Świat wokół nas zmienia się coraz szybciej, wpływając na rynek pracy i to w jaki sposób tworzymy i organizujemy zarówno całe firmy, jak i poszczególne zespoły. W ciągu ostatnich dekad przeszliśmy od jednolitego, wspólnie zarządzanego rynku do bardziej zdekoncentrowanego, na którym coraz większą rolę odgrywa chociażby współpraca z zewnętrznymi partnerami w zakresie outsourcingu czy budowania wizerunku. Obok tradycyjnego zatrudnienia etatowego, bezpośrednio w strukturach firmy coraz większą rolę odgrywa praca tymczasowa czy gig economy. W przeprowadzonym przez Deloitte badaniu 2020 Global Human Capital Trends 45% specjalistów ds. HR stwierdziło, że wdrażanie elastycznego i zespołowego modelu pracy to największa zmiana, jakiej HR może dokonać, aby zmaksymalizować skuteczność.

Dziś bardzo istotne jest, aby HR potrafił działać elastycznie, szukać sposobów, które umożliwią organizacji, zespołowi i pracownikom dostosowanie się do nowych warunków.  W tym materiale przybliżę trzy kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby zreorganizować zespół tak, aby mógł dostosować się do nowej normalności i przygotować organizację na przyszłe wyzwania.

Sprawdź nasz poradnik, który pomoże Ci w budowaniu efektywnych zespołów, które sprostają wyzwaniom zmienności gospodarki i pomocą Ci zabezpieczyć przyszłość Twojej organizacji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem.

pobierz poradnik

czy Twoi pracownicy posiadają umiejętności, które mają dziś największe znaczenie?

W dynamicznie zmieniającej się gospodarce zapotrzebowanie na umiejętności może ulegać szybkim zmianom. Powstają nowe obszary i możliwości, przez co konieczne jest szybkie zatrudnienie specjalistów z niszowymi kompetencjami. Aby zabezpieczyć dostępność najważniejszych umiejętności w odpowiednim czasie, wiele firm korzysta z usług zewnętrznych konsultantów. Współpraca pracowników z ekspertami o różnorodnych, nowoczesnych umiejętnościach to często skuteczny sposób na rozwijanie kompetencji pracowników w najważniejszych obszarach.

jakie będą potrzeby kadrowe firmy w przyszłości?

W wielu branżach występują sezonowe zmiany zapotrzebowania na produkty czy usługi firmy, które dokonują się na przestrzeni roku, tygodnia czy nawet dnia. Opracowanie ich harmonogramu ułatwia planowanie organizacji swojego zespołu. Aby przygotować się na niepewność należy również planować różne scenariusze, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Umożliwi to opracowanie strategii dostosowania wielkości grupy w oparciu o nieprzewidziane wydarzenia, co z kolei pozwoli zabezpieczyć przedsiębiorstwo na przyszłość.

employees
employees

czy proporcje między zatrudnieniem stałym a pracą tymczasową są na odpowiednim poziomie?

Aby dostosować przedsiębiorstwo do nieprzewidzianych wahań warto zadbać o różne formy zatrudnienia i zapewnić odpowiednią proporcję między liczbą pracowników stałych oraz tymczasowych. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego, których pracowników zatrudnić na stałe, a których tymczasowo, zalecamy naszym klientom, aby decyzji podejmowali na podstawie trzech rodzajów umiejętności: o krytycznym znaczeniu dla działalności biznesowej, umiejętnościami średniego poziomu i tymi mniej zaawansowanymi.

Umiejętności o krytycznym znaczeniu dla działalności biznesowej: pracownicy z tymi umiejętnościami powinni być zatrudniani na stałe.

Umiejętności średniego poziomu: można je pozyskiwać z mieszanego zespołu stałych i tymczasowych pracowników.

Umiejętności mniej zaawansowane: można je pozyskiwać od pracowników tymczasowych, zatrudnionych na krótszy albo dłuższy okres.

Pracownicy posiadający wszystkie trzy kategorie umiejętności mogą funkcjonować w tym samym zespole, a osoby mogą często przechodzić z jednego zespołu do drugiego.

przewodnik dotyczący budowania efektywnych zespołów

Ostatecznym celem organizacji jest taki sposób organizacji zespołów, aby przyczyniał się on do długoterminowego i pomyślnego rozwoju. Na coraz bardziej zmieniającym się rynku  w obliczu konieczności utrzymania ciągłości działalności oraz zapewnieniu szybkiej i elastycznej reakcji, firmy muszą być przygotowane na radzenie sobie z niepewnością.

Sprawdź nasz poradnik, który pomoże Ci w budowaniu efektywnych zespołów, które sprostają wyzwaniom zmienności gospodarki i pomocą Ci zabezpieczyć przyszłość Twojej organizacji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem.

pobierz poradnik
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się