Jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się firmy z sektora produkcyjnego, jest znalezienie kompetentnych pracowników. Na szczęście dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii HR, można skutecznie minimalizować negatywne skutki, wynikające z tego niedoboru.

friends

Rozważasz współpracę z agencją zatrudnienia? Pobierz przewodnik Randstad „Czy sięgać po wsparcie w rekrutacji pracowników tymczasowych”.

pobierz

W branży produkcyjnej na co dzień stosowana jest sztuczna inteligencja, zaawansowana robotyka i automatyzacja. Niestety, znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy w pełni wykorzystają te innowacje, nie jest proste. Przeprowadzone w 2018 roku przez Deloitte badanie wykazało dwucyfrowy wskaźnik wzrostu liczby wakatów w sektorze produkcyjnym od połowy 2017 roku, zbliżający się do najwyższej wartości odnotowanej w 2001 roku.

Według amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Producentów w pierwszym kwartale 2019 roku ponad 25% wytwórców w USA musiało zrezygnować z realizacji nowych zamówień z powodu braku wykwalifikowanych pracowników.

Mimo że na skutek pandemii COVID-19 wzrosła liczba osób poszukujących pracy, znalezienie właściwych kandydatów, posiadających wymagane umiejętności, wciąż nastręcza trudności.

Zanim rozpoczniemy rekrutację, warto zastanowić się nad zleceniem realizacji tego procesu zewnętrznemu dostawcy. Agencja zatrudnienia może pomóc w sprostaniu temu wyzwaniu, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie zatrudnienia kompetentnych pracowników tymczasowych.

Aby dokonać właściwej decyzji, warto wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki związane z tym rozwiązaniem, które przybliżamy w tym artykule.

szybkie reagowanie na sezonowe tendencje i wahania

W sektorze produkcyjnym ogromne znaczenie ma sezonowość i związane z nią wahania popytu. Każde przedsiębiorstwo, bazując na swoim doświadczeniu, jest w stanie określić zapotrzebowanie kadrowe w poszczególnych miesiącach. Jednak w ciągu roku mogą wystąpić także okoliczności znacznie trudniejsze do przewidzenia, jak chociażby pandemia COVID-19.

Konieczne jest więc opracowanie strategii reagowania na nagłe wahania rynkowe, szczególnie w przypadku braku odpowiedniej liczby pracowników, który może spowodować utratę potencjalnych przychodów.

Agencje zatrudnienia, zajmujące się pozyskiwaniem pracowników tymczasowych w sektorze produkcyjnym, pozwalają zrekrutować odpowiednią kadrę szybciej i sprawniej, niż w przypadku realizowania takich działań własnymi siłami.

Badanie przeprowadzone przez Economist Intelligence Unit i North Highland wykazało, że najczęstszymi powodami zatrudnienia przez organizacje pracowników tymczasowych była elastyczność tego rozwiązania i specyfika danego projektu, a oprócz tego także optymalizacja kosztów.

Z uwagi na to, jak istotna jest w sektorze produkcyjnym szybkość i umiejętność reagowania na zmiany, aspekty te mogą okazać się niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

rekrutacja w sektorze produkcyjnym
rekrutacja w sektorze produkcyjnym

zgodność z przepisami prawa

Z prawnego punktu widzenia istnieją różnice między zatrudnieniem pracowników tymczasowych a kodeksowych. W przypadku zarządzania tym procesem z wykorzystaniem własnych zasobów, aby uniknąć wyzwań związanych ze zgodnością z przepisami prawa, warto znać dokładnie wszystkie aspekty takiej formy zatrudnienia określone w polskim ustawodawstwie i aktualnych rozporządzeniach krajowych i unijnych.

Zlecenie rekrutacji pracowników tymczasowych i zarządzania nimi doświadczonemu, posiadającemu wiedzę w kwestiach prawnych, partnerowi HR, pozwala zdjąć z pracodawcy znaczną odpowiedzialność. Daje też gwarancję zgodności z wszystkimi przepisami prawa.

ograniczenie obciążeń administracyjnych

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z wieloma obowiązkami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy jest to pracownik tymczasowy, czy też kodeksowy.

Zlecenie rekrutacji dostawcy pozwala na przekazanie mu części tych obowiązków i skupienie się na podstawowej działalności biznesowej.

Agencje zatrudnienia, świadczące usługi HR, takie jak Randstad, mają doświadczenie i ekspercką wiedzę, umożliwiającą przejęcie obowiązków administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników bez uszczerbku dla jakości czy wyników.

koszty

Przy zlecaniu kluczowych zadań zewnętrznemu dostawcy, niezależnie od tego, czy chodzi o rekrutację, szkolenia, marketing, księgowość czy inne obszary istotne dla działalności biznesowej, główną obawą każdego przedsiębiorstwa zawsze są koszty.

Z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 na sektor produkcyjny zarządzanie kosztami i efektywność finansowa znajdują się szczególnie teraz wśród priorytetów dla przedsiębiorstw.

Współpraca z zewnętrznym partnerem istotnie wiąże się ze zobowiązaniem finansowym, dla którego trzeba znaleźć miejsce w budżecie firmy. Jednak dzięki właściwej weryfikacji potrzeb przed rozpoczęciem takiej współpracy, może okazać się, że na dłuższą metę, pracodawcy uda się wręcz zoptymalizować dotychczasowe koszty.

Partner HR może na przykład pomóc pracodawcy przewidzieć i zaplanować poziom zatrudnienia, tak aby zmniejszyć koszty związane z nadgodzinami. Może również pomóc ograniczyć ryzyko finansowe związane z dużą rotacją pracowników i zatrudnieniem kandydatów o niewystarczających kompetencjach.

friends

Rozważasz współpracę z agencją zatrudnienia? Pobierz przewodnik Randstad „Czy sięgać po wsparcie w rekrutacji pracowników tymczasowych”.

pobierz

lojalność i zaangażowanie pracowników

Zatrudnianie pracowników tymczasowych może zapewniać firmom z sektora produkcyjnego takie korzyści, jak elastyczne dopasowanie do poziomu zamówień, ale może również wiązać się z obawami dotyczącymi lojalności i zaangażowania.

Czy pracownicy zaangażują się w pracę, jeżeli wiedzą, że będą pracować w firmie tylko przez ograniczony czas? Te obawy mogą być jeszcze większe, jeżeli pracodawca zleca rekrutację zewnętrznemu partnerowi i nie bierze bezpośrednio udziału w procesie wyboru kandydatów.

Na szczęście można zminimalizować to ryzyko, na przykład poprzez określenie jasnej strategii zatrudniania pracowników zewnętrznych i unikanie częstych błędów podczas wdrażania pracowników.

Współpraca z doświadczonym partnerem HR pozwala również mieć pewność, że zatrudnione osoby postępują zgodnie z odpowiednimi standardami etycznymi w pracy, jak również wykazują zaangażowanie i odpowiedzialność, niezależnie od czasu trwania umowy.

friends

Rozważasz współpracę z agencją zatrudnienia? Pobierz przewodnik Randstad „Czy sięgać po wsparcie w rekrutacji pracowników tymczasowych”.

pobierz
o autorze
Anna Kaczor
Anna Kaczor

Anna Kaczor

senior branch manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się