Zatrudnienie pracowników tymczasowych może być receptą na wzmożone zapotrzebowanie na pracowników spowodowane sezonowością branży, w której działasz czy nagłą absencją któregoś z Twoich specjalistów. Poza samym procesem rekrutacyjnym agencja przejmuje także inne obowiązki, które w przypadku pracownika zatrudnionego bezpośrednio w Twojej firmie leżałyby po Twojej stronie. Podejmując współpracę z agencją i zlecając jej pozyskanie pracownika tymczasowego sprawiasz, że nie tylko Twoi rekruterzy mają mniej pracy, ale również kadry czy administracja.

czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to nic innego, jak praca wykonywana przez określony czas. To, co ją odróżnia od zwykłej umowy na czas określony, to fakt, że taka współpraca dotyczy trzech podmiotów: agencji pracy tymczasowej, tzw. pracodawcy użytkownika oraz pracownika tymczasowego. To agencja jest faktycznym pracodawcą dla pracownika tymczasowego, który z kolei wykonuje pracę w siedzibie pracodawcy użytkownika. Praca tymczasowa jest regulowana przez ustawę z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami. To właśnie ten akt wskazuje na trójstronny charakter pracy tymczasowej. Określa także maksymalny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego. Osoba wykonująca taką pracę może to robić przez okres 18 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w okresie obejmujący 36 kolejnych miesięcy. Ustawa reguluje także obowiązki poszczególnych stron.

W Przewodniku Randstad: zarządzanie zatrudnieniem znajdziesz wartościowe informacje na temat wsparcia, które ofertujemy, aby ułatwić Ci proces zatrudnienia pracowników, których poszukujesz. Sprawdź, jak Randstad może Ci pomóc.

pobierz poradnik

współpraca z agencją - jak to działa?

Agencje pracy tymczasowej posiadają wiedzę na temat różnych branż. Obserwują trendy na rynku i wiedzą, które sektory cechują się sezonowością, a przez to kiedy występuje większe zapotrzebowanie na pracowników w danej branży. Posiadając taką wiedzę, często same wychodzą z inicjatywą i proponują swoje wsparcie poszczególnym pracodawcom.

Niezależnie od tego, kto zainicjował kontakt - Ty czy agencja - kolejnym krokiem jest diagnoza wyzwań, przed którymi stoi Twoja firma. To pogłębiony ‘wywiad’, który pozwala precyzyjnie określić potrzeby Twojej firmy, a także niezbędne kompetencje potencjalnych pracowników. Inaczej wygląda proces pozyskania osoby o jasno sprecyzowanych umiejętnościach, np. księgowej, a inaczej większej liczby osób do wykonania konkretnego zadania, np. przeprowadzenia inwentaryzacji. Umiejętnie przeprowadzony wywiad to bardzo istotny aspekt, gdyż agencje posiadają swoje bazy danych, odpowiednio zebrane informacje, czy raczej odpowiednio zadane pytania, mogą znacznie skrócić rekrutację.

jak działają agencje pracy tymczasowej
jak działają agencje pracy tymczasowej

zatrudnienie pracownika

Po określeniu potrzeb wspólnie z agencją ustalisz warunki umowy - terminy realizacji, odpowiedzialność, wynagrodzenie za usługę czy formę zatrudnienia pracownika tymczasowego. Ustawa przewiduje dwie formy zatrudnienia: umowę o pracę, a także - jeśli są spełnione ku temu odpowiednie przesłanki - umowę cywilnoprawną. Następnie przesyłasz agencji zamówienie określające ilu pracowników potrzebujesz, na jak długo oraz o jakich kompetencjach, po czym agencja rozpoczyna poszukiwanie pracownika. Może skorzystać z zasobów swoich baz danych lub – jeśli umiejętności osób się w nich znajdujących nie odpowiadają przygotowanemu profilowi – zrekrutować ich od nowa. Formalnym pracodawcą jest agencja pracy. To z nią pracownik zawiera umowę, a agencja kieruje go do Ciebie, celem wykonania pracy tymczasowej.

przygotowanie do pracy

Zanim jednak pracownik rozpocznie pracę w Twojej firmie agencja przygotowuje go do tego – kieruje na badania do lekarza medycyny pracy, a czasami bierze na siebie odpowiedzialność przeszkolenia BHP. Już na tym etapie widać, że agencja przejmuje wiele obowiązków, które w przypadku ‘normalnej’ umowy leżałyby po Twojej stronie. Agencja może pomóc Ci także w zaplanowaniu grafików pracy. Jeśli w Twojej firmie pracuje się w trybie zmianowym, to z pomocą agencji jesteś w stanie chociażby zredukować liczbę nadgodzin. Co więcej, agencja może dowieźć pracowników do pracy, jeśli w otoczeniu, w którym działasz brakuje pracowników i pozyskani zostają z innych okolic.

rozliczenie pracownika tymczasowego

Fakt, iż pracownik podpisuje umowę z agencją, a nie bezpośrednio z Twoją firmą to dla Ciebie duża oszczędność czasu. To agencja, na bazie przepracowanych godzin, nalicza oraz wypłaca wynagrodzenia, a także odprowadza podatki oraz wszelkie składki. Po jej stronie leży także wystawienie świadectwa pracy. Współpraca z agencją pracy tymczasowej jest zatem ułatwieniem nie tylko dla Twojego działu HR, ale także kadrowo-finansowego czy administracji, bo ich obowiązki związane z pracownikiem przejmuje agencja. Na koniec każdego miesiąca otrzymujesz od agencji fakturę ze specyfikacją wykonanej usługi. Jest jeszcze jeden aspekt, którego bardzo często nie bierze się pod uwagę mówiąc o rozliczeniu pracownika tymczasowego. Na koniec roku to agencja, a nie Ty rozliczasz PIT zatrudnionego. Nie musisz zatem prowadzić dokumentacji oraz pamiętać o osobach, które przez 2 tygodnie wykonywały dla Ciebie jakąś pracę.

W Przewodniku Randstad: zarządzanie zatrudnieniem znajdziesz wartościowe informacje na temat wsparcia, które ofertujemy, aby ułatwić Ci proces zatrudnienia pracowników, których poszukujesz. W przewodniku odpowiadamy na pytania:

  • jak Randstad może Ci pomóc?
  • jakie są możliwości zatrudnienia pracowników?
  • jak wygląda rozliczenie?
  • jak wygląda współpraca z nami na konkretnym przykładzie? 
pobierz poradnik
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się