HR to skrót od anglojęzycznego terminu human resources. Oznacza on zarządzanie zasobami ludzkimi. W praktyce pod tym pojęciem kryje się wiele złożonych zadań związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym z kwestiami formalnymi dotyczącymi kadr, płac i kwestii administracyjnych. Należy przy tym pamiętać, że istnieje podział na twardy oraz miękki HR. Wyjątkowo złożony i wymagający jest ten pierwszy. Co warto wiedzieć na temat twardego HR?

Każda firma, która zatrudnia pracowników, musi zadbać o kwestie związane z twardym HR. Może to zrobić poprzez stworzenie odrębnego stanowiska (np. w ramach większego działu) dla pracownika będącego specjalistą w tym zakresie. Inne rozwiązanie to przekazanie zadań z tego obszaru podmiotowi outsourcingowemu. Bez względu na wybór opcji twardy HR jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, co składa się na niego w praktyce.

twardy HR – co to takiego?

Twardy HR to niezwykle istotny obszar działania każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branżę. Mianem tym nazywa się bowiem szereg różnorodnych zagadnień związanych z formalnymi stronami zatrudnienia pracowników. Twardy HR stanowi zatem niezwykle szeroką dziedzinę. Dotyczy przede wszystkim kwestii płacowych, kadrowych i administracyjnych. Bez zadbania o nie żadna firma nie może funkcjonować.

jakie zadania obejmuje twardy HR?

Na twardy HR składa się wiele zadań związanych z kompleksową, kadrową i płacową obsługą firmy. Kluczowe z nich to m.in.:

  • naliczanie wynagrodzeń;
  • załatwianie formalności związanych z urlopami;
  • sporządzanie listy płac;
  • rozliczenia i kontakty z jednostkami zewnętrznymi (ZUS, GUS, US, PFRON);
  • przygotowywanie umów;
  • dbałość o formalności związane z wypowiedzeniami;
  • kierowanie podwładnych na badania lekarskie;
  • prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników;
  • ewidencjonowanie czasu pracy.

Wszystkie zadania w ramach twardego HR-u muszą być wykonywane w zgodzie z literą prawa. Osoby zajmujące się tą dziedziną muszą więc dobrze znać się na aktualnych przepisach.

HR miękki i twardy – czym się różnią?

Kwestie kadrowe, płacowe i administracyjne to nie są jedyne zagadnienia, które wchodzą w skład human resources. Istnieje bowiem HR twardy i miękki. Podczas gdy ten pierwszy skupia się na dopełnianiu formalności zgodnie z przepisami prawa, drugi koncentruje się na zupełnie innych zadaniach. HR miękki dotyczy prowadzenia rekrutacji i pozyskiwania nowych osób do pracy, a następnie tworzenia dla nich odpowiednich warunków w miejscu zatrudnienia i zapewniania im możliwości rozwoju zawodowego, organizowania szkoleń i kursów, a także wdrażania działań mających na celu zwiększanie motywacji pracowników.

Zobacz również: Czym wyróżnia się zadaniowy system czasu pracy i jakie są jego wady i zalety?

jak zacząć pracę w HR?

Miękki i twardy HR to złożone dziedziny. Zajmują się nimi wykwalifikowani specjaliści. Warto przy tym zaznaczyć, że w zależności od struktury organizacyjnej firmy za kwestie z obu tych obszarów może odpowiadać jedna osoba. Czasami istnieje także podział – inny pracownik realizuje zadania z zakresu twardego HR-u, a inny z miękkiego.

Aby objąć stanowisko w dziale HR, trzeba spełnić konkretne warunki. Raczej nie jest to praca na wakacje dla studentów, ponieważ wymaga sporej wiedzy, a często również doświadczenia (choć czasami można zacząć od stażu). Preferowane (choć nie zawsze wymagane) jest posiadanie wykształcenia wyższego – najlepiej mieć dyplom ukończenia finansów i rachunkowości, zarządzania i administracji, socjologii lub psychologii. W przypadku twardego HR-u trzeba też wyróżniać się wiedzą m.in. z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego czy kodeksu cywilnego. Ważna jest również umiejętność obsługi komputerowych programów kadrowo-płacowych oraz posługiwania się językiem obcym. Od osób, które chcą zajmować się twardym i miękkim HR-em wymaga się także wielozadaniowości, dokładności, rzetelności i komunikatywności.

Sprawdź też: Wzrost zatrudnienia wyhamowuje, a planowane podwyżki będą skromne