Przewodnik wycieczek, nazywany też przewodnikiem turystycznym, zajmuje się oprowadzaniem turystów po konkretnych miejscach. Może zatem specjalizować się w różnych dziedzinach – od tego zależy docelowy zakres jego obowiązków. Ile zarabia przewodnik wycieczek i jak nim zostać?

Osoba wykonująca zawód przewodnika wycieczek ma szansę łączyć swoją pasję do historii i kultury z zarabianiem pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że obowiązki przewodnika turystycznego mogą być zróżnicowane.

Kim jest przewodnik wycieczek?

Mianem przewodnika wycieczek nazywa się osobę, której głównym zadaniem jest oprowadzanie ludzi po konkretnych turystycznych miejscach. Dostarcza on turystom informacji na ich temat, opowiada ciekawostki i udziela odpowiedzi na pytania. Sprawuje także opiekę nad grupą wycieczkową.

przeczytaj też: lektor języka angielskiego, niemieckiego – jakie ma obowiązki i kto może nim zostać?

Warto przy tym pamiętać, że wyróżnia się kilka typów tej profesji. Są to: przewodnik terenowy, miejski, górski oraz muzealny.

Jakie są zadania przewodnika turystycznego ze względu na jego specjalizację?

Szczegółowe obowiązki przewodnika turystycznego zależą od jego specjalizacji. Czym zajmują się przedstawiciele poszczególnych profesji?

  • Przewodnik miejski – oprowadza po danym mieście, opowiadając o zagadnieniach związanych z jego zabytkami, historią, kulturą. Często zabiera turystów do najważniejszych miejsc, np. zamków, kościołów czy muzeów.
  • Przewodnik terenowy – oprowadza po konkretnym regionie wraz z jego najważniejszymi miastami. Opowiada przy tym zarówno o kwestiach historycznych, jak i geograficznych oraz sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem oprowadzanych osób.
  • Przewodnik muzealny – oprowadza po muzeach lub galeriach, opowiadając o znajdujących się w nich eksponatach. Często dodaje również jakieś ciekawostki, aby wzbudzić zainteresowanie turystów. Dostosowuje też sposób prezentacji do oprowadzanej grupy.
  • Przewodnik górski – prowadzi po szlakach turystycznych, np. w Tatrach, Beskidach czy Sudetach. Opowiada turystom o walorach przyrodniczych danych terenów oraz edukuje na temat tego, jak należy zachowywać się w górach. Dba on także o ich bezpieczeństwo i dostosowuje rodzaj trasy do możliwości danej grupy.

Jak widać, zadania przewodnika turystycznego wymagają specjalistycznej wiedzy. Aby wykonywać ten zawód, trzeba więc odznaczać się odpowiednimi kompetencjami.

Jak zostać przewodnikiem wycieczek?

Aby zostać przewodnikiem turystycznym, trzeba mieć minimum 18 lat, być niekaranym oraz ukończyć przynajmniej szkołę średnią (wystarczy wykształcenie branżowe – bez matury). Osoby zajmujące się wycieczkami górskimi dodatkowo są zobowiązane do ukończenia specjalnego kursu oraz zdania egzaminu państwowego.

przeczytaj też: ile zarabia stewardessa? jak nią zostać?

Z kolei przewodnik miejski lub terenowy nie musi kończyć żadnych dodatkowych szkoleń. W praktyce kurs zawodowy jest jednak bardzo przydatny. Warto również wiedzieć, że wielu przewodników wycieczek może pochwalić się wykształceniem wyższym z zakresu historii, filologii, geografii czy kulturoznawstwa. To bardzo pomaga w codziennej pracy. W zawodzie przewodnika wycieczek najważniejsza jest bowiem szeroka wiedza. Oprócz tego przydatna może się okazać komunikatywność, dobra kondycja fizyczna oraz prawdziwa pasja.

Pilot wycieczek a przewodnik turystyczny – podstawowe różnice

Choć wiele osób myli ze sobą te dwa zawody, istnieje spora różnica między pilotem wycieczek a przewodnikiem turystycznym. Ten pierwszy zajmuje się przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi, dlatego nie musi posiadać rozległej wiedzy o danym miejscu. Do jego zadań należy głównie załatwianie różnych formalności. Najbardziej przydaje mu się więc wiedza z zakresu logistyki oraz prawa obowiązującego w danym regionie. Do zadań pilota wycieczek należy też otoczenie opieką turystów i zapewnienie im wszystkich oferowanych przez touroperatora świadczeń.

Ile zarabia przewodnik wycieczek?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile zarabia przewodnik wycieczek. Zarobki są bowiem zróżnicowane. Wynagrodzenie za oprowadzenie jednej grupy może się wahać średnio między 250 a 300 zł brutto. Najwyższe zarobki otrzymują przewodnicy górscy – jest to około 400 zł brutto za jednodniową wycieczkę.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy