2,5 miesiąca – tyle przeciętnie zajmuje ostatnio Polakom znalezienie nowego zatrudnienia. Tak przynajmniej wynika z analizy odpowiedzi uczestników badania Randstad, którzy są świeżo po zmianie miejsca pracy. Pod koniec 2018 roku czas poszukiwania nowego zatrudnienia był już rekordowo niski i wynosił 2 miesiące. Teraz wydłużył się i od momentu, gdy badamy ten aspekt, to najdłuższy okres.

czas-poszukiwania-pracy-36-2019.png
czas-poszukiwania-pracy-36-2019.png

nowa praca najszybciej w północnych województwach

Tyle samo czasu na znalezienie nowego zatrudnienia potrzebują zarówno kobiety, jak i mężczyźni (2,5 miesiąca). Wśród poszczególnych grup wiekowych najdłużej pracy szukają osoby w wieku od 40 do 49 lat (3,7 miesięcy – w tej grupie ten czas wzrósł najbardziej w porównaniu z poprzednią edycją badania). Najmłodsi respondenci do 29 roku życia na znalezienie nowego zatrudnienia potrzebują 2,4 miesiąca. Najkrócej zajmuje to badanym w wieku od 30 do 39 lat oraz od 50 do 64 lat (1,9 miesiąca, w tych grupach mamy nieznaczne skrócenie czasu poszukiwania nowej pracy).

pobierz pełny raport z badania »

Krócej niż kwartał temu nowego zatrudnienia szukają osoby z wykształceniem podstawowym (2,4 miesiąca). Ten czas wydłużył się natomiast w przypadku osób z wykształceniem średnim (do 2,6 miesiąca) i wyższym (do 2,4 miesiąca).

czas-poszukiwania-pracy-36-2019-2.png
czas-poszukiwania-pracy-36-2019-2.png

Pracy najdłużej szukają mieszkańcy najmniejszych miasteczek (3,3 miesiąca) i wsi z dala od miast (3 miesiące), najkrócej natomiast respondenci z miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (1,7 miesiąca). Krócej niż krajowa średnia czas poszukiwania nowego zatrudnienia wynosi w północnych (2 miesiące) i wschodnich województwach (2,4 miesiące).

nadal optymistycznie o szansach na nową pracę

Pomimo wydłużenie się czasu poszukiwania nowej pracy, to nadal pozytywnie Polacy oceniają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. 88% respondentów (mniej tylko o 2 p.p. niż przed kwartałem) uważa, że w ciągu półrocza bez problemu znajdzie jakąkolwiek pracę. Co najmniej tak dobrą jak obecna znajdzie w deklaracjach 70% ankietowanych (o 1 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu).

Najbardziej optymistycznie swoje szanse oceniają mieszkańcy południa (91%) i centrum Polski (89%), najmłodsi pracownicy do 29 roku życia (91%), absolwenci wyższych uczelni (89%), mieszkańcy wsi poza aglomeracjami (91%) i dużych miast (89%), inżynierzy (97%), kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (95%), mistrzowie i brygadziści (94%), zatrudnieni w branży telekomunikacji i IT (98%), firmach i instytucja związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem (93%) oraz w branży reklamowej i mediach (92%).

pobierz raport z badania monitor rynku pracy »

Więcej o pozostałych wynikach najnowszej edycji badania przeczytać można w naszej informacji prasowej »