Przeniesienie pracownika na inne stanowisko to sytuacja, którą dopuszczają przepisy prawa. W niektórych przypadkach pracodawca może to zrobić nawet bez pytania o zgodę podwładnego. Muszą jednak zostać spełnione odpowiednie warunki, jasno wyznaczone przez stosowne regulacje. Jak wygląda przesunięcie pracownika na inne stanowisko i o czym należy pamiętać?

W treści umowy o pracę znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na temat obejmowanego przez pracownika stanowiska. Dotyczą one m.in. wyznaczonego zakresu obowiązków, wynagrodzenia wypłacanego za ich wykonywanie itp. Zdarza się jednak, że w toku współpracy pracodawca musi z jakiegoś powodu przydzielić podwładnemu inną posadę, niż było to pierwotnie ustalone. Możliwe jest wówczas tzw. przeniesienie na inne stanowisko pracy.  Warto wiedzieć, jak wygląda to w praktyce.

Jakie warunki należy spełnić, by było możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko na 3 miesiące?

 

W niektórych sytuacjach pracodawca może zdecydować się na przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy bez jego zgody. Powierzenie mu innych zadań zawodowych niż te ustalone w umowie nie może jednak obejmować czasu dłuższego niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym. Należy także spełnić inne warunki. Przesunięcie pracownika na inne stanowisko musi przede wszystkim wynikać z uzasadnionych potrzeb firmy. Dodatkowo nowe obowiązki podwładnego powinny odpowiadać posiadanym przez niego kwalifikacjom. Przeniesienie pracownika na inne stanowisko na 3 miesiące nie może też skutkować obniżeniem jego wynagrodzenia.

Wszystko odbywa się na mocy polecenia służbowego. Nie ma więc konieczności zmieniania treści umowy o pracę. Mimo to polecenie wciąż powinno zostać sporządzone na piśmie. Ważne, by zawierało informacje na temat nowego stanowiska oraz okresu jego obejmowania, wysokości pensji, a także ewentualnej zmiany systemu czasu pracy.

Warto wiedzieć: Na jakie umiejętności w CV zwraca uwagę pracodawca?

Przesunięcie pracownika na inne stanowisko a porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające

 

Możliwe jest także przeniesienie pracownika na inne stanowisko na okres dłuższy niż 3 miesiące. W tym przypadku istnieje szansa na zawarcie z podwładnym tzw. porozumienia zmieniającego. Przyjmuje ono formę aneksu, który modyfikuje treść umowy o pracę. Muszą podpisać go obie strony. Pracownik może się jednak nie zgodzić na przeniesienie na inne stanowisko pracy. Pracodawca wystosowuje wówczas tzw. wypowiedzenie zmieniające. Od chwili, gdy podwładny je otrzyma, będzie miał czas do połowy obowiązującego go okresu wypowiedzenia na przyjęcie lub odrzucenie nowych warunków zatrudnienia, w tym zmienienie stanowiska. Jeżeli w tym czasie się nie określi, takie zaniechanie działania zostanie uznane za zgodę na propozycję pracodawcy. W sytuacji, gdy pracownik sporządzi odmowę, jego stosunek pracy ustanie wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia.

Warto wiedzieć: Porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje

Czy możliwe jest przeniesienie na inne stanowisko pracy na wniosek pracownika?

 

Zgodnie z przepisami dopuszczalne jest także przeniesienie na inne stanowisko pracy na wniosek pracownika. Wypowiedzenie zmieniające złożone przez podwładnego nie ma jednak wiążącej mocy. Ponadto może zostać odebrane jako standardowe wypowiedzenie, dlatego jest to dość ryzykowne rozwiązanie, z którego lepiej zrezygnować.

O wiele lepiej złożyć wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy w formie podania zawierającego prośbę skierowaną do przełożonego. Należy odpowiednio ją uzasadnić, podając racjonalne argumenty. Takie pismo można wystosować do pracodawcy zarówno wtedy, gdy chce się awansować, jak i gdy pracownikowi zależy na zmianie stanowisko na niższe (np. w sytuacji, gdy obecne obowiązki są dla niego zbyt przytłaczające i przewyższają jego kompetencje).

Warto wiedzieć: Jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę