Nową pracę znajdujemy w mniej niż 2,5 miesiąca – wynika z najnowszego badania „Monitor Rynku Pracy” realizowanego przez Randstad. W raporcie analizowany jest czas, jaki na znalezienie aktualnego zatrudnienia potrzebowali respondenci, którzy pracę zmieniali w ciągu ostatniego półrocza. Uwzględniając te najświeższe doświadczenia z procesów rekrutacji, czas poszukiwania nowej pracy w skali Polski wyniósł dokładnie 2,4 miesiąca i był krótszy od średniego czasu deklarowanego w dwóch poprzednich edycjach badania (3 miesiące w raport za III kwartał 2019 roku, 2,5 miesiąca w raporcie za II kwartał 2019 roku).

Największa grupa respondentów (42%) potrzebowała od miesiąca do 2 miesięcy na to, by znaleźć nowe miejsce pracy. 36% respondentów te działania zajęły od 2 do 3 miesięcy.

najszybciej pracę znaleźli najmłodsi, respondenci ze średnim wykształceniem i mieszkańcy wschodnich województw

Skrócił się czas poszukiwania zatrudnienia niemal we wszystkich grupach. Mężczyźni szukają pracy średnio 2,7 miesiąca, czyli dłużej niż kobiety, które potrzebowały na to 2,2 miesiąca. Najszybciej nowego pracodawcę znajdują najmłodsi pracownicy w wieku od 18 do 29 lat (2,1 miesiąca), osoby w wieku od 30 do 39 lat (2,3 miesiąca) oraz respondenci w wieku od 50 do 64 lat (2,4 miesiąca). Jedyną grupą, w której wzrósł czas poszukiwania zatrudnienia, są osoby między 40 a 49 rokiem życia. Znalezienie nowej pracy zajmuje im średnio 4 miesiące.

38-mrp-czas-poszukiwania-pracy.png
38-mrp-czas-poszukiwania-pracy.png

Najkrócej pracy poszukują osoby ze średnim wykształceniem (2,2 miesiąca – w tej grupie zanotowaliśmy wydłużenie się tego czasu). Osoby z wykształceniem podstawowym i wyższym zatrudnienia szukają krócej niż w poprzednim kwartale (odpowiednio: 2,6 miesiąca oraz 2,7 miesiąca).

W ostatnim okresie najszybciej nowe zatrudnienie można było znaleźć we wschodnich regionach kraju – w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim (2,1 miesiąca). W regionach zachodnich i południowych średni czas wyniósł 2,3 miesiąca, w regionach centralnych – 2,8 miesiąca. Najdłużej nowej pracy poszukiwali respondenci z regionów północnych (województw pomorskiego i zachodniopomorskiego). Tylko tu czas wydłużył się i wyniósł 2,9 miesiąca.

najdłużej trwają rekrutacje w największych miastach

Dłużej niż w poprzednim badaniu pracy szukają mieszkańcy największych aglomeracji (2,8 miesiąca). W przypadku pozostałych badanych czas skrócił się. Najszybciej pracę można było znaleźć w ostatnim okresie obszarach wiejskich – zarówno tych w obrębie aglomeracji (1,8 miesiąca), jak i z dala od metropolii (1,7 miesiąca).

W badaniu Randstad o doświadczenia w poszukiwaniu pracy pytamy osoby, które świeżo zetknęły się z rekrutacjami w firmach w Polsce. W przeważającej grupie są  to osoby młode od 18 do 29 lat (50% respondentów było w tym wieku), ankietowani z wykształceniem średnim i niepełnym wyższym (53%), częściej mężczyźni (51%), mieszkańcy centralnych województw (29%), pracownicy biurowi i administracyjni (26%), specjaliści (14%) i robotnicy niewykwalifikowani (14%), a także osoby zatrudnione w handlu (26%) i przemyśle (11%).

rozwój zawodowy głównym powodem zmiany pracodawcy

38-mrp-powody-zmiany-pracy.png
38-mrp-powody-zmiany-pracy.png

Z najnowszego badania wynika, że pracodawcę zmieniło 20% respondentów. Ten odsetek nieznacznie spadł w stosunku do poprzedniego kwartału (o 2 p.p.). Głównym powodem zmiany miejsca zatrudnienia była chęć rozwoju zawodowego – wskazało na nią 46% ankietowanych, którzy zmienili pracodawcę. 43% swoją decyzję tłumaczyło wyższym wynagrodzeniem u nowego pracodawcy, a 36% - korzystniejszą formą zatrudnienia w nowej firmie. Spada natomiast odsetek respondentów, którzy jako przyczynę podają niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy (z 35% przed rokiem do 27% w najnowszym badaniu).