jakie Twoje dane osobowe gromadzimy?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jako kandydata, w tym:

 • Dane identyfikacyjne – możemy przetwarzać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres domowy, numer telefonu domowego i numer telefonu komórkowego), obywatelstwo i kraj zamieszkania, datę urodzenia, (w wyjątkowych przypadkach) płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz
 • CV/życiorysy i inne informacje rekrutacyjne – możemy przetwarzać Twoje CV/życiorys, historię pracy, informacje o Twoich umiejętnościach, doświadczeniu i wykształceniu oraz inne istotne informacje (takie jak Twoje zdjęcie, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej i dane osobowe zawarte w liście motywacyjnym lub zebrane w ramach procesu aplikacyjnego)
 • Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach – możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące aktualnego wynagrodzenia i świadczeń, w tym (bez ograniczeń) aktualnych dodatków, okresowych płatności i świadczeń
 • Zdjęcia i materiały wideo – gdy uczestniczysz w wydarzeniach związanych z rekrutacją, spotkaniach, konferencjach wideo itp., możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz
 • Informacje o odwiedzających – gdy wchodzisz do naszych budynków, możemy zbierać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu i inne dane identyfikacyjne ze względów bezpieczeństwa. W przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy również poprosić Cię o ujawnienie informacji o Twoim zdrowiu (w tym informacji związanych z infekcjami wirusowymi, grypą itp.) ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa
 • Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić – możemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, jeśli zdecydujesz się nam je udostępnić.

Dane te mogą zostać uzyskane od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio. W tym drugim przypadku poinformujemy Cię o celu i źródłach danych, z których korzystamy, gdy komunikujemy się z Tobą w związku z naszymi Usługami (np. w celu powiadomienia Cię o możliwości zatrudnienia), a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od momentu, w którym pośrednio uzyskamy Twoje dane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podanie tych informacji spowodowałoby niewspółmiernie duży wysiłek. W takim przypadku możemy podjąć alternatywne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności. 

dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Świadczenie na Twoją rzecz naszych Usług (w tym dopasowywanie i proponowanie Twojej kandydatury klientom, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, oceny). Na przykład, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby polecić Ci pracę na podstawie Twojego profilu i umożliwić naszym konsultantom zapewnienie Ci dopasowanych ofert pracy, doradztwa zawodowego, opcji przekwalifikowania, włączenia społecznego, zaproponowanie dodatkowych szkoleń w razie potrzeby i przedstawienie Cię menedżerom ds. rekrutacji.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych i korzystanie z automatycznych systemów jest niezbędne do świadczenia Ci usług dopasowywania, a zatem opiera się na (przed)umownej konieczności.

________________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Szkolenia i aktualizacja systemów / cele statystyczne. Niektóre systemy używane przez nas do świadczenia Usług opierają się na technologii uczenia maszynowego. Aby technologia ta działała niezawodnie, musi być szkolona i aktualizowana na podstawie istniejących danych. Możemy również przetwarzać dane osobowe w sposób zagregowany do celów statystycznych.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego szkolenia i aktualizacji naszych systemów. Wdrożyliśmy środki zaradcze w celu ograniczenia wpływu przetwarzania danych na Twoją prywatność, takie jak możliwość usunięcia informacji pozwalających na ustalenie tożsamości oraz łatwa procedura wycofania zgody dotyczącej preferencji.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie sporami i postępowanie sporne oraz obsługa zgłoszeń w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Randstad

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami i sporami prawnymi, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Randstad.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodność z przepisami prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (np. wymaganiami dotyczącymi równych szans i różnorodności w miejscu pracy).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie Twojej zgody.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wydarzenia.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego utrzymywania dobrych relacji ze społecznością kandydatów i promowania usług poprzez zapraszanie Cię na nasze wydarzenia.

__________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cele dotyczące obiektów, bezpieczeństwa i planowania na wypadek sytuacji awaryjnej.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę i zabezpieczenie naszych aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Prowadzenie transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, przejęć i zbycie udziałów).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, w tym interesu Randstad dotyczącego rozwijania działalności poprzez fuzje, przejęcia i zbycie udziałów.

jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • przez 12 miesięcy od czasu zamknięcia procesu rekrutacji, jeśli wyraziłeś zgodę na udział tylko w jednym, konkretnym procesie;
 • przez 24 miesiące od czasu złożenia aplikacji, jeśli wyraziłeś zgodę na różne procesy rekrutacyjne.