Dzięki pracy tymczasowej firmy zyskują możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby biznesowe. Pozwala ona również zredukować koszty funkcjonowania organizacji. W których obszarach może ona przynieść Ci oszczędności?

5 obszarów, w których praca tymczasowa może zapewnić ci oszczędności
5 obszarów, w których praca tymczasowa może zapewnić ci oszczędności

pracownik na czas

Brak pracowników o odpowiednich kompetencjach i we właściwej liczbie to jeden z głównych problemów, jakie stoją przedsiębiorstwom na drodze ku całkowitej realizacji założonych procesów i planów. Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej pozwala wyeliminować tę barierę. Pozostawanie w stałym kontakcie z ekspertami z agencji pracy tymczasowej sprawia bowiem, że mogą oni odpowiednio wcześnie reagować na zmiany, np. związane ze szczytem zamówień, dobrze przygotowując się do nadchodzących rekrutacji, co pozwala pozyskać pracownika na czas. Posiadanie zaufanego partnera w postaci agencji pracy tymczasowej pozwoli Ci zatem skupić się na kluczowych obszarach działalności i dalszym rozwoju przedsiębiorstwa.

Jeżeli w konkretnym momencie dostęp do dodatkowego personelu nie jest możliwy, agencja pracy tymczasowej może poszukać rozwiązania także tego problemu. Gdy na lokalnym rynku zabraknie kandydatów, organizacja może pozyskać pracowników z dalszych okolic, zapewniając im także transport do miejsca zatrudnienia. Dzięki temu nie musisz odmawiać kontrahentom w obawie, że nie wywiążesz się z podjętych zobowiązań.

elastyczność zatrudnienia

Elastyczne zarządzanie zatrudnieniem, umożliwiające szybkie zwiększanie lub zmniejszanie kadry w miarę potrzeb, to kolejny pożądany efekt współpracy z agencją pracy tymczasowej. Pozwoli Ci on wygenerować sporo oszczędności, a to za sprawą redukcji kosztów stałych. Nie musisz utrzymywać nadwyżki pracowników tylko dlatego, że raz w miesiącu dochodzi do peaku produkcyjnego. Gdy wiesz, że zbliża się ten okres korzystasz ze wsparcia pracowników tymczasowych. Agencja nie musi bowiem wiązać się z pracownikami długimi umowami. Mogą być one zawierane na krótki, dostosowany do Twoich potrzeb, czas. Co więcej, okres wypowiedzenia umów o pracę tymczasową jest krótszy niż w przypadku umowy kodeksowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnic pomiędzy umową o pracę tymczasową a umową kodeksową, kliknij tutaj.

Co to w praktyce oznacza? Jeśli potrzebujesz pracownika na jeden dzień, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej jak najbardziej możesz go zatrudnić właśnie na ten okres. Jak więc widać, ze wsparciem agencji o wiele łatwiej jest dostosować stan oraz strukturę zatrudnienia do sezonu i zmieniających się potrzeb kadrowych. 

Co więcej, agencja pracy tymczasowej doskonale wie, jak zaplanować działania, aby klient w okresie zwiększonej produkcji miał dokładnie tylu pracowników, ilu potrzebuje. Dla przykładu, jeżeli pracodawca szuka osób do pracy w niepełnym wymiarze czasu, np. przez 3-4 dni w tygodniu, agencja może zarekomendować zatrudnienie osób, które mogą być zainteresowane pracą w niepełnym wymiarze czasu, np. matek czy studentów. 

Wszystkie prowadzone przez agencje działania rekrutacyjne prowadzone są w oparciu o matrycę kompetencji. Dzięki temu organizacja zyskuje zastępowalność pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie. Ich nieobecność mogłaby negatywnie wpłynąć na toczące się procesy, a nawet całkowicie je zatrzymać. Dla przykładu, brak operatora maszyn może doprowadzić do sytuacji, w której cała linia produkcyjna się zatrzyma. Zastosowanie matrycy kompetencji pozwala tego uniknąć. Dzięki niej pracownicy objęci są bowiem systemem szkoleń, który umożliwia im zdobycie kluczowych umiejętności i zastąpienie w razie potrzeby nieobecnych kolegów.

zmniejszenie liczby nadgodzin i rotacji

Redukcja liczby nadgodzin to kolejna zaleta prowadząca do oszczędności, jaką przedsiębiorcy może zapewnić współpraca z agencją pracy tymczasowej. Ten aspekt także weryfikowany jest w oparciu o matrycę kompetencji. Eksperci agencji analizują stanowiska, których nadgodziny dotyczą najczęściej, sprawdzają jakie są tego powody. Następnie rekomendują firmie działania, które mogą pomóc ograniczyć nadgodziny. 

Co ważne, agencja pracy tymczasowej odpowiada za cały proces rekrutacji pracowników tymczasowych. Pozwala jej to przeprowadzić odpowiednią selekcję kandydatów, udzielając rekomendacji tylko tym osobom, które w największym stopniu wpisują się w określony przez Ciebie profil kandydata.

Bardzo bliska współpraca z agencją pracy tymczasowej polegająca na stałej obecności ekspertów agencji w firmie także przynosi organizacji wiele korzyści. Dzięki temu mogą na bieżąco analizować przyczyny rotacji pracowników, przeprowadzając m.in. exit interview i rekomendować konkretne działania naprawcze. Jeżeli przyczyną rotacji jest niskie wynagrodzenie, agencja sprawdzi, jak kształtują się zarobki na lokalnym rynku w konkretnych profesjach oraz poinformuje o ważnych inwestycjach, np. o powstawaniu w okolicy nowego zakładu pracy, co również może pomóc w określeniu przyczyn zwiększonej rotacji.

Obecność ekspertów z agencji pracy tymczasowej bezpośrednio w firmie jest o tyle korzystna, iż pracownik może w każdej chwili przyjść do nich i podzielić się doświadczeniami związanymi z pracą w organizacji. Pozwala to na wręcz natychmiastowe rozwiązywanie ewentualnych problemów.

przejęcie części procesów przez agencję

Kierowanie na badania lekarskie, szkolenia BHP, wprowadzenie do firmy (w tym pokazanie zaplecza socjalnego, czyli stołówki i szatni), wydawanie odzieży i oprowadzanie po zakładzie pracy, a także kwestie związane z administracją aż do dostarczenia pracownika gotowego do przeszkolenia na konkretne stanowisko – wszystkie te zadania może przejąć agencja pracy tymczasowej. Nie tylko pozwala to ograniczyć koszty działania przedsiębiorstwa, ale i umożliwia koncentrację na kluczowych aspektach jego funkcjonowania.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie korzysta ze wsparcia agencji pracy tymczasowej, wszystkie wyżej wymienione czynności leżą w gestii pracowników wewnętrznych i obciążają dział HR oraz kadry, co podnosi koszty działalności firmy związane z utrzymywaniem stałych stanowisk. Dzięki oddelegowaniu części obowiązków na rzecz agencji możesz liczyć nie tylko na oszczędności, ale i rozwój organizacji. Zatrudnieni pracownicy skupiają się bowiem na istotniejszych zadaniach niż wystawianie skierowań na badania lekarskie.

doradztwo

Bardzo bliska współpraca z agencją pracy tymczasowej, w której jej specjaliści na stałe znajdują się w Twojej firmie sprawia, że procesom zachodzącym w Twojej firmie na bieżąco przyglądać się będzie ekspert organizacji - process manager. Dokładna analiza, ciągły kontakt z Twoimi specjalistami i rekomendacja konkretnych działań - wszystko to przekłada się do zwiększenia efektywności procesów zachodzących w ramach konkretnego projektu. Dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca decyduje się na otworzenie nowego zakładu, process manager przeprowadzi dokładną analizę sytuacji na rynku pracy, wskazując m.in., ilu pracowników agencja pracy tymczasowej będzie w stanie pozyskać, czy konieczne jest zatrudnienie obcokrajowców lub czy przedsiębiorca powinien zdecydować się na organizację transportu, np. korzystając z usługi outsourcingu lub organizując go ze własnym zakresie. 

To jednak niejedyne korzyści płynące ze współpracy z agencją pracy tymczasowej. Równie istotną zaletą jest dostęp do eksperckiej wiedzy i badań, takich jak Monitor Rynku Pracy czy też Plany Pracodawców. Dzięki nim możesz być na bieżąco ze wszystkimi trendami na rynku pracy.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej jest źródłem wielu korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim gwarantuje dostęp do pracowników na czas, zapewniając większą elastyczność zatrudnienia, co pozwala na szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku. Co więcej, dzięki oddelegowaniu części zadań możesz obniżyć koszty działalności oraz skupić się na kluczowych aspektach rozwoju firmy. Współpraca z agencją to także doradztwo oraz dostęp do wiedzy eksperckiej.

Dowiedz się, jakie jeszcze korzyści może przynieść firmie stała obecność ekspertów agencji pracy tymczasowej w firmie:

people.png

randstad inhouse services - dowiedz się więcej

pobierz
o autorze
Wioleta Rudzińska
Wioleta Rudzińska

Wioleta Rudzińska

national concept manager w randstad polska

Process Manager p.o. National Concept Managera. Posiada 16 lat doświadczenia w branży HR, głównie w obszarze pracy tymczasowej oraz rekrutacji na stanowiska produkcyjne. Od 9 lat związana z firmą Randstad Polska – liderem rynku usług HR, gdzie zajmuje się doradztwem i optymalizacją procesów HR dla klientów firmy, m.in. największych fabryk produkcyjnych w Polsce.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się