brand manager – co to za zawód?

 

Marka to jedna z najważniejszych wartości we współczesnym marketingu. Składa się na nią nie tylko nazwa i logo firmy, lecz także szereg innych elementów. To ona „przemawia” do klientów i mocno na nich oddziałuje, przekazując komunikaty emocjonalne, pomagając w identyfikacji produktów i wyróżniając je na tle konkurencji, jak również ułatwiając decyzje zakupowe. Ważnym zadaniem firm jest więc kompleksowe zadbanie o markę – jej zbudowanie i stworzenie odpowiedniego wizerunku. Za działania z tego zakresu odpowiada brand manager. Stoi on przed wieloma złożonymi wyzwaniami. Warto wiedzieć, jak wygląda jego codzienna praca, ponieważ stanowisko brand managera zapewnia ciekawą karierę zawodową.

Brand manager to po polsku opiekun lub manager marki. Taka osoba obejmuje stanowisko kierownicze. Przede wszystkim zarządza jednak nie ludźmi (choć zazwyczaj ma też pod sobą zespół podwładnych), a właśnie marką. Innymi słowy, wprowadza ją na rynek, kreuje i koordynuje nią w taki sposób, aby dzięki temu możliwe było osiąganie jak największych zysków ze sprzedaży sygnowanych nią towarów. Ponadto odpowiada za budowanie świadomości i pozytywnego wizerunku marki wśród odbiorców oraz tworzenie odpowiednich skojarzeń między nią a danymi produktami. Brand manager działa więc w obszarze marketingu. Zajmuje się przy tym różnorodnymi zagadnieniami, sprawując pieczę i koordynując zadania m.in. z zakresu rozwoju produktów, promowania ich (zarówno offline, jak i online), prowadzenia badań rynkowych, śledzenia pojawiających się trendów, wykorzystywania rozmaitych kanałów komunikacji itp. Może do tego wykorzystywać wybrane przez siebie techniki i strategie zarządzania, w zależności od potrzeb firmy i własnych preferencji. Jego obowiązki są dość interdyscyplinarne i wymagają kompleksowego podejścia oraz umiejętnego łączenia poszczególnych obszarów działania.

Praca brand managera ma realny wpływ na wyróżnienie firmy na tle konkurencji, a także na poziom zysków ze sprzedaży produktów danej marki. Co za tym idzie – jego codzienne starania przyczyniają się do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

Co robi brand manager w swojej pracy?

Zakres obowiązków na stanowisku opiekuna marki jest szeroki i obejmuje wiele zadań z zakresu reklamy i marketingu. Taki specjalista w codziennej pracy staje przed różnorodnymi wyzwaniami. Ich charakter zależy od potrzeb i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa, a także od poziomu doświadczenia samego pracownika. Początkujący junior brand manager ma zazwyczaj nieco okrojony zestaw obowiązków w porównaniu z osobą, która może pochwalić się kilkuletnim stażem pracy na stanowisku opiekuna marki. Ogólne zadania zawodowe w tej profesji dotyczą jednak zazwyczaj takich kwestii jak m.in.:

 • przygotowywanie strategii związanych z tworzeniem, kreowaniem i promowaniem marki;
 • zarządzanie kampaniami o charakterze reklamowym i marketingowym;
 • budowanie dobrego wizerunku marki, a także jej wiarygodności, świadomości i rozpoznawalności wśród odbiorców;
 • współuczestnictwo we wprowadzaniu marki lub jej nowych produktów na rynek;
 • przeprowadzanie badań rynkowych i konsumenckich oraz analizowanie ich wyników;
 • identyfikacja obecnej pozycji marki na rynku oraz możliwości jej rozwoju;
 • analizowanie działań konkurencji;
 • monitorowanie najnowszych tendencji i rynkowych trendów;
 • planowanie i nadzór nad budżetem;
 • zarządzanie zespołem podwładnych;
 • podejmowanie bieżącej współpracy z innymi specjalistami, zwłaszcza z działu sprzedaży;
 • kontaktowanie się z partnerami biznesowymi firmy;
 • analizowanie wyników realizowanych działań;
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Obowiązki brand managera wymagają wieloaspektowego podejścia do codziennej pracy. Aby odpowiednio je wypełniać, opiekun marki musi wyróżniać się konkretnymi kompetencjami (zarówno twardymi, jak i miękkimi) oraz mieć stosowne predyspozycje.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako brand manager?

Zawód brand managera jest dynamiczny, ponieważ wymaga sprawnego przechodzenia między poszczególnymi obowiązkami, ciągłego rozwijania się oraz innowacyjnego podejścia, poszukiwania coraz to nowych rozwiązań i tworzenia ciekawych koncepcji. W praktyce wiąże się to nie tylko z pracą kreatywną, lecz także z analityczną, strategiczną czy biznesową.

Codzienne obowiązki na stanowisku opiekuna marki w dużej mierze wykonuje się przed ekranem komputera. Można robić to stacjonarnie, czyli w siedzibie danego przedsiębiorstwa. W marketingu dość popularna jest praca zdalna – manager marki może na nią liczyć w wielu firmach. Pośrednie rozwiązanie stanowi tryb hybrydowy, również oferowany przez coraz więcej pracodawców.

Praca brand managera jest w dużym stopniu samodzielna. Jej nieodłącznym elementem jest jednak współpraca z innymi. Opiekun marki pozostaje więc w stałym kontakcie ze specjalistami z działów marketingu i sprzedaży. Może też zarządzać i koordynować pracą przedstawicieli handlowych. Za swoje działania odpowiada przed kierownictwem wyższego stopnia – musi raportować jego przedstawicielom postępy i wyniki swoich starań.

Zobacz też: Książeczka sanepidowska – jak wyrobić taki dokument?

Popularne warunki zatrudnienia brand managerów

Brand manager to pożądany specjalista, zwłaszcza w dużych i rozwiniętych firmach. Może w nich liczyć na dobre warunki zatrudnienia. Pracodawcy często proponują opiekunom marki umowę o pracę, co stanowi komfortowe rozwiązanie, zwiększające poczucie pewności i bezpieczeństwa. Wiążą się z tym zarówno konkretne obowiązki narzucane przez Kodeks pracy, jak i przywileje, w tym płatny urlop, naliczanie stażu pracy, dodatek za wykonywanie zadań zawodowych w nadgodzinach, odprawa w razie zwolnienia itp. Popularną formę zatrudnienia stanowi też kontrakt B2B. Konieczne jest wówczas prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Samozatrudnienie gwarantuje większą elastyczność działania, a po przekroczeniu odpowiedniego pułapu zarobków – lepsze dochody w porównaniu z umową o pracę. Dzięki prowadzeniu własnej firmy brand manager ma też szansę na freelancing – choć nie jest to powszechne rozwiązanie w tym zawodzie, niektóre osoby preferują taką formę współpracy z firmami. Własna działalność wymaga jednak samodzielnego dopilnowania spraw księgowych (lub zatrudnienia księgowej), odprowadzania składek itp.

Zazwyczaj brand manager wykonuje swoje obowiązki w podstawowym systemie czasu pracy, czyli przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Często przy tym może liczyć na elastyczność, jeśli chodzi o porę rozpoczęcia wypełniania swoich zadań – przeważnie zabiera się za swoje obowiązki między 8.00 a 10.00. Brand manager musi jednak być gotowy na nadgodziny. Mogą się one zdarzać na różnych etapach realizowania poszczególnych projektów. Czasami pracodawcy proponują też opiekunom marki zadaniowy czas pracy. Określane są wówczas konkretne obowiązki do wykonania i to z nich jest się rozliczanym. Brand manager sam może wtedy podjąć decyzję dotyczącą organizacji czasu jego pracy.

Jakie możliwości zatrudnienia ma brand manager?

Brand manager jest specjalistą, którego poszukuje wiele rozmaitych przedsiębiorstw. Opiekun marki znajdzie pracę przede wszystkim w dużych firmach i korporacjach, również tych o międzynarodowym charakterze. Największe możliwości zatrudnienia dają główne miasta wojewódzkie, ponieważ to tam najczęściej zlokalizowane są tego typu podmioty.

Osoby wykonujące zawód brand managera mogą znaleźć pracę m.in. w agencjach reklamowych lub marketingowych. Oprócz tego szanse na zatrudnienie dają w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa, które dostarczają na rynek jakieś produkty lub usługi. Wśród nich znajdują się więc firmy z różnorodnych branż, np. telekomunikacyjnej, medialnej, finansowej, motoryzacyjnej, spożywczej, kosmetycznej itp. Praca możliwa jest też w podmiotach działających w obszarze retailu. Warto przy tym zaznaczyć, że brand manager starający się o objęcie stanowiska w przedsiębiorstwie z danego sektora powinien mieć przynajmniej podstawową (im bardziej rozwinięta, tym lepiej) wiedzę na temat specyfiki profilu jego działalności.

Stopnie kariery i awansu zawodowego brand managera

Brand manager to rozwojowy zawód. Choć wciąż należy do stosunkowo nowych profesji, można stwierdzić, że daje dobre perspektywy na przyszłość. Taki specjalista jest bowiem na wagę złota w czasach, gdy odpowiednie wykreowanie marki ma kluczowe znaczenie dla wyróżnienia się na tle konkurencji.

Stanowisko opiekuna marki daje też szansę na awans zawodowy. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym zawodem, obejmują zazwyczaj posadę niższego stopnia – pracują wówczas jako junior brand manager. Stanowisko młodszego specjalisty pozwala na ugruntowanie wiedzy i zdobycie nowej, a także rozwój umiejętności pod okiem starszych stażem pracowników. Następnie istnieje możliwość awansu na samodzielnego opiekuna marki. Zdobywając kolejne doświadczenia z czasem można awansować na senior brand managera.

Kolejne szczeble kariery to stanowiska dyrektorskie. Aby je objąć, należy wykazać się sporą determinacją i zaangażowaniem, a także dużymi sukcesami. Można wówczas awansować np. na dyrektora ds. marketingu lub dyrektora zarządzającego. Zwieńczeniem kariery jest objęcie posady CEO danej firmy.

Przeczytaj również: W jaki sposób przebiega awans zawodowy nauczyciela

2

ile zarabia brand manager?

Zarobki brand managera należą do wysokich, ich konkretny poziom zależy jednak od wielu kwestii. Kwota comiesięcznej pensji uwarunkowana jest typem przedsiębiorstwa, w którym pracuje brand manager – jego wielkością, lokalizacją, pozycją na rynku oraz profilem działalności. Istotne są też kompetencje danego specjalisty i jego doświadczenie zawodowe. To, ile zarabia junior brand manager, różni się więc od pensji otrzymywanej na stanowisku samodzielnego opiekuna marki lub seniora.

Mimo różnic w zarobkach opiekunów marki można określić medianę ich wynagrodzeń. Według danych* wynosi ona 9670 zł brutto miesięcznie. Zarobki najsłabiej opłacanych brand managerów na rynku to 7000 zł brutto lub mniej, a tych z najwyższymi pensjami – od 13280 zł brutto w górę. W tym zawodzie bezsprzecznie można więc liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, które rośnie wraz ze zdobywaniem doświadczenia. Jeżeli pracownik uważa, że otrzymywana pensja jest nieadekwatna do poziomu kompetencji i niższa niż rynkowa średnia, zawsze może spróbować złożyć wniosek o podwyżkę.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Typowe pozapłacowe dodatki do pensji na stanowisku brand managera

Ponieważ brand managerowie pracują zazwyczaj w większych przedsiębiorstwach, standardem jest, że otrzymują pakiety użytecznych benefitów pozapłacowych. Duże firmy i korporacje uznają je za dobre narzędzie do motywowania pracowników, dlatego chętnie to oferują. Brand manager może liczyć przede wszystkim na takie dodatki do pensji jak prywatna opieka zdrowotna oraz karnety sportowe. Popularne jest także dostarczanie opiekunom marki sprzętu służbowego (telefonu i laptopa), z którego mają prawo korzystać również prywatnie, poza godzinami pracy. Oprócz tego do benefitów czasami zalicza się ubezpieczenie (prywatne i grupowe), zniżki na produkty marki lub typowe korporacyjne dodatki, np. świeże owoce i warzywa w biurze oraz spotkania integracyjne. Za przydatny bonus uważa się też elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Firmy gwarantują niekiedy dofinansowania do kursów i szkoleń pozwalających rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności miękkie.

3

jak zostać brand managerem?

Brand manager jest stanowiskiem wyższego stopnia i należy do przedstawicieli kadry kierowniczej. Aby pracować w takim charakterze, trzeba więc spełnić wiele różnorodnych warunków. Wymagania zależą od ustaleń konkretnego przedsiębiorstwa. Większość pracodawców preferuje brand managerów, którzy mogą pochwalić się wykształceniem wyższym minimum na poziomie licencjatu. Najlepiej ukończyć studia marketingowe albo z obszaru reklamy lub zarządzania. Mile widziane są studia podyplomowe z zakresu brand managementu. Warto też, by osoby planujące karierę na stanowisku opiekuna marki uczestniczyły w dodatkowych szkoleniach pozwalających na zdobywanie kompetencji niezbędnych w tej pracy. Pracodawcy zawsze to doceniają. Najlepiej wybierać takie kursy, które kończą się wydaniem certyfikatu.

Aby zdobyć posadę brand managera, trzeba wyróżniać się wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Najlepiej mieć 1–3 lata stażu zatrudnienia na stanowisku w dziale marketingu. W tym zawodzie niekiedy możliwa jest też praca bez doświadczenia – jednak wówczas trzeba odbyć staż lub program managerski. Następnie obejmuje się posadę junior brand managera.

Opiekun marki powinien mieć oczywiście wiedzę z zakresu technik marketingowych, przygotowywania strategii, a także finansów, zarządzania, socjologii czy psychologii. Wymaga się od niego bardzo dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego (najczęściej jest to angielski) oraz umiejętności obsługi komputera wraz ze stosownym oprogramowaniem. Dodatkowo brand manager powinien wykazywać się znajomością branży, w której działa firma, do której aplikuje. Zwiększa to szanse na otrzymanie stanowiska. Ponadto musi orientować się w trendach panujących na rynku oraz mieć wiedzę z obszaru nowoczesnych technologii i metod, które mogą pomóc w codziennej pracy.

4

jakie cechy i umiejętności miękkie powinien mieć brand manager?

Poza konkretną wiedzą i kompetencjami twardymi brand manager powinien odznaczać się szeregiem cech i predyspozycji, które pomogą mu w efektywnym wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych. Ważne jest posiadanie rozwiniętych umiejętności analitycznych i zdolność strategicznego myślenia. Ponadto należy być kreatywnym i pomysłowym oraz nie bać się podejmować decyzji, nawet tych innowacyjnych i wychodzących poza standardowe ramy. Trzeba również odznaczać się dbałością o szczegóły, rzetelnością i pracowitością.

Dobry brand manager jest proaktywny i wychodzi z własną inicjatywą. Oprócz tego powinien wyróżniać się rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi i formułować swoje myśli w zrozumiały sposób (zarówno pisemnie, jak i ustnie). Konieczna jest także zdolność do pracy zespołowej i efektywnego współdziałania z innymi. Dodatkowo brand manager musi potrafić bardzo dobrze organizować swoją pracę, by sprawnie nadzorować kilka projektów jednocześnie. Powinien więc odpowiednio zarządzać czasem – pozwoli mu to działać jak najbardziej efektywnie i produktywnie. Warto, by wykazywał się odpornością na stres. Oprócz tego kluczowa jest chęć ciągłego rozwijania się i zdobywania nowej wiedzy.

5

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy jako brand manager. 

thank you for subscribing to your personalised job alerts.