co to jest logistyka?

 

Na początku warto przybliżyć pojęcie logistyki. Termin ten odnosi się do złożonych procesów związanych z planowaniem, realizowaniem i nadzorowaniem wszystkich etapów związanych z przepływem surowców, towarów, zasobów czy informacji. Logistyka obejmuje zatem zarządzanie łańcuchem dostaw. Celem składających się na nią procesów jest możliwość zaspokojenia potrzeb odbiorców danych produktów. Jednocześnie istotne jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo jak największych korzyści i poniesienie jak najmniejszych strat.

Warto przy tym pamiętać, że logistyka nie jest tożsama ze spedycją, która koncentruje się wyłącznie na transporcie. Dziedzina ta obejmuje o wiele więcej zagadnień. W praktyce spedycja stanowi więc jedynie część logistyki, dlatego też nie należy mylić ze sobą tych dwóch pojęć.

Logistyka jest zatem bardzo istotna, a nawet kluczowa w wielu sektorach. Związane z nią działania stosuje się zarówno w dużych koncernach i korporacjach, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach. Warto przy tym pamiętać, że można wyróżnić wiele typów logistyki ze względu na to, na czym konkretnie skoncentrowane są poszczególne procesy. Najbardziej popularne rodzaje to logistyka magazynowa, produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia oraz transportu. Oprócz tego wyróżnia się także ekologistykę, e-logistykę, a także logistykę odzysku oraz o charakterze marketingowym i miejskim. 

aktualne oferty pracy
1

kim jest logistyk?

Zawód logistyka może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które odznaczają się analitycznym umysłem i dobrą organizacją, a także lubią planowanie. Daje on wiele możliwości zatrudnienia w różnorodnych gałęziach gospodarki. Choć wciąż stanowi stosunkowo nową profesję, bardzo prężnie się rozwija, dlatego uważany jest za bardzo przyszłościowy. Warto więc wiedzieć, kim jest logistyk i jak wygląda jego codzienna praca.

Logistyk to oczywiście pracownik zatrudniony w dziale logistycznym. Taka osoba odpowiada więc za szereg procesów dotyczących zarządzania łańcuchami dostaw. Koordynuje przy tym wieloma działaniami logistycznymi. Zakres jej obowiązków jest zatem szeroki i złożony. W praktyce łączy w sobie zagadnienia związane z różnymi branżami, w tym handlem, transportem, ekonomią, zarządzaniem oraz komunikacją. Wykonywanie pracy na tym stanowisku wymaga więc stosownej wiedzy kierunkowej i umiejętności twardych oraz miękkich. Jest to również odpowiedzialne zajęcie.

Zawód logistyka cieszy się rosnącą popularnością i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Oferty zatrudnienia mogą przy tym dotyczyć różnych wariacji związanych z tym stanowiskiem. Warto bowiem pamiętać, że logistyka jest nierozerwalnie powiązana z wieloma gałęziami gospodarki. Wśród ogłoszeń o pracę bardzo często spotykane są więc takie posady, jak magazynier-logistyk, logistyk-spedytor czy specjalista ds. transportu i logistyki. Czasami można też znaleźć takie nazwy stanowisk, jak technik logistyk lub inżynier logistyk. Odnoszą się one wówczas do poziomu wykształcenia danego pracownika.

Male employee smiling. Caucasian man. Wearing glasses. Solid white shirt. Primary color cream. Secondary color blue.
Male employee smiling. Caucasian man. Wearing glasses. Solid white shirt. Primary color cream. Secondary color blue.
2

charakter pracy w zawodzie logistyka

Charakter pracy logistyka zależy od konkretnego przedsiębiorstwa i jego struktury organizacyjnej. Taki pracownik jest zazwyczaj częścią większego zespołu lub działu – dzieje się tak zwłaszcza w dużych i średnich firmach. Jego praca jest w dużej mierze indywidualna i wymaga samodzielności. Z drugiej strony wiąże się z koniecznością podejmowania ciągłej współpracy z innymi w zależności od poziomu stanowiska – zarówno najbliższymi współpracownikami i przełożonymi, jak i klientami, dostawcami, dystrybutorami itp.

Zawód logistyka wykonuje się najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach. Mogą to być nie tylko biura znajdujące się w centrali lub oddziale danego przedsiębiorstwa, lecz także hale produkcyjne, hangary magazynowe itp. Czasami możliwe jest też wypełnianie obowiązków zawodowych na zewnątrz. Praca na stanowisku logistyka nie jest przy tym zajęciem statycznym. Wyróżnia ją spora dynamika.

W swojej codziennej pracy logistyk korzysta z różnych narzędzi. Najważniejsze z nich to komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do sieci internetowej wraz z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie i analizowanie danych oraz przygotowywanie dokumentów, a także obsługiwanie ważnych procesów logistycznych. Poza tym pracownik na stanowisku logistyka wykorzystuje telefon, skaner, drukarkę i fax, a czasami także samochód służbowy.

3

ile zarabia logistyk po studiach lub bez wykształcenia wyższego?

Przedstawiciele zawodu mogą liczyć na dobre zarobki. Oczywiście wiele zależy od danego przedsiębiorstwa. Liczy się jego wielkość, liczba zatrudnianych pracowników, profil działalności czy wreszcie lokalizacja. Wpływ na wysokość wynagrodzeń ma także poziom wykształcenia oraz doświadczenie i kompetencje konkretnego pracownika. Istotne jest także to, jakie stanowisko obejmuje. Przykładowo magazynier logistyk może zarabiać nieco inaczej niż logistyk transportu.

Dostępne są jednak informacje, które pokazują, jak prezentują się średnie wynagrodzenia w branży. Rozróżniają one poziom obejmowanego stanowiska. Rynkowa mediana pensji wygląda następująco:

  • młodszy specjalista ds. logistyki – 4500 zł brutto miesięcznie,
  • specjalista logistyki – 5270 zł brutto miesięcznie,
  • starszy specjalista ds. logistyki – 6290 zł brutto miesięcznie.

Specjaliści logistyki z najwyższymi zarobkami mogą liczyć na 7860 zł brutto miesięcznie lub więcej. Wynagrodzenia rosną oczywiście wraz z pięciem się po kolejnych szczeblach kariery. Mediana pensji kierowników ds. logistyki to już 9000 zł brutto, natomiast dyrektorów – aż 15 510 zł brutto. Zawód logistyka daje więc perspektywę na bardzo dobre zarobki.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

jak zostać logistykiem?

Aby rozpocząć pracę na stanowisku logistyka, należy spełnić konkretne wymogi. Oczekiwania ze strony firm mogą być różne. Zazwyczaj jednak, starając się o posadę początkującego logistyka, warto posiadać dyplom ukończenia kierunkowej szkoły średniej. Zdobycie odpowiedniej wiedzy i kompetencji możliwe jest poprzez uczęszczanie do technikum logistycznego. W trakcie nauki można dowiedzieć się m.in. o zagadnieniach związanych z zapasami i magazynowaniem, a także logistyką dotyczącą procesów produkcji czy transportu. W ramach edukacji odbywają się też zajęcia praktyczne pozwalające na szlifowanie umiejętności. Trzeba również odbyć praktyki, co stanowi dodatkową zaletę. Co ważne, osoby, które ukończą technikum, uzyskują tytuł zawodowy. Mogą wówczas zatrudnić się jako technik logistyk. Należy przy tym podkreślić, że ukończenie szkoły wymaga zdania egzaminów, które potwierdzają zdobycie kwalifikacji z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów oraz informacji w trakcie procesów związanych z produkcją , dystrybucją i magazynowaniem, a także zarządzania środkami technicznymi potrzebnymi do realizacji procesów o charakterze transportowym.

Technik logistyk, który chce związać swoją przyszłość zawodową z branżą logistyczną, powinien również zdecydować się na ukończenie kierunkowych studiów I (licencjackie lub inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie) na uczelni wyższej. Zdobycie tytułu inżyniera logistyki lub inżyniera magistra może otworzyć wiele drzwi do rozwoju kariery. Podczas studiów istnieje bowiem szansa, by zdobyć zaawansowaną wiedzę z różnych dziedzin, a przy tym wybrać swoją specjalizację.

Poza wykształceniem od logistyka oczekuje się konkretnych kompetencji twardych związanych z łańcuchami dostaw, transportem, magazynowaniem itp. Istotna jest także dobra obsługa komputera oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania (np. SAP). Wiele firm ceni też znajomość języka obcego, zazwyczaj angielskiego.

Warto wiedzieć: Jak zdobyć certyfikat z języka angielskiego i dlaczego warto go mieć?

thank you for subscribing to your personalised job alerts.