bezpieczeństwo IT

Data Analytics Platform Backend Developer - Security Champion

 • You are experienced security champion working in Java, Scala or Go,
 • You are familiar with Security Knowledge Framework and OWASP,
 • You have in-depth understanding of security concepts and risks on all levels of application stack.
aplikuj

DevOps Engineer CloudInfra

 • Experience in scripting in Powershell,
 • Experience in maintaining VMware products and experience in hardware tooling,
 • Able to perform performance and capacity management on a virtual environment,
aplikuj

Storage Engineer

 • Experience with Storage systems such as EMC ECS/ NetApp storagegrid, Openstack Swift/ GlusterFS / Ceph,
 • In depth knowledge of hypervisors like VMWare, Hyper-V, Openshift and its integration with storage system is required,
 • A strong focus on automating and solid scripting skills PowerShell and/or Python flask, REST- API, XML, JSON, REST API/WSDL.
aplikuj

DevOps Engineer Logs Monitoring

 • passionate about Elastic, Logstash and Kibana next to automation, continuous integration and continuous delivery, automated testing and configuration management,
 • at least BSc with excellent results in Computer Science, Software engineering,
 • knowledgeable in building and maintaining CI/CD pipelines (using Gitlab/Artifactory/Ansible/TFS/AzureDevOps).
aplikuj

Network Operations Engineer

 • wiedza na poziomie certyfikacji CCNA/CCNP dot. routingu dynamicznego, NAT/PAT, LACP, switchingu L2, protokołów i funkcjonalności high-availabilty (HSRP/VRRP), firewall, failover, IP SLA,,
 • około 2 letnie doświadczenie w pracy z routerami i switchami Cisco, dowolnymi firewallami,,
 • mile widziane doświadczenie w jednym lub kilku poniższych obszarów: Firewalle Paloalto, Load balancery F5, Blue Coat Proxy, Cisco ISE- 802.1x/radius/tacacs+, Cisco WLC- wifi,
aplikuj

Junior Devops Network Engineer

 • owiedza na poziomie CCNA (dynamic routing, NAT/PAT, LACP, L2 switching, high-availability protocols and functionalities(HSRP/VRRP, irewall failover, IP SLA))
aplikuj

DevOps Engineer – Firewall & Network Implementor

 • doświadczenie w zakresie sieci (poziom CCNP),
 • doświadczenie/wiedza na temat Load Balancer'ów,
 • doświadczenie w pisaniu skryptów u w jednym lub kilku z następujących języków: Python, Bash, PowerShell, JavaScript.
aplikuj

DevOps Engineer – Global Internet Access

 • doświadczenie i wiedza o sieci - Cisco Routing & Switching (poziom CCNP),
 • doświadczenie w tworzeniu skryptów w jednym lub kilku z poniższych języków: Python, Bash, PowerShell, JavaScript,
 • doświadczenie z technologią proxy i firewalli,
 • umiejętność wglądu i wdrożenia pożądanego rozwiązania w zakresie infrastruktury strukturalnej
aplikuj

Overture DevOps Engineer - Monitoring

 • znajomość co najmniej 2 z poniższych języków programowania i technologii: Python, R, Ansible, Java, Golang, (T)SQL, Powershell, C#, SSIS, Kubernetes, ELK, Redis, Marvel,
 • wiedza na temat zasad inżynierii oprogramowania i informatyki w zakresie monitorowania infrastruktury IT i aplikacji,
 • co najmniej 3 z poniższych umiejętności: kodowanie , tworzenie modułów aplikacji, umiejętność testowania funkcjonalności i wydajności,
 • doświadczenie w udziale w projektach programistycznych zawierających wymagania wydajnościowe, „security and risk”
aplikuj

DevOps Engineer Cloud Connect External Networks

 • doświadczenie we wdrażaniu chmury i usług infrastrukturalnych (trasy Azure Express, Amazon VPN itp.),
 • znajomość platform orkiestrowych takich jak Terraform, Ansible, Saltstack, Chef, Puppet, Azure Automation, Google Cloud Deployment Manager, AWS Cloud formation itp,
 • doświadczenie w Cisco Routing & Switching (poziom CCNP),Doświadczenie z Load Balancerami i firewallami,
 • doświadczenie w pisaniu skryptów w jednym lub kilku z poniższych języków: Python, Bash, PowerShell, JavaScript.
aplikuj

Pitmasters DevOps Engineer - Monitoring

 • At least MSc/PhD with excellent results in Computer Science, Software engineering.,
 • Graphite, Grafana and generic monitoring knowledge at a Proficient* level, preferablygained in an enterprise environment.,
 • Knowledge about Kafka/ Docker and Kubernetes,
 • and more.
aplikuj

Mirage DevOps Engineer - Monitoring

 • As a DevOps Engineer, you will join the Mirage squad, a squad of engineers responsible for developing and maintaining the Event handler Service. Together with the team you will cover the whole scope of design, develop, test and running the environment. The service is using IBM Tivoli monitoring suite – with ITM agents and OMNIbus/Netcool as the main components.
aplikuj

Service Manager w obszarze sieci

 • umiejętność zarządzania serwisami z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa sieci,
 • umiejętność zarządzania serwisami z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa sieci,
 • doświadczenie w zarządzaniu dostawcami usług,
 • postawa end-to-end,
 • doświadczenie lub wiedza związana z sieciami (mile widziane).
aplikuj

masz pytania?