Mimo że wielu ludzi deklaruje zadowolenie z wykonywanej pracy, badanie Gallupa pokazało, że wskaźnik zaangażowania pracowników w skali globalnej to 21%, a zaledwie 33% osób cieszy się dobrym samopoczuciem w pracy. Dane te sugerują, że odsetek osób, które nierzetelnie wykonują swoje obowiązki wciąż jest dość duży. Skutkuje to zazwyczaj upomnieniami, a jeśli nie przynoszą one skutku – naganą w pracy, która trafia do akt i ma inne negatywne konsekwencje.

Nagana w pracy – co to takiego?

Nagana w pracy to bardziej radykalna forma dyscyplinowania pracownika niż upomnienie, czyli przysłowiowy „dywanik” u szefa. W przeciwieństwie do upomnienia jest ona wystawiana na piśmie, a w jej treści wymienione są wszystkie uchybienia pracownika. Po ten środek pracodawcy sięgają wtedy, gdy rozmowy i prośby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i pracownik, który na przykład ciągle się spóźniał – mimo deklaracji poprawy – spóźnia się nadal. 

Nagana to najczęściej efekt notorycznego łamania regulaminu – mimo że staż pracy sugeruje, że pracownik powinien doskonale znać panujące w zakładzie zasady i stosować się do nich – lub poważnego i wielokrotnego naruszania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz także: Jak skutecznie szukać pracy? Porady

W jakich sytuacjach pracownik może dostać naganę?

W artykule 108 Kodeksu pracy czytamy, że „nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować naganę lub upomnienie”.

W praktyce oznacza to, że pracownik może otrzymać naganę, gdy:

  • nie stosuje się do przepisów przeciwpożarowych, np. pali w miejscu pracy;
  • nie stosuje przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, np. przychodzi do pracy w nieodpowiednim stroju;
  • nie informuje szefa o potrzebie wzięcia urlopu na żądanie lub po prostu bez zapowiedzi nie zjawia się w pracy;
  • łamie tajemnicę służbową, np. pisze poufne informacje na forach czy w mediach społecznościowych;
  • ignoruje polecenia szefa;
  • prześladuje innych pracowników;
  • wykonuje swoje obowiązki bez zachowania zasad etyki pracy;
  • spożywa w miejscu pracy alkohol lub przychodzi do biura nietrzeźwy.

Dowiedz się, czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i w jakich sytuacjach pracodawcy sięgają po takie rozwiązanie.

Czy naganę wpisuje się do świadectwa pracy?

Nagana ma formę pisemną i trafia do akt pracowniczych. Zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy pismo znika z akt po roku wykonywania obowiązków zawodowych bez zarzutu. Może to mieć miejsce wcześniej, jeśli pracodawca zauważy znaczącą przemianę i będzie chciał ją docenić lub gdy w sprawie pracownika interweniują związki zawodowe. Jeśli od udzielenia nagany nie upłynie przepisowy rok, może ona zostać dołączona do świadectwa pracy. 

Jakie są konsekwencje nagany w pracy? 

Nagana w pracy to konsekwencja nierzetelności pracownika. Jak się jednak okazuje, może mieć ona jeszcze poważniejsze skutki. Jeśli mimo nagany pracownik się nie poprawia, szef może zastosować wobec niego karę finansową lub zwolnić go dyscyplinarnie. Ten niechlubny dokument jest również piętnem – na długi czas przekreśla możliwość zawodowego awansu, może spowodować degradację, np. w postaci przeniesienia na inne stanowisko pracy i często pozbawia również premii.

Przeczytaj też: Jak się zarejestrować w urzędzie pracy? Przez internet, stacjonarnie

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co jest gorsze: upomnienie czy nagana?

Zdecydowanie nagana, ponieważ upomnienie nie ma formy pisemnej i nie trafia do akt pracowniczych.

Czy nagana pozbawia premii?

Tak, nagana może pozbawić regulaminowej premii. 

Jak długo ważna jest nagana w pracy?

Nagana znajduje się w aktach pracowniczych przez rok. Jeśli pracownik rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, dokument zostaje usunięty po upływie 12 miesięcy. Może to nastąpić wcześniej, jeśli zdecyduje o tym pracodawca na podstawie swoich obserwacji lub wniosku związków zawodowych.