Coraz większa część przedsiębiorstw funkcjonujących obecnie na rynku podejmuje działania, które mają na celu ulepszanie sytuacji lokalnego otoczenia lub prowadzi swoją aktywność biznesową w sposób, który będzie wywierał jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Dlaczego? Problemy otaczającego świata dotyczą wszystkich. W związku z tym określenie przez firmy celów (krótko i długoterminowych) a także jasne wyznaczenie swoich metod inwestycji społecznych ma ogromne znaczenie. Tego oczekują od przedsiębiorców zarówno społeczności lokalne, jak i pracownicy – również potencjalni. Firmy są oceniane przez pryzmat swoich działań na rzecz rozwiązania lokalnych i globalnych problemów i trzeba przyznać, że zaangażowanie społeczne (CCI) oraz społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ma coraz większy wpływ na ich wizerunek oraz konkurencyjność na rynku pracy.

wyznaczanie celów i budowanie wartości firmy

Budowanie relacji z pracownikami i otaczającym środowiskiem jest ważnym aspektem strategicznym - zwłaszcza w dobie pandemii. CSR obecnie przeżywa swój renesans. Mocniejszy akcent kładziony przez pracodawców na wartości i cele to ukłon w stronę nowych pracowników i młodego pokolenia, które z dużo większą rozwagą spogląda w przyszłość. Ich świadomość postępujących procesów i wyzwań, z jakimi będą musieli się zmagać (np. zmieniające się warunki klimatyczne) sprawia, że chcą rozwijać swoje kariery w miejscu, które odpowiedzialnie podchodzi do prowadzonych działań.

Krótko mówiąc, przekonywanie do siebie różnych grup społecznych – od klientów po pracowników – wyłącznie za pomocą konkurencyjności biznesowej nie buduje już długofalowych relacji, na których należałoby się skupić. Nie zachęca to także nowych pracowników. Dla nich odpowiedzialne podejście pracodawcy do biznesu jest także synonimem poważnego podejścia do pracownika. Dodatkowo ma to przełożenie na ich zaangażowanie w obowiązki, sprawy firmy oraz lokalne problemy. Dlatego firmy, które dalej zastanawiają się czy to ma sens, muszą mieć świadomość, że bez wątpienia otoczenie społeczne ma znaczenie.

postawa obywatelska w biznesie i poza nim

Międzynarodowe badania wskazują, że aż 85 procent ankietowanych uważa, że sukces przedsiębiorstwa należy postrzegać również w kategoriach pozafinansowych. Okazuje się, że generowanie zysku czy wyłączne skupienie swojej uwagi na sprzedaży nie jest już czynnikiem pożądanym przez potencjalnych pracowników danej organizacji. Młode pokolenia szukają liderów, którzy kierują się postawą obywatelską w życiu i biznesie, stawiając za cele swojej firmy m.in. tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie dobrostanu i rozwoju pracowników, a także szeroko pojętej, pozytywnej zmiany społecznej i środowiskowej.

Jak wygląda to w praktyce? W Polsce poprawa jakości życia lokalnej społeczności to cel biznesowy jedynie 19 procent przedsiębiorców. Okazuje się, że działania dobroczynne firm w kraju polegają głównie na przekazaniu na cele charytatywne środków lub produktów, które sami wytwarzają. Oczywiście, korzyści wizerunkowe płynące dla firmy w związku z takimi działaniami są duże. Takie podejście nie wykorzystuje jednak potencjału firmy, zasobów i wiedzy. Ambitniejsze projekty CSR z kolei mogą wykorzystywać doświadczenie i umiejętności kadry. To przez samych zainteresowanych, pracowników firmy, może być postrzegane jako gest doceniający coś więcej niż tylko wykonywanie obowiązków służbowych.

zaangażowanie społeczne wsparciem w obszarze hr
zaangażowanie społeczne wsparciem w obszarze hr

więcej niż praca – CSR zwiększa konkurencyjność firmy

Jakie korzyści przynoszą ambitne i wyjątkowe działania CSR? Po pierwsze, employer branding. Odpowiedzialne podejście do biznesu firmy przekłada się na siłę zaangażowania pracowników organizacji i poczucie satysfakcji z codziennie powierzanych im zadań. Ma to bezpośrednie przełożenie na podejście pracowników, zwłaszcza nowych i stawiających obecnie na rozwój kariery. Dlaczego? Pracownicy, obcując z taką firmą, wierzą, że warto zainwestować swój czas i doświadczenie nie tylko w rozwój osobisty, ale i wspólne etyczne działania w organizacji wobec lokalnych wyzwań.

Dobrze realizowane działania CSR pozytywnie wpływają na reputację organizacji na rynku pracy. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy angażującej się w życie społeczności, dbającej o otoczenie, to wartość dodana dla potencjalnego pracownika. Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy (m.in. poprzez rozwój CSR) i stawianie na relacje oparte na wzajemnym zaufaniu to również element wzrostu atrakcyjności dla kandydatów. Mimo, że tego typu budowanie relacji to proces długofalowy, to dla nowych pracowników może być sygnałem działania “tu i teraz”. Dbałość o lokalne problemy to niewątpliwy atut, który może przechylić szalę na korzyść firmy rozważnie podchodzącej do odpowiedzialności swojego biznesu.

Nie bez znaczenia jest też opinia w oczach potencjalnych inwestorów, dla których niezmiernie istotne jest utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem firmy.

wspólne budowanie zaufania

Dlaczego obecnie tak ważne jest dbanie o zaangażowanie społeczne? Jaką wartość dodaną na rynku pracy zyskują firmy, które takie działania wprowadziły już dla swoich pracowników?

Po pierwsze - korzyści, które może zaproponować pracodawca wpływają nie tylko na rozwój jednostki, ale całej organizacji. Dodatkowo – wielce prawdopodobne, że poprawiają także warunki lokalnej społeczności i wpływają na rozwiązanie problemów środowiskowych. Angażowanie się pracowników w życie danej organizacji korzystnie wpływa na rozwój dwóch zainteresowanych stron – i samych pracowników, i przedsiębiorców.

Firmy postrzegane jako odpowiedzialne społecznie są pożądanym pracodawcą na rynku pracy. Przede wszystkim wdrażanie działań prowadzących do większego zaangażowania społecznego przekłada się na:

  • Lepsze relacje na linii pracodawca – pracownik – kiedy firmy wdrażają działania CSR w swojej strategii i pokazują, jak działać odpowiedzialnie, to pracownicy są bardziej skłonni do współpracy i zaangażowania w takie projekty;
  • Pracownicy bardziej identyfikują się z pracodawcą - zdecydowanie czują większą tożsamość. Jeśli takie poczucie u nich występuje, to ma to bezpośrednie przełożenie na ich zadowolenie z pracy. To z kolei ma ogromny wpływ na hamowanie rotacji i zatrzymanie utalentowanych pracowników w organizacji;
  • CSR bezpośrednio wpływa na postrzeganie firmy wśród nowych pracowników - jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez organizację Net Impact, aż 72 procent studentów, którzy dopiero będą wchodzić na rynek pracy, stwierdziło, że będą bardziej szczęśliwi podejmując pracę w firmie, która wywiera pozytywny wpływ na środowisko. Tacy pracownicy są również bardziej wydajni, zaangażowani i kreatywni. Dzięki temu budują oni swoje osobiste umiejętności, a organizacja się rozwija.
o autorze
Mateusz Żydek
Mateusz Żydek

Mateusz Żydek

pr and social media coordinator w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się