kto to jest planista produkcji?

 

Planista produkcji jest pracownikiem, którego działania bezpośrednio przekładają się na poprawne funkcjonowanie firmy, w której jest zatrudniony. Należy do niego szereg złożonych zadań zawodowych, które wymagają nie tylko konkretnej wiedzy i predyspozycji (np. umiejętności analitycznych), lecz także otwartości na współpracę z innymi oraz chęci dogłębnego zrozumienia procesów związanych z produkcją i planowaniem. Zawód ten może być ciekawy, a przy tym dobrze płatny. Warto wiedzieć, ile zarabia planista produkcji na poszczególnych etapach kariery i jak w praktyce wygląda wykonywanie przez niego codziennych obowiązków.

Planista produkcji (inne nazwy tego zawodu to np. planista produkcyjny, specjalista ds. organizacji produkcji, organizator produkcji) odgrywa kluczową rolę w wielu firmach. Jak wskazuje na to nazwa samej profesji, związana jest z przygotowywaniem planów. Mogą mieć one charakter krótko- lub długoterminowy. Dotyczą procesów produkcyjnych zarówno od strony technicznej, jak i finansowo-ekonomicznej. Specjalista ds. organizacji produkcji opracowuje je w oparciu na wielu zmiennych, takich jak prognozy sprzedażowe, składane zamówienia czy wyniki różnorodnych analiz, które sam przeprowadza (dotyczące m.in. zasobów i surowców, stosowanych technologii, kosztów).

Do zadań planisty produkcji należy też kontrolowanie stanu zasobów firmy oraz uzupełnianie ich i dbanie o zaopatrzenie poprzez zlecanie lub dokonywanie zakupów. Ponadto taki specjalista stoi na straży poprawnego realizowania celów przedsiębiorstwa w zgodzie z założeniami i możliwościami budżetowymi. Na bieżąco optymalizuje poszczególne procesy produkcyjne zachodzące w firmie, a także ulepsza sposoby ich analizowania. Oprócz tego kontroluje cały dział produkcyjny i rozlicza go z wykonywania kolejnych etapów przygotowanego planu. Celem jego działania jest zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, zapewnienie poprawnego i płynnego działania przedsiębiorstwa oraz zagwarantowanie, by zawsze w przyjętym terminie realizowało ono zlecenia i zamówienia. Wykonywanie codziennych obowiązków planisty produkcji wymaga więc kompleksowego podejścia oraz odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Konieczne jest też podejmowanie stałej współpracy z innymi pracownikami i działami firmy, które mają wpływ na procesy produkcyjne przedsiębiorstwa.

Zakres obowiązków planisty produkcji

Obowiązki planisty produkcji są zazwyczaj złożone. Ich konkretny zakres może różnić się w zależności do firmy. Wpływ na nie ma bowiem zarówno profil, jak i wielkość oraz struktura organizacyjna danego przedsiębiorstwa. Ponadto zadania zawodowe zależą od stopnia doświadczenia danego pracownika. Młodszy planista produkcji, który dopiero zaczyna karierę, będzie miał mniej obowiązków niż osoba obejmująca pełnoprawną posadę lub stanowisko seniorskie. Zadania planisty produkcji skupiają się najczęściej na takich kwestiach jak m.in.:

●       opracowywanie stosownych analiz związanych np. z kosztami, zasobami, technologiami, potrzebami odbiorców, działaniami konkurencji itp.;

●       przygotowywanie oceny możliwości produkcyjnych danej firmy w przyjętym okresie;

●       ustalanie priorytetów produkcyjnych;

●       tworzenie planu produkcji ze wzięciem pod uwagę m.in. potrzeb klientów, dostępnych zasobów i technologii oraz celów firmy;

●       zarządzanie procesami produkcyjnymi przy wykorzystaniu różnorodnych systemów i narzędzi;

●       przygotowywanie harmonogramu zamówień i dostaw;

●       kontrolowanie poziomu materiałów i surowców potrzebnych w procesach produkcyjnych;

●       przygotowywanie zleceń produkcyjnych;

●       sprawowanie pieczy nad realizacją planu prac produkcyjnych;

●       dbanie o terminowość realizacji zleceń;

●       przygotowywanie raportów związanych z procesami produkcyjnymi;

●       analizowanie opłacalności planów produkcyjnych;

●       tworzenie sprawozdań dotyczących wydajności i obrazujących zgodność realizacji planów w stosunku do pierwotnych założeń;

●       przeprowadzanie odpowiednich kalkulacji;

●       cykliczne poprawianie i optymalizowanie planów produkcji;

●       proponowanie nowych ulepszeń;

●       zarządzanie zmianami w planie produkcyjnym;

●       dbałość o jak najwyższą jakość produktów;

●       współpracowanie z innymi pracownikami działu produkcji;

●       prognozowanie trendów produkcyjnych.

Zakres obowiązków planisty produkcji jest więc naprawdę szeroki. Aby należycie wypełniać poszczególne zadania, trzeba mieć do tego odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz odznaczać się konkretnymi cechami.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda codzienna praca planisty produkcji?

Specyfika pracy planisty produkcji uzależniona jest od miejsca zatrudnienia. Najczęściej jednak taki specjalista dużą część codziennych obowiązków wykonuje w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w odpowiednie oświetlenie i wentylację. To tam przygotowuje raporty i plany. Używa do tego różnorodnych narzędzi. Korzysta m.in. z komputera z dostępem do sieci i zainstalowanym oprogramowaniem (zarówno biurowym, jak i specjalistycznym związanym z tworzeniem statystyk, opracowywaniem planów itp.), a także z ksero czy faksu. Podczas wykonywania obowiązków o charakterze biurowym znajduje się głównie w pozycji siedzącej.

Część zadań planisty produkcji wymaga od niego, aby był obecny również w innych miejscach. Mogą to być hale produkcyjne lub warsztaty, gdzie bezpośrednio współpracuje z innymi pracownikami oraz nadzoruje poszczególne działania. Pracuje wówczas w pozycji stojącej.

Co istotne, planista produkcji musi czasami wykonywać swoje obowiązki zawodowe poza stałym miejscem zatrudnienia. Dotyczy to podejmowania współpracy z zewnętrznymi podmiotami. W takiej sytuacji musi np. jeździć na spotkania z przedstawicielami w siedzibie ich przedsiębiorstw lub w innych wyznaczonych miejscach. Wyjazdy służbowe nie są jednak konieczne w każdej firmie.

Praca planisty produkcji wykonywana jest stacjonarnie, a jej specyfika sprawia, że ma charakter samodzielny. Zadaniem takiego pracownika jest wspieranie kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w zakresie planowania najlepszych sposobów na wykorzystanie dostępnych zasobów firmy. Wiele decyzji musi więc podejmować sam. Czasami jednak zdarza się, że jego praca bywa wykonywana w zespole – zależy to od struktury organizacyjnej danego podmiotu.

Zobacz też: Praca na wakacje dla młodzieży i studentów – jakie są możliwości?

Typowe warunki zatrudnienia planisty produkcji

Planista produkcji może najczęściej liczyć na umowę o pracę. To powszechne rozwiązanie w przypadku tego zawodu, które jest doceniane przez pracowników. Daje ono gwarancję stałości i stabilności zatrudnienia, zapewnia największą ochronę i gwarantuje wszystkie przywileje pracownicze. Pod tym względem najkorzystniejsza jest oczywiście umowa na czas nieokreślony. Pracodawcy chętnie oferują ją zwłaszcza doświadczonym specjalistom.

Niektóre przedsiębiorstwa proponują też planistom produkcji umowę zlecenie. Jeszcze innym rozwiązaniem jest kontrakt B2B. W tej sytuacji specjalista prowadzi własną działalność gospodarczą i na tej podstawie podejmuje współpracę z danym podmiotem.

Typowy czas pracy planisty produkcji to 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. W zależności od specyfiki, potrzeb i struktury przedsiębiorstwa obowiązki zawodowe można wykonywać w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Czasami pojawia się konieczność nadgodzin lub pracy w dni wolne – dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których trzeba natychmiast podjąć jakąś kluczową z perspektywy przedsiębiorstwa decyzję.

Gdzie może podjąć pracę planista produkcji?

Planisty produkcji poszukuje wiele różnorodnych firm. W niektórych regionach kraju zawód ten należy nawet do profesji deficytowych, co oznacza, że znalezienie pracy nie powinno stanowić trudności. Oferty zatrudnienia dostarczane są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające wyroby z różnych branż (m.in. motoryzacyjnej, elektronicznej, farmaceutycznej, spożywczej, budowlanej, kosmetycznej, chemicznej oraz RTV/AGD). To jednak nie jest jedyna opcja, ponieważ pracę oferują też inne podmioty. Wśród nich są chociażby biura projektowe, firmy obsługowo-naprawcze oraz handlowo-usługowe powiązane z gospodarką o charakterze produkcyjnym.

Warto przy tym pamiętać, że zdobycie pracy jest możliwe nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach, przede wszystkim należących do Unii Europejskiej. Wielu zagranicznych pracodawców poszukuje planistów produkcji. Są przy tym otwarci na zatrudnianie cudzoziemców zarówno tymczasowo, jak i na stałe. Popularna jest chociażby praca w Niemczech. Oferty dla planistów produkcji za granicą można znaleźć na stronie agencji zatrudnienia.

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisku planisty produkcji?

Planista produkcji to profesja, która zapewnia rozwój zawodowy. W firmach często obowiązuje typowo korporacyjna hierarchia stanowisk. Pracę zaczyna się wówczas od posady młodszego planisty produkcji. Taka osoba ma już pewną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania zawodu, jednak wciąż się uczy i zdobywa pierwsze doświadczenia, korzystając z pomocy starszych stażem pracy pracowników. W związku z tym ma nieco mniejszy zakres obowiązków. Później planista produkcji może awansować na stanowisko samodzielnego specjalisty – wówczas odpowiada za wszystkie kluczowe zadania. Kolejnym szczeblem kariery jest stanowisko seniorskie. Starszy planista produkcji ma bogate doświadczenie zawodowe i szerokie kompetencje, dlatego może otrzymywać nawet bardzo złożone obowiązki.

Dzięki zdobywaniu kolejnych kompetencji można rozwijać się dalej. Z czasem planista produkcji ma szansę na objęcie stanowiska brygadzisty, a następnie kierownika zmiany i kierownika działu produkcji. Na najbardziej zaangażowanych czeka posada kierownika produkcji. Niekiedy możliwy jest też awans na dyrektora technicznego. Oczywiście wymaga to ciągłego dokształcania się i dużej dozy wytrwałości. Poszczególne dostępne poziomy kariery zależą również od struktury organizacyjnej danej firmy.

Przeczytaj także: Pożyczka dla przedsiębiorców – co warto wiedzieć?

2

ile zarabia planista produkcji?

Zarobki planisty produkcji mogą być różne. Ich poziom zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Znaczenie ma jego wielkość, profil działalności oraz województwo, w którym się znajduje. Ważne są też wiedza i doświadczenie danego pracownika. Według dostępnych informacji na temat wynagrodzeń mediana zarobków planistów produkcji z podziałem na stopień obejmowanego przez nich stanowiska prezentuje się w następujący sposób:

●       młodszy planista produkcji otrzymuje 4420 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani juniorzy od 5210 zł brutto);

●       samodzielny planista produkcji może liczyć na 5680 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani specjaliści zarabiają od 6830 zł brutto);

●       starszy planista produkcji dostaje 6860 zł brutto miesięcznie (najlepiej opłacani seniorzy otrzymują od 8690 zł brutto).

Zarobki planisty produkcji można więc uznać za satysfakcjonujące, zwłaszcza na dalszych etapach kariery.

Przykładowe pozafinansowe dodatki do pensji planisty produkcji

Poza stałą pensją planista produkcji może zazwyczaj liczyć na przydatne benefity pozapłacowe. Obecnie oferuje je większość firm – nie tylko większe, lecz nawet te małe. Stanowi to bowiem standard w motywowaniu podwładnych.

Planiści produkcji najczęściej otrzymują od pracodawców prywatną opiekę medyczną oraz dofinansowanie zajęć sportowych, czyli popularne karnety typu Multisport. Wielu przedstawicieli tego zawodu dostaje także dodatkowe ubezpieczenie na życie i różnego typu świadczenia socjalne. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa oferują dostęp do kursów i szkoleń, które pozwalają na podwyższanie kompetencji zawodowych lub rozwój przydatnych umiejętności miękkich.

3

jak zostać planistą produkcji?

Aby pracować jako planista produkcji, trzeba spełnić pewne wymagania. Od takich pracowników oczekuje się często legitymowania się dyplomem uczelni wyższej o profilu technicznym. Najlepiej ukończyć kierunek związany z finansami albo zarządzaniem, organizacją czy inżynierią produkcji. Mogą to być zarówno studia I, jak i II stopnia. W praktyce jednak wymagania wobec kandydatów do pracy na stanowisku planisty produkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej firmy. Istnieją więc też pracodawcy, którzy oczekują tylko ukończenia szkoły branżowej (dawnej szkoły zawodowej) lub technikum kształcącego w kierunku zdobycia wiedzy związanej z profilem działania danej firmy.

Samo wykształcenie to jednak nie wszystko. Pierwsza praca jako młodszy planista produkcji, a tym bardziej samodzielny specjalista, jest najłatwiejsza do zdobycia dla osób, które mogą pochwalić się wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Najlepiej, aby było ono wyniesione z zatrudnienia w firmie produkcyjnej lub z wykonywania obowiązków zawodowych na stanowisku związanym z planowaniem, zarządzaniem czy organizowaniem.

Oprócz tego planista produkcji powinien odznaczać się bardzo dobrą obsługą komputera. Istotna jest umiejętność korzystania z pakietu Microsoft Office (przede wszystkim z programu Excel) oraz branżowych systemów i narzędzi. Warto też, aby planista produkcji znał język angielski w stopniu komunikatywnym i miał prawo jazdy kat. B.

Czym powinien charakteryzować się planista produkcji?

Poza konkretną wiedzą i umiejętnościami dobry planista produkcji powinien wyróżniać się pewnymi predyspozycjami do pracy w zawodzie oraz szeregiem istotnych kompetencji miękkich. Kluczowe w tej profesji są wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność logicznego myślenia oraz uzdolnienia techniczne i organizacyjne. Ponadto liczy się komunikatywność, samodzielność, otwartość na pracę zespołową i współdziałanie z innymi, cierpliwość oraz rzetelność. Planista produkcji powinien także umieć podejmować szybkie decyzje, dobrze radzić sobie ze stresem oraz odpowiednio zarządzać czasem i ustalać priorytety. Oczekuje się od niego proaktywności, rzetelności, wysokiej kultury osobistej i ukierunkowania na osiąganie celów. Taki pracownik musi też potrafić brać odpowiedzialność za swoje działania i umieć rozwiązywać pojawiające się trudności. W codziennej pracy pomoże mu duża otwartość na innych i chęć uczenia się od bardziej doświadczonych specjalistów.

4

Kto nie powinien pracować jako planista produkcji?

Zawód planisty produkcji uznawany jest za lekki lub średnio ciężki (dotyczy to obowiązków wykonywanych w warsztatach lub na halach produkcyjnych). Aby go wykonywać, należy jednak odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz sprawnością intelektualną. Nie każdy powinien więc pracować jako planista produkcyjny. Podstawowymi przeciwwskazaniami do objęcia takiego stanowiska są schorzenia, które w znaczący sposób ograniczają ruch rąk (np. reumatyzm) oraz wady narządu wzroku lub słuchu, których nie da się skorygować. Oprócz tego z wykonywania tego zawodu może wykluczać epilepsja, powtarzające się omdlenia czy zaburzenia zmysłu równowagi. Planista produkcji nie powinien też mieć lęku wysokości. Ponadto przeciwwskazaniem bywają niektóre zaburzenia o charakterze neurologicznym. O możliwości dopuszczenia danej osoby do pracy na stanowisku planisty produkcji orzeka lekarz.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.