zaangażowanie pracowników - informacje dla pracodawcy.

Zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu każdej firmy. Stworzenie angażującego środowiska pracy sprzyja rozwijaniu poczucia celu i spełnienia wśród pracowników, co prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zatrzymania pracowników. Na tej stronie dzielimy się sposobami na to, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Wiele osób uważa zaangażowanie pracowników za najmocniejszy prognostyk wyników personelu. Wysokie poziomy zaangażowania mogą poprawić wyniki – na przykład zwiększyć produktywność czy poziom satysfakcji klienta. Z drugiej strony, brak zaangażowania personelu może mieć negatywne i kosztowne skutki, takie jak większa rotacja pracowników i zwiększony poziom absencji.

Mając na względzie wysoce konkurencyjny rynek pracy, rosnące koszty i zmienne oczekiwania konsumentów, utrzymanie produktywnego personelu staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Czynniki te powodują, że skupienie się na zaangażowaniu personelu staje się najwyższym priorytetem. W dalszej części dowiesz się więcej o tym, czym jest zaangażowanie pracowników, dlaczego jest ono kluczowe dla twojej organizacji oraz jak zwiększyć w niej poziom zaangażowania personelu.

pobierz stronę w PDF
1

czym jest zaangażowanie pracownika?

Zaangażowanie pracowników to termin często rozumiany błędnie. Nie jest to to samo co zadowolenie pracowników czy ich satysfakcja z pracy. Pracownik może być zadowolony ze swojej pracy, a nawet czerpać z niej satysfakcję, ale wciąż nie być zaangażowany. Choć zaangażowanie pracowników wpływa na wyższe poziomy satysfakcji z wykonywanej pracy i zadowolenia z niej, to jest to inny parametr.

Zaangażowanie pracowników można zdefiniować jako poziom entuzjazmu pracowników i oddania pracy, pracodawcy i miejscu pracy. Pracownikom, którzy są wysoce zaangażowani, zależy na pracodawcy oraz na podstawowych wartościach. Nierzadko zdarza się, że tacy pracownicy stają się rzecznikami marki dla organizacji, polecając ją potencjalnym klientom czy kandydatom.

Z drugiej strony, niezaangażowani pracownicy czują się odseparowani od swojego pracodawcy – od firmy oraz jej celów i wartości. Tacy niezaangażowani pracownicy są obojętni wobec pracodawcy, a często mają wręcz o nim negatywną opinię. Często brakuje im motywacji, aby rozwijać się wraz z firmą, co może prowadzić do zwiększenia rotacji pracowników i obniżenia produktywności.

zaangażowanie pracowników a doświadczenia pracowników

Zaangażowanie pracowników nie powinno być mylone z doświadczeniami pracowników. Zaangażowanie pracowników mierzy poziom oddania pracowników wobec pracodawcy, doświadczenia pracowników natomiast odnoszą się do całej drogi pracownika od etapu przed zatrudnieniem aż do odejścia.

2

dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne dla twojej firmy?

Personel to jedna z najdroższych i zarazem najważniejszych inwestycji w twojej firmie. Pracownicy są często pierwszym punktem styku z klientami albo bezpośrednio wpływają na jakość towarów i świadczonych usług. Tylko zatrudnienie pracowników, którzy będą zainteresowani sukcesem firmy, ma sens.

Zaangażowanie pracowników może skutkować pozytywnymi działaniami pracowników, co z kolei prowadzi do lepszych wyników biznesowych. Kiedy pracownicy są zaangażowani, taka sytuacja jest korzystna dla obu stron. Kiedy zaangażowanie jest niskie, albo nie ma go wcale, to można spodziewać się skutków odwrotnych. Może to spowodować spadek morale w miejscu pracy, obniżenie produktywności czy zwiększenie kosztów.

Według niedawno przeprowadzonego badania, firmy o wysokim poziomie zaangażowania pracowników osiągają lepsze wyniki w postaci:

 • wzrostu wydajności o 18%
 • zmniejszenia nieobecności w pracy o 81%
 • zmniejszenia rotacji pracowników o nawet 41%
 • zmniejszenia liczby wypadków związanych z bezpieczeństwem o 61%
 • zwiększenia lojalności konsumentów o 10%

Nie są to jedyne pozytywy płynące z budowania kultury zaangażowania. Istnieje jeszcze szereg innych korzyści, z których część podsumowano poniżej.

budowanie długofalowego zatrzymania pracowników

Badania pokazują, że 40% pracowników na całym świcie aktywnie szuka pracy. To smutne, jako że każda liczba odchodzących pracowników może generować dodatkowe koszty. Jedną z najlepszych metod przeciwdziałania stracie pracowników jest zwiększanie poziomu zaangażowania w miejscu pracy. Zaangażowani pracownicy – ci oddani celom i misji firmy –  są bardziej skłonni pozostać w firmie dłużej.

wzmocnienie marki pracodawcy

Pracownicy, zarówno byli jak i obecni, mają dziś więcej możliwości do dzielenia się opiniami o pracodawcy niż kiedykolwiek wcześniej. Strony internetowe z opiniami o pracodawcach dają pracownikom przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami z miejsca pracy. Wielu kandydatów posiłkuje się takimi serwisami przy podejmowaniu decyzji dotyczącej aplikowania. Oraz, jak wynika z ostatniego badania, ponad 50% z tych kandydatów nie aplikowałaby do firm ocenianych negatywnie w internecie.

Nawet jedna negatywna recenzja może obniżyć liczbę dostępnych kandydatów. Wysoki poziom zaangażowania pracowników w miejscu pracy może pomóc twojej organizacji zmniejszyć ryzyko negatywnych opinii i wzmocnić swoją markę pracodawcy. Zaangażowani pracownicy są również oddani sukcesowi firmy i są bardziej skłonni zostawić pozytywne opinie i recenzje, nawet po odejściu z firmy.

Group having a conversation
Group having a conversation

tworzenie odpornego personelu

Jeśli zakłócenia w miejscu pracy w ciągu ostatnich kilku lat czegoś nauczyły pracodawców, to potrzeby budowy odpornego personelu. Zaangażowani pracownicy czują się oddani pracodawcy oraz sukcesowi firmy. Są również lojalni wobec pracodawców i często są skłonni dołożyć więcej starań w celu zapewnienia jakości. Cechy te mają kluczowe znaczenie przy budowaniu personelu, który będzie sobie radzić zarówno w dobrych jak i złych czasach.

utrzymywanie przewagi konkurencyjnej

Jeśli przyjrzymy się połączonym korzyściom płynącym z zaangażowania pracowników, łatwo dostrzeżemy jak zaangażowanie w miejscu pracy może zapewnić osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Z badań wynika, że organizacje, które priorytetowo traktują zaangażowanie w miejscu pracy są o 23% bardziej rentowne niż firmy, które tego nie robią.

3

jak zmierzyć zaangażowanie pracowników?

Biorąc pod uwagę wartość, którą zaangażowanie personelu może przynieść twojej firmie, ważne jest śledzenie i mierzenie zaangażowania w miejscu pracy oraz sprzyjanie budowaniu go. Zrozumienie poziomów zaangażowania pracowników w twojej organizacji pozwala porównać wyniki ze standardami branży i ocenić skuteczność wszelkich strategii zaangażowania w przyszłości.

Zaangażowanych pracowników można podzielić na cztery podstawowe kategorie:

 • Wysoki poziom zaangażowania: Pracownicy ci są w pełni zaangażowani w miejscu pracy. Często stają się lojalnymi rzecznikami organizacji.
 • Umiarkowany poziom zaangażowania: Pracownicy ci są na ogół zaangażowani w miejscu pracy, jednak z jakiegoś powodu brak im pełni zaangażowania. Choć ci pracownicy zwykle osiągają dobre wyniki w pracy, to również łatwo przekonać ich do zmiany pracy w celu rozwijania kariery.
 • Niski poziom zaangażowania: Pracownicy o niskim poziomie zaangażowania są niezwykle skłonni do odejścia z obecnej pracy i poszukiwania innych okazji zatrudnienia. Pracownikom takim brakuje motywacji w miejscu pracy i często osiągają oni słabe wyniki na swoich stanowiskach.
 • Brak zaangażowania: Pracownicy, których cechuje brak zaangażowania, mogą wprowadzać chaos w miejscu pracy. Mają oni często negatywną percepcję swojego pracodawcy, osiągają słabe wyniki i mogą mieć negatywny wpływ na swoich współpracowników.

Zrozumienie tego, do jakich kategorii należą pracownicy, jest kluczowe do mierzenia zaangażowania pracowników w twojej organizacji. Istnieje kilka strategii, z których twoja organizacja może skorzystać do zmierzenia poziomu zaangażowania w miejscu pracy.

prowadzenie ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników

Pracodawcy mogą skorzystać z przeprowadzanej w miejscu pracy ankiety do gromadzenia informacji zwrotnych od pracowników na wszelkie tematy – od pożądanych bonusów, po pomysły na imprezę świąteczną. Ankiety takie są łatwo dostępną metodą na gromadzenie informacji na szereg tematów. Jednakże ważne jest, aby nie przytłaczać pracowników zbyt dużą ich liczbą. Zbyt wiele ankiet może być męczące dla pracowników i negatywnie odbić się na rzetelności wyników.

Brak reakcji na informacje zwrotne uzyskane z ankiety też może być istotny. Na przykład, jeśli twoi pracownicy wyrazili obawy związane z brakiem możliwości rozwoju kariery wewnątrz firmy, a firma nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie, może to wręcz skutkować spadkiem zaangażowania. Jeżeli przeprowadzasz ankietę dotyczącą zaangażowania pracowników, upewnij się, że masz plan działań w odniesieniu do otrzymanych informacji zwrotnych.

Group of colleagues sitting down in a meeting room at the office, smiling.
Group of colleagues sitting down in a meeting room at the office, smiling.

prowadzenie rozmów twarzą w twarz

Rozmowy na zakończenie współpracy mogą pomóc ci zrozumieć czy pracownicy odchodzą ze względu na brak zaangażowania w miejscu pracy. Jednakże nie jest dobrym pomysłem czekanie aż pracownik odejdzie, żeby zdać sobie sprawę z istnienia problemu. Zamiast tego warto poprosić kierowników o przeprowadzenie okresowych takich rozmów, jako narzędzia pomiaru zaangażowania pracowników. Pracownicy mogą chętniej dzielić się swoimi odczuciami odnośnie do twojej organizacji w mniejszym gronie.

Tak samo jak w przypadku ankiet, przed przeprowadzeniem rozmów potrzebny jest plan działań w reakcji na informacje zwrotne od pracowników. Ponadto nigdy nie należy mierzyć poziomu zaangażowania w miejscu pracy wyłącznie na podstawie takich rozmów. Wyniki ich mogą być wypaczone przez opinie kierowników oraz uświadomione i nieuświadomione uprzedzenia.

oblicz swój eNPS

Employer Net Promoter Score (Wskaźnik rekomendacji pracodawcy netto) (eNPS) jest narzędziem, z którego wielu pracodawców korzysta do pomiaru satysfakcji z wykonywanej pracy. Polega to na uzyskaniu od pracowników oceny jak bardzo skłonni byliby polecić pracodawcę innej osobie szukającej pracy i dlaczego. Wskaźnik ten pomaga twojej organizacji ocenić poziom lojalności pracowników, co jest kluczowym składnikiem zaangażowania pracowników.

korzystaj z dodatkowych parametrów zaangażowania pracowników

Choć eNPS jest krytycznym narzędziem pomiaru zaangażowania pracowników, to nie pokazuje on pełnego obrazu zaangażowania w miejscu pracy. Ważne jest również śledzenie innych istotnych parametrów zaangażowania pracowników, do których zaliczają się:

 • wskaźnik zatrzymania pracowników
 • wskaźnik absencji
 • wskaźnik satysfakcji pracowników
 • wskaźnik satysfakcji klientów
 • wyniki rozwoju zawodowego
 • wskaźnik produktywności personelu
 • wyniki dobrostanu pracowników
4

kluczowe czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników

Zanim stworzysz strategię wzmacniania zaangażowania personelu, musisz zrozumieć jakie są kluczowe czynniki wpływające na nie. Poniżej przyjrzymy się najważniejszym z nich.

poczucie przynależności

Według naszego badania 2023 Workmonitor 54% pracowników twierdzi, że rzuciłoby pracę, gdyby brakowało im poczucia przynależności. Wyniki te jasno pokazują, że twoi pracownicy chcą mieć swój wkład w rzeczywistość. Chcą wiedzieć, że przynoszą firmie wartość. To dobra wiadomość dla pracodawców, ponieważ pokazuje, że pracownicy chcą być lojalni względem nich. 

zaufanie wobec pracodawcy

Niedawne badanie MIT pokazuje, że pracownicy, którzy ufają pracodawcy są bardziej zmotywowani do pracy, mają niższy poziom absencji oraz są bardziej skłonni pozostać w firmie. Niestety jedynie 25% pracowników twierdzi, że w pełni ufa swoim pracodawcom.

silne kierownictwo

Wysoki poziom zaangażowania pracowników wymaga silnego kierownictwa. Dzisiejsi pracownicy chcą kierowników, którzy jasno komunikują cele firmy oraz oczekiwania wobec pracowników. Bez takiej jasnej i silnej komunikacji, wzmacnianie zaangażowania pracowników w miejscu pracy jest niemal niemożliwe.

pozytywne doświadczenia pracowników

Jak wyjaśniliśmy powyżej, doświadczenia pracowników dotyczą całej drogi pracownika od aplikowania o pracę aż do odejścia z firmy. Twoi pracownicy będą pamiętać, jak czuli się na każdym etapie tej drogi. Dlatego tworzenie pozytywnych doświadczeń na każdym etapie drogi pracownika może pomóc w budowie zaangażowania w miejscu pracy. McKinsey & Company ustaliła, że ponad połowa zaangażowania pracowników wynika z pozafinansowych wyrazów uznania i doświadczeń pracowników. 

właściwe narzędzia i szkolenia 

Pracownicy wszystkich branż mogą padać ofiarą frustracji, kiedy nie mają środków i szkoleń niezbędnych do pełnej realizacji w miejscu pracy. Na przykład badania pokazują, że 91% pracowników frustruje się technologią w pracy. Albo jest ona przestarzała, albo brakuje im szkoleń, aby korzystać z niej efektywnie. Kluczowe jest, aby twoi pracownicy posiadali narzędzia potrzebne do osiągania dobrych wyników.

częste okazywanie uznania pracownikom

Każdy pracownik chce uznania za dobrze wykonaną pracę. Niestety jedynie jeden na czterech uważa, że otrzymuje wyrazy uznania, na które zasługuje.

5

rola managerów we wzmacnianiu zaangażowania pracowników

Ostatnie badania pokazują, że 50% pracowników, którzy zmienili pracę, twierdzi, że powodem odejścia był kierownik. To niewiarygodnie wysoka liczba, której nie wolno ignorować. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie procedury identyfikacji toksycznych kierowników w miejscu pracy. Tacy kierownicy zniechęcają pracowników i szkodzą twoim wysiłkom na rzecz wzmacniania zaangażowania.

Nie każdy manager, który wywołuje brak zaangażowania jest toksyczny i powinien być zastąpiony. W wielu przypadkach managerowie nie rozumieją wpływu zaangażowania pracowników na wyniki biznesowe, ani tego jak wzmacniać zaangażowanie w miejscu pracy. 

Jeśli chcesz podnieść zaangażowanie pracowników w organizacji, musisz zapewnić managerom odpowiednie szkolenia. Poznanie sposobów na komunikację z pracownikiem oraz metod na podniesienie zaangażowania pracowników może pomóc twoim managerom zmienić negatywne zachowania i stać się lepszymi liderami.

6

strategie podnoszenia zaangażowania pracowników

Mimo tego, że liczne badania podkreślają zalety wysokiego zaangażowania pracowników, najnowsze badania Gallupa pokazują, że jedynie 21% pracowników na całym świecie jest zaangażowanych w miejscu pracy. Co gorsza, 18% pracowników przyznaje, że zupełnie brak im zaangażowania.

Kiedy niemal jednemu na pięciu brak zaangażowania, to ewidentnie wciąż przed nami dużo pracy. Jako pracodawca masz do dyspozycji kilka potencjalnych działań, które mogą podnieść poziom zaangażowania w twojej organizacji.

stworzenie efektywnego planu komunikacji

Komunikacja jest kluczowym składnikiem zaangażowania pracowników. Ważne jest rozwijanie takiej strategii komunikacji, która sprzyja transparentności. I choć nie da się podawać pracownikom wszystkich szczegółów działania firmy, to częste dzielenie się informacjami na temat celów firmy może sprzyjać podnoszeniu zaangażowania. Pamiętaj, że komunikacja musi być dwustronna. Dlatego też musisz również rozwinąć proces gromadzenia informacji zwrotnych od pracowników i reagowania na nie.

zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi

W celu maksymalizacji zwrotu nakładów na kapitał ludzki kluczowe jest zapewnienie pracownikom narzędzi, zasobów i szkoleń, które pomogą im w wykonywaniu obowiązków. Twoi pracownicy chcą dobrze wykonywać swoją pracę, ale bez odpowiednich narzędzi szybko mogą ulec frustracji i paść ofiarą braku zaangażowania. Posiadanie odpowiednich narzędzi może podnieść poziom zarówno satysfakcji jak i zaangażowania. Na przykład niedawne badania pokazują, że 48% pracowników uważa, że posiadanie odpowiedniej technologii oraz szkolenia sprawiają, że są bardziej produktywni, a 35% jest zdania, że technologia daje im większą elastyczność w miejscu pracy.

rozwijanie jasnej strategii rozwoju pracowników

Rozwój kariery jest ważny dla twoich pracowników i powinien być równie ważny dla twojej organizacji. Twoja firma powinna stworzyć jasną strategię rozwoju pracowników, jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście. Upewnij się, że stworzono program rozwoju osobistego, który jest uczciwy, transparentny i dostępny dla pracowników na wszystkich poziomach w firmie. To może podnieść zaangażowanie w miejscu pracy, poziom zatrzymania pracowników oraz ich motywację.

priorytetowe traktowanie wyrazów uznania wobec pracowników

Skoro 40% pracowników na całym świecie aktywnie szuka nowych okazji zatrudnienia, twoja organizacja musi traktować wyrażanie uznania wobec pracowników priorytetowo. Pracownicy niedoceniani w miejscu pracy często wykazują brak zaangażowania. Wyrazy uznania wobec pracowników powinny zaczynać się od góry i oznaczać więcej niż tylko roczne oceny wyników. Żeby wyrazy uznania mogły zwiększać zaangażowanie pracowników i zachęcać ich do pozostania w firmie, muszą być częste, znaczące i muszą obejmować wszystkich pracowników.

oferowanie elastyczności w miejscu pracy

Z naszego badania 2023 Randstad Workmonitor, wynika, że 48% pracowników zrezygnowałby z pracy, gdyby stała im na przeszkodzie, by cieszyć się życiem. Elastyczność w miejscu pracy przestała być miłym bonusem, który można zaoferować, a stała się jedną z oczywistych rzeczy, których wielu pracowników oczekuje. Elastyczność w miejscu pracy może oznaczać oferowanie opcji pracy zdalnej lub hybrydowej albo oferowanie dodatkowego czasu wolnego na załatwienie spraw osobistych. Jeśli w twojej branży elastyczność w miejscu pracy jest ograniczona, rozważ alternatywne opcje takie jak system zmianowy, czy możliwość wyboru w jakie dni pracownicy przyjdą do pracy.

7

w jaki sposób randstad może pomóc ci podnieść poziom zaangażowania pracowników?

Dzięki ponad sześćdziesięciu latom doświadczenia we współpracy z firmami w celu pozyskania i utrzymania najbardziej utalentowanych pracowników, mamy pogłębioną wiedzę dotyczącą zaangażowania pracowników, korzyści z niego płynących i strategii jego wzmacniania. Na przykład, nasze badania Workmonitor oraz Employer Brand Research pokazują ewoluujące potrzeby pracowników na całym świecie i zapewniają wiedzę ekspercką pozwalającą na opracowanie skutecznych strategii rozwijania zaangażowania.

Inną inicjatywą jest program Customer Delight, który daje nam możliwości pozyskania pogłębionej wiedzy na temat wymagań pracodawców i aspiracji, zainteresowań i preferencji osób poszukujących pracy. Dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom dopasowania między pracodawcą a osobą szukającą pracy, co skutkuje wyższym poziomem zatrzymania pracowników i większą satysfakcją z wykonywanej pracy.

skontaktuj się z nami