Osoby wykonujące profesję nauczyciela cały czas muszą rozwijać swoje kompetencje. Są do tego zobowiązane na mocy odpowiednich przepisów prawa. Dzięki zdobywaniu kolejnych kwalifikacji możliwy jest bowiem awans zawodowy nauczyciela. Wyróżnia się cztery jego stopnie.

Pracując w placówkach oświaty i chcąc osiągnąć awans zawodowy, nauczyciel musi spełnić odpowiednie wymagania. Zdobywanie kolejnych szczebli kariery w tej profesji to długotrwały proces, który wiąże się z koniecznością ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Awans zawodowy nauczycieli – rozporządzenie i poszczególne stopnie

Jeśli chodzi o awans zawodowy nauczycieli, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dokładnie określa jego przebieg. W akcie tym szczegółowo ujęto, jakie wymagania należy spełnić, aby piąć się po szczeblach kariery. Nauczyciele mogą zdobyć cztery stopnie nauczycielskie:

  • nauczyciel stażysta;
  • nauczyciel kontraktowy;
  • nauczyciel mianowany;
  • nauczyciel dyplomowany.

Aby osiągnąć każdy z tych etapów, trzeba odbyć stosowny staż, otrzymać pozytywną ocenę pracy od dyrektora szkoły, w której jest się zatrudnionym, a także zdać egzamin. Co ważne, kwestia tego, ile trwa awans zawodowy nauczyciela, również jest określona odpowiednimi przepisami. Dla każdego ze stopni wyznaczono inny zakres.

przeczytaj też: jak negocjować wynagrodzenie z nowym pracodawcą?

Po osiągnięciu ostatniego ze stopni wciąż można się dokształcać i rozwijać na własną rękę. Formalnie nie zmienia to jednak sytuacji pracownika, także pod względem finansowym. Oznacza to, że awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego nie jest już możliwy, ponieważ czwarty stopień jest najwyższym etapem kariery w tej profesji.

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela stażysty?

Awans zawodowy nauczyciela stażysty pozwala uzyskać tytuł nauczyciela kontraktowego. Etap ten trwa obecnie 9 miesięcy i należy rozpocząć go na początku roku szkolnego. Aby się starać o awans, trzeba być zatrudnionym w placówce oświatowej przynajmniej na pół etatu.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty odbywa się pod okiem wyznaczonego opiekuna stażu. Jest nim nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Wraz z nim stażysta musi przygotować plan rozwoju zawodowego, który składa się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

przeczytaj też: jak zdobyć awans zawodowy?

Podczas stażu początkujący nauczyciel musi zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności. Kluczowa jest znajomość organizacji, zasad funkcjonowania szkoły oraz stojących przed nią zadań, umiejętność prowadzenia zajęć szkolnych zgodnie z wytycznymi, obserwowania ich i omawiania, a także znajomość środowiska uczniów.

Na czym polega awans zawodowy nauczyciela kontraktowego?

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego trwa dłużej – obecnie zajmuje 2 lata i 9 miesięcy. Aby był on możliwy do osiągnięcia, należy pracować w szkole przynajmniej przez 3 lata. Rozpoczyna się go poprzez złożenie formalnego wniosku do dyrektora szkoły. Później następuje staż – w jego trakcie, pod opieką opiekuna stażu, nauczyciel zdobywa umiejętności z zakresu m.in. organizowania i ulepszania warsztatu swojej pracy, oceny skuteczności własnego postępowania, obserwowania potrzeb uczniów i uwzględniania ich, stosowania technologii informacyjnej, zdobywania i posługiwania się wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną oraz wykorzystywania przepisów związanych z systemem oświaty.

Ile trwa awans zawodowy nauczyciela mianowanego?

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego również obejmuje 2 lata i 9 miesięcy. Chcąc się o niego ubiegać, trzeba przepracować minimum 4 lata. Podczas właściwego stażu przed pracownikiem pojawia się wiele wyzwań. Jego zadaniem jest m.in. opracowywanie i wdrażanie działań edukacyjnych, opiekuńczych lub wychowawczych, poszerzanie działań szkoły, zdobycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym w stopniu zaawansowanym oraz wykonywanie pracy jako doradca metodyczny, egzaminator należący do okręgowej komisji egzaminacyjnej lub ekspert zasiadający w komisji kwalifikacyjnej dla osób, które starają się o awans zawodowy nauczycieli.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy