Profesja elektryka jest bardzo pożądana na rynku pracy. Specjaliści z tej dziedziny nie powinni więc mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Kwestia tego, jak zostać elektrykiem może być jednak dość złożona. Najlepszą drogą do wykonywania zawodu jest ukończenie szkoły kierunkowej (zawodowej lub technikum), a także uzupełnienie wiedzy w ramach uczestnictwa w specjalnych szkoleniach zakończonych egzaminem.

Czym zajmuje się elektryk?

Elektryk to osoba odpowiedzialna za instalację, montaż i prace konserwacyjne związane z sieciami elektrycznymi. Należy do niej również dbałość o przestrzeganie przepisów BHP oraz przeprowadzanie przeglądów technicznych urządzeń w zgodzie z zapisami zawartymi w stosownej dokumentacji.

W zależności od konkretnych uprawnień i doświadczenia, możliwe jest podjęcie zatrudnienia na różnych stanowiskach. Wśród nich znajduje się m.in. elektryk samochodowy, przemysłowy czy budowlany. Wybór kierunku rozwoju uzależniony jest od preferencji konkretnej osoby. Mimo to, podstawowe kwestie dotyczące tego, jak zostać elektrykiem, zawsze prezentują się podobnie.

Jak zostać elektrykiem? Wykształcenie, umiejętności, predyspozycje

Zastanawiając się, jak zostać elektrykiem, należy pamiętać o tym, że kluczową rolę w przypadku tego zawodu stanowią umiejętności praktyczne poparte odpowiednią wiedzą teoretyczną. Dlatego też, aby wykonywać tę profesję, warto skończyć szkołę kierunkową. Zdobycie pożądanych kompetencji umożliwia edukacja w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum o profilu elektrycznym. Innym rozwiązaniem jest wybór szkoły policealnej lub odbycie kursu zawodowego. Osoby, które pragną związać przyszłość z tą branżą, mają również szansę dalszej nauki w ramach studiów wyższych na kierunkach technicznych. Decyzja o kontynuacji edukacji może być bardzo opłacalna. Stopień inżyniera umożliwia bowiem objęcie intratnej posady, a także awans i uzyskanie satysfakcjonujących zarobków. Należy przy tym pamiętać, że w branży elektrycznej konieczne jest również ciągłe podnoszenie kwalifikacji w ramach różnego typu szkoleń.

dowiedz się wszystkiego na temat pracy elektryka - sprawdź tutaj

Do wykonywania zawodu elektryka niezbędne jest posiadanie określonych predyspozycji. W tej dziedzinie przede wszystkim odnajdą się osoby zainteresowane przedmiotami ścisłymi, które na bieżąco chcą poszerzać swoją wiedzę. Na stanowisku elektryka przyda się również umiejętność analitycznego myślenia, podzielność uwagi, zorientowanie na cel oraz duża doza skrupulatności i odpowiedzialności. Nie należy zapominać, że profesja ta wymaga odpowiedniej sprawności fizycznej. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących na wysokościach.

W przypadku pracowników zajmujących się pracą przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem konieczne jest także zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Elektrycy mogą uzyskać stosowne uprawnienia poprzez odbycie specjalnego kursu zakończonego egzaminem. Takie szkolenia organizowane są, np. przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Po wydaniu zaświadczenia jest ono ważne przez 5 lat.

Jak zostać elektrykiem bez szkoły?

Wśród elektryków jest wielu samouków. Widać wyraźnie, że kwestia braku wykształcenia nie musi zamykać drogi do kariery w tej branży. Należy jednak pamiętać, że osoby bez dyplomu szkoły o profilu elektrycznym, bezwzględnie muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia. W tym celu konieczne jest odbycie kursu w jednym z ośrodków szkoleniowych. Wśród nich warto wymienić wspomniany wcześniej SEP, a także SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). W przypadku osób bez wykształcenia wykonywanie zawodu elektryka możliwe jest dopiero po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu.