w 2019 roku przygotowaliśmy porównanie poziomu wynagrodzeń wybranych stanowisk z obszaru IT z rozróżnieniem na formę prawną

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz kontrakt, B2B.

Sprawdź raport