HR Consultancy szkolenia dla Twojej firmy.

dbamy o stały rozwój kompetencji Twoich pracowników.

skontaktuj się z nami

nasze szkolenia

akademia rekrutacjiakademia managera
kompetencje przyszłościszkolenia z umiejętności miękkich
akademia rekrutacji Randstad HR Consultancy

akademia rekrutacji

Akademia rekrutacji składa się z trzech szkoleń skierowanych do osób z różnym poziomem doświadczenia w rekrutacji i selekcji.

skontaktuj się z nami

akademia rekrutacji

 • rekrutacja dla początkujących (1 dzień)

  Szkolenie przeznaczone dla osób z krótkim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji oraz selekcji. Podczas szkolenia uczestnicy:

  ●      uzyskają  wiedzę dotyczącą zarządzania procesem rekrutacji oraz metod pozyskiwania kandydatów,

  ●      poznają sposoby ofertowania kandydatów oraz prowadzenia wywiadu z kandydatem,

  ●      przećwiczą sposoby prowadzenia wywiadu biograficznego oraz sprawdzania motywacji kandydata.

 • rekrutacja dla zaawansowanych (2 dni)

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji oraz selekcji. Zakres szkolenia obejmuje: 

  ●      powtórzenie wiadomości z zakresu wywiadu biograficznego,

  ●      doskonalenie umiejętności badania potrzeb Klienta,

  ●      doskonalenie umiejętności przeprowadzania wywiadu biograficznego i kompetencyjnego,

  ●      poszerzenie wiedzy na temat błędów w ocenianiu,

  ●      doskonalenie umiejętności wykorzystywania techniki lejka na wywiadzie rekrutacyjnym,

  ●      doskonalenie umiejętności badania kompetencji miękkich kandydata.

 • prowadzenie wywiadu kompetencyjnego (1 dzień)

  Szkolenie z zakresu prowadzenia wywiadu kompetencyjnego skierowane jest do osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji oraz selekcji. Szkolenie ma na celu:

  ●      poznanie metodologii prowadzenia wywiadów kompetencyjnych,

  ●      doskonalenie umiejętności w zakresie formułowania pytań kompetencyjnych,

  ●      prowadzenia wywiadów kompetencyjnych.

akademia managera

Akademia managera składa się z czterech szkoleń skierowanych do osób z różnym poziomem doświadczenia w zarządzaniu zespołem.

skontaktuj się z nami

akademia managera

 • manager od pierwszego dnia (2 dni)

  Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do pełnienia roli kierowniczej oraz osób, które niedawno objęły stanowisko kierownicze. Szkolenie ma na celu:

  ●        przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej, m.in. analiza sytuacji wejścia do zespołu, budowania autorytetu managera,

  ●        zidentyfikowanie przez uczestników swoich silnych stron i ograniczeń w roli kierowniczej,

  ●        zidentyfikowanie przez uczestników potencjału swojego zespołu,

  ●        przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zespołem (style zarządzania, dostosowanie stylu zarządzania do sytuacji),

  ●        przećwiczenie „narzędzi managerskich” (delegowanie, kontrola, informacja zwrotna, motywowanie, korygowanie).

 • budowanie zespołu (2 dni)

  Szkolenie skierowane jest do osób, które mają do roku doświadczenia w roli managera lub team leadera. Celem szkolenia jest:

  ●        poznanie zagadnień związanych z budowaniem i zarządzaniem zespołem,

  ●        analiza różnorodności ról kierowniczych,

  ●        poznanie teorii ról zespołowych,

  ●        poznanie dynamiki procesów grupowych,

  ●        ćwiczenie umiejętności udzielania feedback'u podwładnym.

 • rozwijanie zespołu (2 dni)

  Szkolenie skierowane jest do osób, które mają przynajmniej rok doświadczenia w roli managera lub team leadera. Celem szkolenia jest:

  ●        analiza własnej postawy, zasobów i ograniczeń w prowadzeniu rozmów rozwojowych,

  ●        poznanie narzędzi do prowadzenia rozmów z pracownikami,

  ●        ćwiczenie umiejętności słuchania na 3 poziomach,

  ●        ćwiczenie umiejętności zadawania pytań głębokich,

  ●        ćwiczenie umiejętności dawania oraz otrzymywania feedback’u.

 • wyzwania w pracy managera (2 dni)

  Szkolenie skierowane jest do osób, które mają przynajmniej rok doświadczenia w roli kierowniczej. Celem szkolenia jest:

  ●        poszerzenie wiedzy na temat dysfunkcji w zespołach,

  ●        analiza sposobu radzenia sobie z poszczególnymi wyzwaniami (konflikt, brak zaangażowania itp.),

  ●        ustalenie dominującego stylu radzenia sobie z konfliktem.

kompetencje przyszłości

 • dbamy o rozwój młodego pokolenia podczas warsztatów dla dzieci pracowników pt. “Kompetencje przyszłości”, podczas których wspieramy pierwsze działania związane z planowaniem ich przyszłego życia zawodowego.

  zobacz więcej

szkolenia z umiejętności miękkich

 • asertywna komunikacja (2 dni)

  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie technik asertywnej rozmowy, przekazywania informacji zwrotnej z pomocą komunikatu JA, obrony przed manipulacją oraz proaktywnego podejścia do pracy z klientem.

 • sztuka prezentacji (2 dni)

  Program szkolenia obejmuje:

  ●        omówienie zasad autoprezentacji i efektu pierwszego wrażenia,

  ●        omówienie rodzajów odbiorców prezentacji,

  ●        doskonalenie swojego stylu prezentowania (poprzez indywidualne wystąpienia nagrywane na kamerę)

  ●        techniki radzenia sobie z tremą,

  ●        omówienie struktury prezentacji i sposobów jej uatrakcyjniania.

 • zarządzanie sobą w czasie (2 dni)

  Celem szkolenia jest:

  ●        doskonalenie umiejętności planowania, określania celów i wyznaczania priorytetów oraz poszerzenie wiedzy z tego zakresu,

  ●        doskonalenie umiejętności wpływania na innych ludzi poprzez ich warunkowanie i asertywną odmowę,

  ●        poszerzenie wiedzy z zakresu alokacji czasu oraz czynników utrudniających realizację zadań.

dlaczego Randstad

Mamy ponad 25 lat doświadczenia w Polsce i ponad 50 lat doświadczenia na świecie.

Zapewniamy indywidualne podejście - przygotujemy dla Ciebie projekt odpowiadający bieżącym potrzebom Twojej firmy. 

Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, efektywnych i najnowocześniejszych metod oraz narzędzi biznesowych na rynku.

 

masz pytania? skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są obowiązkowe
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Randstad Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: dpo@randstad.pl.

  W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe zbierane są w celach przesyłania informacji handlowych, w tym do zachęcenia Cię do skorzystania z naszych produktów lub usług na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Cię, spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania, którego podstawą jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Twoich potrzeb i zainteresowań. Na tej samej podstawie prawnej będziemy realizować badanie satysfakcji klienta (customer delight), aby móc usprawniać procesy rekrutacyjne wykonywane na rzecz (potencjalnych) pracodawców.
  Wykorzystanie Twoich danych w celu przesyłania informacji handlowych podmiotów powiązanych z Randstad tj. Gerendis APO Sp. z o.o. Sp.k., Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp.k. – z siedzibami w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, APO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-441) przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/105, a także Randstad N.V. z siedzibą przy Diemermere 25, 1112 TC Diemen, P.O. Box 12600, NL-1100 AP Amsterdam, jest również uzależnione od wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz też wyrazić zgodę na preferowaną formę, w jakiej informacje będą Ci przekazywane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  W celu wsparcia procesu marketingowego Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów z grupy Randstad, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie środków i zasobów tych podmiotów w celu usprawnienia i przyspieszenia przekazywania Ci informacji. 

  Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody (lub zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania).

  Komu możemy przekazać Twoje dane? 

  Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, doradztwa prawnego, a także analizy zachowań użytkowników, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

  W celu wsparcia procesu marketingowego Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom z grupy Randstad, tj. Gerendis APO Sp. z o.o. Sp.k., Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp.k. – z siedzibami w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, APO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-441) przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/105, a także Randstad N.V. z siedzibą przy Diemermere25, 1112 TC Diemen, P.O. Box 12600, NL-1100 AP Amsterdam. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? 

  Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: dpo@randstad.pl. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem otrzymywania treści handlowych. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, www.uodo.gov.pl.

   
 10. wyślij formularz
 11.