Zoom, WebEx, GoToMeeting i Slack, a także narzędzi do współpracy, takich jak Microsoft Teams lub Google Docs.

utrzymuj zaangażowanie pracowników.

Umieść zaangażowanie pracowników na szczycie listy, aby pomóc pracownikom poczuć się włączonymi w wartości i cele firmy. Regularne biuletyny e-mailowe, kanały sieci społecznościowych, filmy, a nawet krótkie podcasty pomogą pracownikom zdalnym poczuć się zaangażowanymi w szerszy obraz.

poproś o opinie!

Istnieje krzywa uczenia się dla wszystkich firm. Poproś o szczere opinie, aby ulepszyć proces dla przyszłych pracowników!

w jaki sposób wyspecjalizowana firma zajmująca się zatrudnianiem, jaką jest Randstad, może wspierać Twój proces planowania.

Prosperowanie w tych trudnych czasach wymaga od Twojej firmy elastyczności i gotowości do reagowania w każdej chwili. Bardziej niż kiedykolwiek gotowość i gotowość pracowników są kluczem do pokonania konkurencji, ale budowania odporności na nowe wyzwania. Gdy zaczniesz planować przyszłość, pokonując przeszkody ekonomiczne, zespół Randstad może pomóc w zapewnieniu dogłębnych konsultacji i wsparcia dla wszystkich funkcji HR.
Eksperci Randstad mogą udzielić wskazówek opartych na wiedzy branżowej, najlepszych praktykach, wiadomościach z rynku i spostrzeżeniach dotyczących miejsca pracy, a wszystko to z myślą o potrzebach klienta. Jeśli chcesz opracować przyspieszony biznesplan, możemy pomóc w wielu obszarach, w tym:
● planowanie strategiczne
● zatrudnianie i zarządzanie talentami
● wspieranie zespołu HR
● zarządzanie złożonymi sytuacjami kadrowymi
● zarządzanie kryzysowe
● planowanie sukcesji

planowanie przyszłości.

Oto kilka kluczowych kroków, które mogą Ci pomóc w planowaniu przyszłości:
● Bądź proaktywny i zaplanuj różne scenariusze, które mogą się ziścić, aby zapewnić firmie możliwość szybkiego dostosowania się i reagowania
● Zastanów się nad wzmocnieniem głównych źródeł przychodów i bądź otwarty na aktualizację istniejących produktów lub usług, które będą generować dodatkowe przychody
● Opracuj zasady pracy, aby umożliwić większą elastyczność pracy pod względem godzin i lokalizacji
● Transparentność sprawia, że ludzie czują się pewniej, co pomaga uniknąć niepotrzebnego stresu.
● Mierz wysoko podczas projektowania strategii cyfrowej transformacji i skup się na znalezieniu odpowiednich talentów
● Pomyśl o swoich klientach, ich wartościach i o tym, jak możesz ułatwić im życie, tworząc bezproblemową i elastyczną interakcję z Twoją marką
● Chroń swoich pracowników i klientów, poważnie traktując cyberbezpieczeństwo

Chociaż przyszłość może być szalenie nieprzewidywalna, jest ona również pełna możliwości dla firm. Bądź elastyczny, a jeśli potrzebujesz porady ekspertów HR, nasz zespół w Randstad jest gotowy do pomocy. Skontaktuj się z nami już dziś.

ThreePeopleOneForeFront_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.png

jak wprowadzić elastyczność do strategii biznesowej?

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się