Podstawą poprawnego funkcjonowania każdej firmy są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy.  Ich bezpośrednie zatrudnienie wiąże się jednak z dużymi wydatkami, a także inwestycją czasu w procesy rekrutacyjne. W związku z tym, wielu pracodawców decyduje się na skorzystanie z narzędzia, jakim jest leasing pracowniczy. Rozwiązanie to pozwala na obniżenie kosztów i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Co ważne, wynajem pracowników może być opłacalny nie tylko dla pracodawcy, ale również dla osób podejmujących zatrudnienie na zasadzie outsourcingu.

Co to jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy nie ma swojej własnej definicji prawnej. Samo słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu outside-resource-using. Pojęcie to oznacza wydzielenie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań i czynności i przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu.

przeczytaj też: jak wygląda przeniesienie na inne stanowisko pracy i kiedy pracodawca może to zrobić?

Zgodnie z nazwą, leasing pracowniczy dotyczy więc sytuacji wynajmu pracowników, których oddelegowuje się do wykonania konkretnych zadań. Można „wypożyczyć” ich od innego przedsiębiorstwa (firmy outsourcingowej) lub skorzystać z usług agencji zatrudnienia. To drugie rozwiązanie jest najczęściej spotykanym typem współpracy. Jej podstawą jest specjalna umowa podpisywana zarówno przez pracownika, jak i korzystającego z leasingu pracodawcy.

Co ważne, leasing dotyczy nie samego pracownika, a wykonywanej przez niego pracy. Podstawą tego modelu są więc konkretne usługi outsourcingowe, do których świadczenia zobowiązuje się zatrudniony.

Mamy dla Ciebie pracę

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Korzyści leasingu pracowniczego

Główną zaletą leasingu pracowniczego są kwestie ekonomiczne. Usługi agencji pracy tymczasowej kwalifikowane są jako koszty zewnętrzne, a nie stałe koszty pracy, co stanowi dużą oszczędność dla przedsiębiorstwa.

Minimalizacja wydatków wynika też z tego, że cały proces rekrutacyjny leży po stronie firmy outsourcingowej. Dodatkową zaletą tej sytuacji jest oszczędność czasu, ponieważ znalezieniem właściwego pracownika zajmują się specjaliści z agencji. Ich zadaniem jest wybór osoby, której kwalifikacje jak najpełniej odpowiadają wymaganiom danego pracodawcy.

 Wynajem pracowników pozwala też ulepszyć organizację pracy. Przedsiębiorstwo, które korzysta z leasingu nie musi bowiem zajmować się sprawami administracyjnymi. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji kadrowo-płacowej jest obowiązkiem agencji.

Leasing pracowniczy może też przynieść wymierne korzyści samemu pracownikowi. Dzięki korzystaniu z usług agencji zatrudnienia ma on szansę na znalezienie pracy, która w 100% będzie odpowiadała jego kompetencjom. Dotyczy to zarówno specjalistów w swojej branży, jak i osób, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową lub wracają do pracy po dłuższym okresie bezrobocia. Takie rozwiązanie daje im także duże możliwości rozwoju i odpowiednie warunki do zdobywania nowych umiejętności. Ponadto podjęcie zatrudnienia na zasadzie leasingu pracowniczego często wiąże się z elastycznością pracy. To kolejna zaleta, która pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego.

Ryzyko związane z outsourcingiem pracowniczym

Niestety outsourcing pracowniczy ma również pewne wady. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim niestabilność zespołu i możliwość wystąpienia pewnych problemów komunikacyjnych między stałymi i wynajętymi pracownikami. Spowodowane jest to częstymi rotacjami, które mogą negatywnie wpływać na integrację pracowników w firmie, a także obniżać efektywność wykonywanych przez nich zadań. Taka sytuacja zwiększa też ryzyko wydostania się informacji poufnych poza przedsiębiorstwo.

przeczytaj też: oddelegowanie pracownika – najważniejsze zasady

Leasing pracowniczy może również powodować brak identyfikacji z firmą. Wynajęci pracownicy zdają sobie sprawę, że wykonują swoje obowiązki w danym przedsiębiorstwie jedynie przez określony czas, co niekiedy odbija się na poziomie ich zaangażowania.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę